Vooruitzichten 2024

17.01.2024

Het laatste kwartaal van 2023 heeft ervoor gezorgd dat het nog een “grand cru” jaar is geworden. Vele redenen kunnen hiervoor worden aangehaald, maar laten we stilstaan bij wat de twee belangrijkste zijn geweest.

  1. Vooreerst was de economische groei in de Verenigde Staten in de tweede helft van 2023 veel sterker dan verwacht. U dient te weten dat 50% van de omzet van de bedrijven waarin wij belegd zijn, in de Verenigde Staten wordt gerealiseerd. De bevestiging hiervan hebben wij opnieuw vastgesteld wanneer onze bedrijven in oktober en november, hun resultaten hebben bekend gemaakt voor het derde kwartaal. Deze cijfers waren goed tot zeer goed, met heel weinig tegenvallers. Dat is dus geen omgeving waarin de koersen van aandelen zakken; integendeel.
  1. Er is nog een tweede, meer belangrijkere, reden die de aandelenkoersen heeft doen stijgen. Deze reden is trouwens ook verantwoordelijk voor een grote koersstijging van de obligaties waarin we belegd zijn; meer bepaald de forse daling van de langetermijn rentevoeten. In de Verenigde Staten daalde de 10-jaars rente op staatsobligaties van circa 5% tot circa 4%. En de toonaangevende Duitse 10-jaars staatsrente daalde van circa 3% naar circa 2%. De reden van deze daling heeft alles te maken met de inflatie die gevoelig is teruggevallen. Dit heeft geleid tot speculatie bij obligatiebeleggers die overtuigd zijn dat de FED en de ECB in 2024 hun rentevoeten gevoelig zullen verlagen.

Dit alles heeft ons aangezet tot een laatste gevoelige of belangrijke verandering. U herinnert zich wellicht dat we de looptijden van onze obligaties gevoelig hebben opgetrokken gedurende de periode dat de rentevoeten zijn gestegen. We doen nu net het omgekeerde, we profiteren van de gevoelige rentedaling om de looptijd van onze obligatieportefeuille gevoelig te verlagen.

Het is het type van contrarian beheer waar we zowaar een handelsmerk op hebben. We zijn eerder geneigd aandelen en obligaties te kopen wanneer ze gezakt zijn, en aandelen of obligaties te verkopen wanneer deze gestegen zijn.

Wat zijn onze vooruitzichten voor 2024?

Veel onzekerheid, zoals steeds. Wat betekent dat we veel dienen op te volgen zoals:

  • Gaan de centrale banken inderdaad hun rentevoeten gevoelig laten zakken zoals nu wordt geanticipeerd?
  • Blijft inflatie verder zakken, of net omgekeerd?
  • Blijft de economische groei, in tegenstelling tot de consensus, sterker dan verwacht?

Waar geen onzekerheid over hoeft te zijn, is het feit dat onze overheden aan deficit spending blijven doen. 2024 is een jaar van verkiezingen in de Verenigde Staten en in Europa. Een verkiezingsjaar is nooit een jaar waarin politici moedig zijn. En doen wat ze moeten doen, en dat is onze overheidsfinanciën opnieuw onder controle krijgen.

Zoals steeds analyseren wij, in deze geopolitieke, monetaire en fiscale omgeving, elke dag opnieuw ons dashboard en stellen ons de vraag over onder meer:

  • Wat er gebeurt met de rentevoeten, kredietspreads, verwachte inflatie, en de resultaten van onze bedrijven?
  • Waar zich opportuniteiten aanbieden, dankzij koersen van aandelen en obligaties die elke dag, elke week, elke maand veranderen?

En ondertussen zijn die obligaties en aandelen waarin wij belegd zijn, geleidelijk maar zeker rendement aan het creëren. Tot slot is het ook belangrijk om zich vast te houden aan een beleggingshorizon van 5 tot 10 jaar om zichzelf te beschermen tegen de onvermijdelijke volatiliteit tussendoor.

 

Disclaimer: Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.