Legal

Indien u als cliënt van  Capital at Work Foyer Group een klacht heeft aangaande onze dienstverlening, gelieve dit onmiddellijk en per schrijven te richten ter attentie van de afdeling compliance of de directie op het adres:

Kroonlaan 153 – 1050 Brussel – België of via email naar compliance.be@capitalatwork.be

Deze afdeling en de directie zullen de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen alsook de manier waarop de klacht zal worden behandeld.

Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.