My Capital
Choose your country of residence and language
BelgiumNLFREN
NetherlandsNLEN
LuxembourgFRDEEN

Onze nieuwsbrieven

23/05/2018

In een eerdere nieuwsbrief van 2017 hebben wij u bericht over de geplande hervorming van het erfrecht. Inmiddels is het Burgerlijk Wetboek grondig hervormd en is 1 september 2018 de startdatum voor de nieuwe regels. Vanaf dan zal men voor elke erfenis rekening moeten houden met de nieuwe wet....

14/05/2018

In de loop van de maand oktober van ieder jaar ontvangt u een overzicht met daarin de vermelding van de gemiddelde waarde van uw effectenrekening, de uiteindelijk verschuldigde taks, het tarief en eventueel de reeds ingehouden taks. 

16/02/2018

De keuze van aanstaande gehuwden voor het ene of het andere stelsel of de keuze van reeds gehuwden voor een wijziging van de regels is niet evident. Nochtans het is heel belangrijk

20/10/2017

Op Prinsjesdag heeft het oude kabinet het Belastingplan 2018 gepresenteerd, met zoals verwacht weinig bijzonderheden. Een paar weken later is het Regeerakkoord van Rutte III verschenen en dat bevat wél de nodige wijzigingen, met name vanaf 2019. Onderstaand treft u een overzicht van de...