Update over onze investeringsstrategie

07.07.2020

“A test of great intelligence is the ability to hold two opposed ideas in mind at the same time, and still retain the ability to function”(F. Scott Fitzgerald)

Bovenstaande quote van F. Scott Fitzgerald, uit zijn gebundelde essays de “Crack-Up” uit 1935, is de perfecte beschrijving van de mentale ingesteldheid die vereist is voor een succesvolle beleggingsstrategie in deze verwarrende tijden. We beleven de grootste economische recessie sinds de Tweede Wereldoorlog en de financiële markten hebben één van de sterkste kwartalen van de voorbije 30 jaar achter de rug. Hoe is dit te rijmen met elkaar? En vervolgens, wat wil dit zeggen over de toekomst?

1) Onzichtbare hand

Hoe groot de huidige economische recessie is, is onduidelijk. Wordt het een krimp van -5%, -10%, of wie weet zelfs -20%? En wordt het een herstel in een V-, een U-, of een W-vorm? Onmogelijk om daar een duidelijk antwoord op te geven. Er zijn teveel onzekerheden op de korte termijn, zowel wat betreft de sanitaire crisis, de economische crisis, alsook de politieke en sociale gevolgen. De initiële reactie van de financiële markten was vanuit dit perspectief dan ook perfect te verklaren, met als duidelijkste effect een daling van 35% van de aandelenkoersen op enkele weken tijd.

“De onzichtbare hand” van Adam Smith was tot half maart, volop aan het werk. Maar we hebben geleerd uit fouten van het verleden. “History never repeats, but it rhymes”. Lang geleden, in de jaren dertig van de vorige eeuw, hebben we geleerd dat de “onzichtbare hand” af en toe toch begeleiding nodig heeft. Uit studies die gemaakt werden over de oorzaken van de grote depressie van de jaren dertig uit de vorige eeuw, is gebleken dat de Centrale Banken en de overheden wereldwijd, er teveel op vertrouwden dat de economie en de markten zich vanzelf zouden herstellen. Het grote gebrek aan daadkracht van de FED, de Reichsbank, de Bank of England, en de Banque de France destijds, heeft een recessie zien evolueren naar een depressie waaraan slechts een einde kwam bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Deze fout hebben de huidige beleidsmakers niet opnieuw gemaakt.

De Centrale Banken, met de FED en de ECB voorop, hebben de neerwaartse spiraal omgebogen door het vertrouwen terug te brengen bij beleggers wereldwijd. De FED verlaagde haar kortetermijnrente naar 0%, iets waar we in Europa al enkele jaren aan gewoon zijn. Bovendien hebben beide Centrale Banken de liquiditeit gegarandeerd voor de staatsobligatie – en bedrijfsobligatiemarkten. Overheden en bedrijven weten nu dat ze zich voor zeer lange tijd zullen kunnen financieren aan zeer lage rentevoeten. Is dit perfect? Neen, er zullen bedrijven in leven worden gehouden die het misschien niet verdienen. De overheden hebben de monetaire stimulus aangevuld met fiscaal spierballengerol zoals we het zelden hebben gezien.

Is dit perfect? Ook niet, aangezien hier ook misbruiken onvermijdelijk zijn. Maar, laat één ding duidelijk zijn, het alternatief, waarbij geen begeleiding wordt gegeven aan de economie en de financiële markten, zou veel slechter zijn. Alles draait op vertrouwen. Als dat wegvalt, stokt de consumptie en worden investeringen uitgesteld. De boodschap van de Centrale Banken, helemaal verweven met de overheidsfinanciën, is duidelijk: “dit virus zal worden overwonnen, onze economieën zullen zich herstellen en wij zorgen voor de tijd die nodig is om dit te laten gebeuren.”

Er is met andere woorden geen enorme tweespalt tussen de reële economie en wat zich afspeelt op de financiële markten. Beleggers zijn vooruitziend. Gesteund door de Centrale Banken en de fiscale maatregelen van de overheden, hebben ze er vertrouwen in dat het herstel vanaf 2021 sterk zal zijn. En dat onze maatschappij ook robuuster zal zijn. Beter gewapend om om te gaan met de uitdagingen van de toekomst zoals duurzaamheid en veiligheid.

2) Wat betekent dit voor uw vermogen?

De klassieke reactie, zoals de hond van Pavlov uit het gekende conditioneringsexperiment, van beleggers in het verleden wanneer zich een crisis of een recessie aandiende, bestond uit 3 reflexen:

  1. Aandelen en obligaties werden verkocht. Cash. Laten we elkaar goed verstaan: uw cash is een lening die u geeft aan een bank. Weinig tot geen diversificatie.
  2. Aankoop van staatsobligaties. Laten we elkaar goed verstaan: uw staatsobligaties verschaffen een lening aan overheden die veel schulden hebben. Wees kieskeurig.
  3. Aankoop van goud, in de marge.

Daar is nu een vierde categorie bijgekomen. Beleggers vandaag voelen zich misschien nog het meest veilig op de balansen van bedrijven zoals Apple, Google, Microsoft, Amazon, Alibaba, Tencent, etc. Ze beleggen in de balansen van die bedrijven door het aankopen van bedrijfsobligaties of aandelen. Velen kijken met verbazing naar de steeds maar stijgende koersen van deze bedrijven. Maar, ook hier zouden we durven pleiten voor een grote rationaliteit bij de belegger. Deze bedrijven worden immers gekenmerkt door:

  1. Sterke balansen. In plaats van schulden hebben ze tientallen miljarden cash op hun balans staan.
  2. Ze genereren miljarden aan winsten, zelfs in deze crisis.
  3. Hun winsten stijgen, zelfs in deze crisis.

Het is niet uit te sluiten dat we de komende jaren te maken krijgen met oplopende inflatie. Het zou de meest elegante oplossing zijn om een uitweg te vinden uit deze schuldenberg. Lage rentevoeten met inflatie die daar enkele procenten boven ligt. De perfecte portefeuille voor zo een scenario is een combinatie van bedrijven die pricing power hebben en dus hun marges kunnen behouden in een wereld met meer inflatie; aangevuld met inflatiegelinkte obligaties, waarvan het rendement is gelinkt aan de toekomstige inflatie.

Tot slot is het interessant om even stil te staan bij de volgende, bijna filosofische gedachte: “Financial markets are a way to funnel savings into corporate spending, harness the wisdom of crowds to set prices and make long-term holdings liquid.” Uw vermogen draagt met andere woorden bij aan het creëren van die veiligere, robuustere en toekomstgerichte maatschappij voor uzelf, uw kinderen en uw kleinkinderen.

 

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

 

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.