‘Uw vermogen verdient beter!’

28.06.2021

Een vermogen cultiveren vraagt veel vertrouwen, toewijding, geduld en veel teamwork. Het tot wasdom laten komen ook. Een gesprek met Maarten Rooijakkers, General Manager van CapitalatWork Foyer Group: over de waarde van langetermijndenken, duurzaamheid, digitalisering en vermogensplanning.

Een vermogen duurzaam doen groeien, vraagt een bijzondere instelling van een succesvolle vermogensbeheerder. Vertrouwen, toewijding en geduld zijn cruciaal volgens Maarten Rooijakkers, General Manager van CapitalatWork Foyer Group. ‘Een mooi vermogen is niet gediend met snelle resultaten of het slaafs volgen van beursprestaties. Het groeit omdat belegger en beheerder focussen op de lange termijn en de waarde.’

CapitalatWork richt zich uitsluitend op actief discretionair vermogensbeheer en op vermogensplanning via intelligente waardecreatie op internationaal niveau. De vermogensbeheerder is volledig onafhankelijk en laat zich niet leiden door de grillen, maar door de belangen van zijn cliënten.

Maarten Rooijakkers: ‘Daarin zijn we tegendraads. We zijn vermogensbewakers, geen vermogensjagers. We vierden vorig jaar onze dertigste verjaardag en blijven even ambitieus: we mikken zowel op autonome als op externe groei. Om dat te realiseren, verwelkomden we het voorbije jaar enkele nieuwe topcollega’s. Ook dit jaar blijven we aanwerven om onze bestaande teams te versterken.’

Huiswerk

Bij waarde-investering zijn intelligente activawaardering, degelijke kennis van de financiële markten en research vanzelfsprekend. Geduld en vertrouwen zijn noodzakelijk. Een duurzaam uitgezet vermogen rijpt immers traag maar zeker. En dat betekent soms: tegen de instinctieve reacties en vooroordelen op de markten ingaan en onvermijdelijke
beursdalingen negeren.

Maarten Rooijakkers: ‘Omdat we ons huiswerk grondig doen, durven we ook – in hun belang – neen te zeggen tegen onze cliënten. Een goede discretionaire vermogensbeheerder kent zijn cliënten en kijkt verder dan risicoprofi el of beleggingshorizon. Beslissingen die geleid worden door de waan van de dag dienen hun belangen niet. Duurzame fondsen zijn een goed voorbeeld. Ze zijn momenteel erg in trek bij beleggers en er schuilt zeker meerwaarde in de focus op duurzaamheid. Jammer genoeg is duurzaamheid echter te vaak een gimmick zonder inhoud. Wij hebben zelf twee duurzame fondsen, maar beseffen dat een duurzame beleggingsstrategie pas geloofwaardig is als ook bij de vermogensbeheerder duurzaamheid in het DNA zit, zoals bij ons. Dat betekent: alleen beslissingen nemen die in het belang zijn van de cliënten, de corporate governance stevig verankeren in de ondernemingscultuur en zelf je
ecologische voetafdruk verminderen.’

Maar ook de cliënt moet zijn huiswerk maken voor hij met een beheerder in zee gaat. Hij checkt best het businessmodel op mogelijke belangenconflicten, de beleggingsfilosofie, het beleggingsproces, de kostenstructuur, het verdienmodel, de toekomstvisie, de bedrijfswaarden, het communicatieproces, enzovoort.

Maarten Rooijakkers: ‘We nodigen onze cliënten uit om kritische vragen te stellen. Alleen zo ontdekken zij hoe ernstig we hun belangen dienen en ontdekken wij hoe we hun belangen nog beter kunnen dienen. Als een cliënt ons bijvoorbeeld begeleiding vraagt bij het afsluiten van een krediet – wij bieden zelf geen kredieten aan – behoort dat niet ons businessmodel. Maar via outsourcing willen we daar wel op ingaan.’

Digitalisering

‘Om dezelfde redenen investeren we volop in ons Next at Work-traject’, vervolgt Maarten Rooijakkers. ‘Met dit project willen we onze interne en externe dienstverlening nog meer digitaliseren en optimaliseren. Zo kunnen cliënten online rekeningen openen, via de mobiele app hun rekeningen consulteren en via Savings at Work periodiek en gedisciplineerd investeren in een bijkomend spaarpotje. We hebben ook werk gemaakt van een eigen CRM-tool, een eventmarketing-applicatie, een digitale kluis en een digitale tool voor gestructureerde vermogensopbouw.’

Ook met vermogensplanning slaat CapitalatWork de weg in van de digitalisering. ‘Samen met de omvang van een vermogen neemt de complexiteit enorm toe. Heel wat cliënten zien na verloop van tijd door de bomen het bos niet meer. Met onze fintech-tool optimaliseren we de vermogensplanning en geven we nog meer gemoedsrust aan cliënten. We kunnen de vermogensplanning er gemakkelijker proactief mee opvolgen. Jaarlijks bekijken we of de vermogensplanning nog strookt met de huidige situatie en de doelstellingen die de cliënt voor ogen had. Dat is geen overbodige luxe. In een jaar kan zowel de financiële als de familiale situatie sterk veranderen.’

Financiële opvoeding

‘We denken met elke cliënt mee over de beste manier om zijn vermogen over te dragen naar de volgende generatie’, zegt Rooijakkers. Daarom tracht de vermogensbeheerder ook de kinderen van zijn cliënten wegwijs te maken in de fi nanciële sector. De CapitalatWork Academy maakt hen in vijf sessies vertrouwd met onder meer de opbouw van een beleggingsportefeuille, een bedrijfsbalans en de fiscale en juridische aspecten van schenkingen.

 

Artikel gepubliceerd in Sabato

 

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.