My Capital
Choose your country of residence and language
BelgiumNLFREN
NetherlandsNLEN
LuxembourgFRDEEN

Onze nieuwsbrieven

16/02/2018

De keuze van aanstaande gehuwden voor het ene of het andere stelsel of de keuze van reeds gehuwden voor een wijziging van de regels is niet evident. Nochtans het is heel belangrijk

20/10/2017

Op Prinsjesdag heeft het oude kabinet het Belastingplan 2018 gepresenteerd, met zoals verwacht weinig bijzonderheden. Een paar weken later is het Regeerakkoord van Rutte III verschenen en dat bevat wél de nodige wijzigingen, met name vanaf 2019. Onderstaand treft u een overzicht van de...

19/05/2017

De noodzaak om het erfrecht te moderniseren is groot. De moderne familievormen nopen tot een grotere flexibiliteit voor de erflater. Vooral nieuw samengestelde gezinnen en stiefkinderen zullen die aanpassing toejuichen.