16.02.2018

Hervorming huwelijksvermogensrecht

De keuze van aanstaande gehuwden voor het ene of het andere stelsel of de keuze van reeds gehuwden voor een wijziging van de regels is niet evident. In onze nieuwsbrief van februari 2018 leest u wat de hervorming van het huwelijksvermogensrecht inhoudt.

Fiscale nieuwsbrief - februari 2018