Legal

Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kan u een klacht of claim indienen. Wij zullen er de nodige aandacht aan schenken.

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij CapitalatWork Foyer Group of uw klacht sturen naar onze afdeling ‘Complaints’, 12 Rue Léon Laval – 3372 Leudelange – Luxemburg of per e-mail via complaints.lu@capitalatwork.com

Wij beantwoorden deze zo spoedig mogelijk.

Indien u niet akkoord gaat met ons antwoord of indien u het niet eens bent met ons standpunt, kunt u contact opnemen met de CSFF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) via de website: www.cssf.lu