01.09.2018

Dreigende handelsoorlog doet de financiële markten beven

De wereldwijde handelsoorlog domineert nu al maandenlang het nieuws. Bijna dagelijks worden nieuwe bedreigingen en tweets uitgewisseld, waarbij de vrees voor een escalatie de financiële markten parten speelt en wispelturig maakt. Toch was er recent ook goed nieuws te verzamelen wat betreft importtarieven. Een meeting tussen President Trump en Jean-Claude Juncker heeft tot een voorlopige wapenstilstand geleid tussen de VS en Europa en tot een intentie voor een nieuw handelsakkoord.

Financiële nieuwsbrief augustus 2018