Market Update Q1

18.04.2024

“People always overestimate the changes that will happen over the short-term, and underestimate the changes that will happen over the long-term” (Bill Gates)

Het is een fascinerend eerste kwartaal geweest op de financiële markten. Twee grote tendensen hebben de meest uitgesproken invloed gehad.

Sterke economische groei

De eerste grote trend was de verrassend sterke economische groei gedurende het eerste kwartaal. Deze was het meest uitgesproken in de Verenigde Staten, gevolgd door Europa en China, die beiden uit een economisch dal aan het kruipen zijn. Deze economische sterkte is niet zonder gevolgen gebleven voor de financiële markten.

In het begin van het jaar was de verwachting dat de Centrale Banken (FED en ECB) al snel in 2024 met forse renteverlagingen zouden komen. Zo werd er een feestje gebouwd rond de verwachting dat de FED haar rentetarieven in 2024 zou laten zakken van 5,5% naar 4,0%. En dat de ECB hetzelfde zou doen door de rente te laten zakken van 4,0% naar 2,5%. We merkten al eerder op dat wij deze zes renteverlagingen van 0,25% toch wel wat optimistisch vonden.

De economische groei blijft immers sterk, en de inflatie is ook nog niet helemaal onder controle. Intussen zijn de verwachtingen met betrekking tot renteverlagingen sterk neerwaarts bijgesteld. Voor beide centrale banken worden in 2024 nu nog slechts drie renteverlagingen van 0,25% verwacht, van 5,5% tot 4,75% voor de FED en van 4,0% naar 3,25% voor de ECB. Dit is niet zonder gevolgen gebleven voor de rentevoeten op de obligatiemarkten.

U weet, de twee belangrijkste benchmarks in de obligatiemarkt zijn de 10-jaars staatsrente in de Verenigde Staten voor de US-dollarzone en de 10-jaars staatsrente in Duitsland voor de eurozone. Beide rentevoeten zijn met ongeveer 50 basispunten (+0,5%) gestegen, naar 4,4% voor de Amerikaanse staatsrente en 2,4% voor de Duitse staatsrente. Normaliter zien we dat rentestijgingen van deze omvang druk zetten op de aandelenmarkten. Dat is in het eerste kwartaal evenwel niet het geval geweest en brengt ons naar de tweede grote tendens van dit eerste kwartaal.

Artificiële Intelligentie

De tweede grote tendens, die vorig jaar al werd ingezet, is ‘Artificial Intelligence’ (AI). Het lijkt wel of AI een ‘toverstokje’ is dat ons zonder enig obstakel naar het beloofde land zal leiden. De aandelenmarkten zijn al sinds november 2023 in een euforische stemming. Gedreven door verwachtingen dat de FED en de ECB hun rentevoeten zullen verlagen, maar nog meer door de beloftes die AI inhouden.

Het is nu ongeveer een jaar geleden dat de wereld ‘Chat GPT’ ontdekte. Sindsdien is het aandeel NVIDIA met 225% gestegen. In de slipstream van deze chipmaker, is de hele sector van halfgeleiders enorm gestegen. Maar ook de grootste bedrijven in de aandelenindexen zijn fors gestegen op dit enthousiasme: Meta (+130%), Amazon (+74%), Microsoft (+46%) en Alphabet (+45%) hebben hun marktwaarde fors zien stijgen. Van de fameuze ‘Magnificent Seven’ zijn alleen Apple (+4%) en Tesla (-15%) achtergebleven.

Het is een feestje geweest op de aandelenmarkten, maar vooral voor wie heeft belegd in deze enkele aandelen. De verleiding is dan ook heel groot om dit te typeren als een hype. Dat zou echter een foute interpretatie zijn, want de winsten van deze techbedrijven zijn fors gestegen.

Consistente beleggingsfilosofie

Ondertussen houden wij vast aan onze consistente manier van werken die wij al ruim dertig jaar met succes hanteren. Met veel aandacht voor diepgaande analyses van de bedrijven waarin we beleggen. Aandacht voor sterke balansen, bedrijven die tegen een stootje kunnen als het zonnige klimaat keert. Aandacht voor correcte waarderingen van de bedrijven waarin we beleggen. Dit maakt dat we vandaag de dag voorzichtig zijn gepositioneerd in onze beleggingsportefeuille.

“People overestimate the changes that will happen over the short term…” vertaald bij CapitalatWork dat het onze inschatting is dat de belofte van AI ruimschoots tot uitdrukking komt in de fors gestegen koersen van sommige van de grootste bedrijven van de wereld.

“…and underestimate the changes that will happen over the long term.” vertaald bij CapitalatWork dat een overtuiging dat de productiviteitswinsten voor het bedrijfsleven, door het implementeren van AI, in de komende 10 jaar substantieel zullen zijn.

Time at Work

Of nog anders vertaald, laat de tijd zijn werk doen en blijf voor de lange termijn belegd in een goed gespreide portefeuille.

 

 

Disclaimer: Dit is reclame. Dit document, deze presentatie bevat geen persoonlijk advies, noch enige aanbeveling. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht maar Capitalatwork niet binden. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork N.V. (https://www.capitalatwork.com/nl/). Alvorens  een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.