Obligatiebeheer in tijden van Corona

25.08.2020

Corona lijkt alleen voor kommer en kwel te zorgen. Echter de obligatie-investeerder hoor je dit jaar zeker niet klagen.

1.   Overheidsobligaties

Belangrijkste factor in deze bijzondere tijden voor de obligatiehouder is de forse daling van de rente op overheidspapier. In het bijzonder is de rentecurve van de Amerikaanse overheid fel gedaald. Immers de Amerikaanse centrale bank, de FED, heeft eerder dit jaar in enkele uithalen de rente naar nul gebracht, als antwoord op de coronacrisis. Ook het langere eind is fors gedaald. Zo noteerde de tienjarige Amerikaanse rente begin dit jaar nog circa 1.80%, maar is intussen reeds onder de circa 0.60% gedoken. En zoals u weet, resulteert een dalende rente in toenemende obligatieprijzen.

Ruim de helft van onze investeringen in obligaties noteren in de Amerikaanse munt. Het rente-effect heeft ons dus geen windeieren opgebracht.

Gedurende lange tijd was onze stelling immers dat de Amerikaanse overheidsobligaties het enige actief ter wereld was dat nog enige vorm van diversificatie kon bieden. Een perfecte indekking tegen toekomstige calamiteiten, en dit heeft zich dan ook bewaarheid in deze coronacrisis.

Ook het langere eind van de Europese rentecurves is verder gedaald, weliswaar iets minder dan aan de andere kant van de oceaan. Immers de Europese rentecurve noteerde reeds bijzonder laag, vaak zelfs negatief voor de betere ratinglanden, welke eerder terug te vinden zijn aan de noordkant van ons continent. Onze investeringen in de Eurozone hadden dan ook een kortere duratie, ongeveer de helft van die in de dollarzone.

2.    Bedrijfsobligaties

De bedrijfsobligaties hebben dan weer veel te danken aan de bail-out zonder voorga door de centrale banken en de fiscale maatregelen van heel wat overheden. Immers de enorme liquiditeitsinjecties die de centrale banken wereldwijd implementeerden en de steunprogramma’s van overheden zorgden voor opverende aandelenmarkten nà de initieel forse val. Maar ook de credit spreads die aanvankelijk piekten, kenden een forse terugval zodat ze vandaag opnieuw zo goed als genormaliseerd zijn.

Maar zonder grondig huiswerk lukt het evenmin. Zo investeren wij heel selectief in bedrijfsobligaties. Alleen gezonde balansen en een sterke vrije cash flow generatie staan hoog bovenaan de verlanglijst. Dus bij ons geen investeringen in banken, energiebedrijven, of met schulden overladen balansen.

3.    Inflatiegelinkte obligaties

Een derde factor vormen de inflatiegelinkte obligaties. Circa een derde van onze investeringen in obligaties zijn beschermd tegen inflatie. Zoals u weet, bestaat nominale rente uit twee componenten: reële rente en verwachte inflatie. Wel nu, de reële rente is gekelderd en noteert zowel in de Eurozone als in de Verenigde Staten intussen ruim onder de -1%. De verwachte inflatie initieel ging ook fors onderuit, maar is intussen opnieuw hersteld naar pre-crisis niveau’s. Inflatiegelinkte obligaties hebben dus het voordeel minder gecorreleerd te zijn met nominale obligaties, in het bijzonder in de verwachte inflatie component, waarvoor zij immuun zijn.

4.    Muntevolutie

Een vierde en laatste factor is de muntevolutie. U weet reeds dat ruim de helft van onze investeringen in obligaties in de Amerikaanse munt noteren. Tot voor enkele dagen hadden we die grotendeels ingedekt. De 10% koersval van de Amerikaanse dollar sinds begin dit jaar heeft ons dan ook geen zorgen gebaard. Maar intussen hebben we een netto blootstelling van ongeveer één derde van onze investeringen geïmplementeerd.

Hoe moet het nu verder?

We citeren graag de ‘wet van Bill Gates’: “de meeste mensen overschatten wat ze kunnen bereiken op korte termijn, maar onderschatten wat ze kunnen bereiken over tien jaar of meer”.

De vragen die we ons dan ook vandaag dienen te stellen zijn:

·         Vormen overheidsobligaties nog steeds een goede diversificatie?

·         Vormen bedrijfsobligaties een betere bescherming tegen toenemende inflatie?

·         Kunnen we ons aan heel wat falingen verwachten? En zullen het dan eerder overheden zijn, of toch bedrijven die in gebreke zullen blijven?

·         Welke samenleving heeft de meest robuste constructie?, de Verenigde Staten, of toch Europa?

·         Gaan de centrale banken tot in het oneindige liquiditeiten blijven pompen in het financieel systeem? En wat betekent dit dan voor onze investeringen? Het verdwijnen van de risicopremie?

·         Is de huidige situatie uniek? Of hebben we dit reeds eerder meegemaakt? Hoe heeft de wereld het ervan af gebracht sinds bijvoorbeeld de tweede wereldoorlog?

Het is waar dat de geschiedenis zich nooit exact herhaalt, maar toch rijmt hij vaak.

 

Wij blijven de markten op de voet volgen en u ten gepaste tijde communiceren over verdere ontwikkelingen. Zoals steeds staan wij tot uwer beschikking voor het beantwoorden van uw vragen.

 

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij

 

Hoogachtend,

 

De Directie van CapitalatWork Foyer Group

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.