Legal

Indien u als cliënt van  Capital at Work Foyer Group een klacht heeft aangaande onze dienstverlening, gelieve dit onmiddellijk en per schrijven te richten ter attentie van de afdeling compliance of de directie op het adres:

Rue Léon Laval 12 – 3372 Leudelange – Luxembourg of via email naar compliance.lu@capitalatwork.lu

Deze afdeling en de directie zullen de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen alsook de manier waarop de klacht zal worden behandeld.

Indien u niet akkoord gaat met de behandeling van de klachten volgens de beginselen van de geldende regelgeving, kan u uw klacht voorleggen aan de
CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) via www.cssf.lu