Hoe beschermen we ons tegen de hardnekkige inflatie?

21.10.2022

Na enkele zeer volatiele zomermaanden op de financiële markten zijn we terug aanbeland op het punt waar we ons bevonden in de maand juni. Er lijkt op het eerste gezicht niet veel veranderd. De twee belangrijkste risicovrije rentevoeten staan opnieuw op het hoogste niveau sinds het begin van het jaar. De Duitse 10 jaar-staatsrente bedraagt circa 2%, de Amerikaanse staatsrente bedraagt circa 3,75%, en de belangrijkste beursindexen in Europa en de Verenigde Staten staan opnieuw op het niveau van de maand juni.

Doch, schijn bedriegt. Er is namelijk wel degelijk veel veranderd. Het spreekt voor zich dat de escalatie van de voorbije weken in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne geen goed nieuws is voor de financiële markten. De onzekerheid over hoe deze situatie verder zal evolueren, weegt op het beurssentiment. Vooral in Europa zijn we het kind van de rekening.

  • Dit brengt ons bij een eerste gegeven dat veranderd is de voorbije maanden. De euro is verder verzwakt. In onze portefeuilles is sterk gediversifieerd buiten de eurozone. De verdere versterking van de US-dollar is alvast iets, wat in deze moeilijke tijden, in ons voordeel werkt.
  • Een tweede grote verandering betreft het monetaire beleid. De voorbije maanden hebben de FED en de ECB zeer duidelijk gemaakt dat ze de rentevoeten verder blijven optrekken. Ondertussen hebben de rentemarkten een ‘Terminal rate’ ingeprijsd voor de FED Funds Rate van 4,5%, en van 3,25% voor de rente van de ECB. De ‘Terminal rate’ verwijst naar het hoogste punt van beide officiële rentevoeten, zoals dat wordt verwacht door de beleggers de komende maanden. Op dit gebied alvast geen verrassingen of onduidelijkheid naar beleggers toe. De financiële markten wereldwijd hebben dit nieuws proberen te verdisconteren. Nu zullen de gevolgen van deze monetaire verkrapping ook hun weg vinden in de reële economie en de vastgoedmarkten. Hoelang dit gevecht tegen inflatie zal duren, en hoe succesvol dit zal zijn, is momenteel koffiedik kijken. Daarom dat wij absoluut vasthouden aan onze grote posities in inflatiegelinkte obligaties, die reeds meer dan twee jaar, een geweldige bescherming hebben gegeven in het huidige klimaat van hoge inflatie en stijgende rente.
  • Tot slot, een derde grote verandering, zijn de sterk verslechterde vooruitzichten voor de wereldwijde economische groei. Dit heeft de aandelenmarkten opnieuw naar het laagste niveau van 2022 gebracht; ongeveer -20% lager dan in het begin van het jaar. Wij selecteren evenwel nog slechts één pocket van mogelijke overwaardering en dat zijn de tien grootste bedrijven in de S&P500 index. Deze laatste bastions van de ongelooflijke trend van passief beleggen van de voorbije tien jaren noteren nog steeds duur met koers/winst verhoudingen van ruim boven de 20. Aan de andere kant zijn dat ook net bedrijven met de mooiste balansen, zonder schulden. Er is met andere woorden een sterke argumentatie op te bouwen voor het feit dat deze bedrijven relatief duurder noteren dan de rest van de markt. De ander 490 bedrijven die deel uitmaken van de S&P500 noteren gemiddeld aan 15 maal de winst. De rest van de wereld (Europa, Azië, small en midcaps in de US) noteert aan 11 maal de winst. Met andere woorden, heel veel bedrijven hebben reeds een groot stuk van de huidige recessie in hun aandelenkoers verdisconteerd. Het ziet er evenwel naar uit dat we ons nog een tijd in moeilijk economisch vaarwater zullen bevinden. Onze niet aflatende focus op de kwaliteit en de waardering van de bedrijven verzekeren ons dat we ook deze crisis succesvol zullen doorstaan.

Conclusie

Net zoals bij het uitbreken van de pandemie, nu meer dan twee jaar geleden, doen wij ons uiterste best het vermogen van onze cliënten opnieuw zo goed mogelijk door deze moeilijke periode te gidsen. Sta eveneens stil bij het feit dat de vooruitzichten voor u als belegger er vandaag beter uitzien dan in het begin van het jaar.

Vooral voor de obligaties zijn de vooruitzichten bij de besten van de voorbije 10 jaren. Eindelijk kunnen we opnieuw mooie rentevoeten van circa 3% tot zelfs circa 5% aankopen. Maar, logischerwijs, gaat deze redenering evenzeer op voor het aandelengedeelte. Of we de bodem hebben bereikt is helemaal niet zeker. Misschien komt er nog een korte periode waarin de aandelenmarkten wat lager komen te staan dan vandaag. Maar, elke verdere daling bovenop de huidige -20%, is een aankoopopportuniteit voor de toekomst. Het is met andere woorden belangrijk ook in deze tijden vast te houden aan uw plan op lange termijn tenzij uw patrimoniale en familiale situatie belangrijke wijzigingen heeft ondergaan. Dat is in de eerste plaats het risicoprofiel waarvoor u heeft gekozen. Volatiliteit op de financiële markten creëert onrust bij vele beleggers, maar is vaak een slechte raadgever voor het nemen van drastische beslissingen.

Disclaimer: Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.