Filantropie

De VZW Goods to Give verzamelt non-food producten van bedrijven ten voordele van mensen in nood!

Binnen de industriële sector worden duizenden non-food overschotten vernietigd (douche gels, zeep, wasproducten, onderhoudsproducten, etc.). Hun marktwaarde wordt op zo’n 100 miljoen euro geraamd, terwijl 1,6 miljoen mensen (bijna één Belg op zeven) onder de armoedegrens leven en zich deze basisproducten niet kunnen veroorloven.

Om deze problemen aan te pakken werd de vzw Goods to Give in december 2011 opgericht. Goods to Give is operationeel sinds 2013 en heeft als doel het inzamelen van onverkochte non-food producten bij de bedrijven om deze te herverdelen bij sociale organisaties die strijden tegen de armoede en de sociale uitsluiting (OCMW’s, VZW’s, CPAS).

Meer informatie over Goods to Give via www.goodstogive.be  of hun jaarverslag 2019.

‘Olivia was tweeënhalf toen ze aan een hersentumor bezweek. Dàt mag geen enkel kind meer overkomen.’

Daarom steunt het Olivia Hendrickx Research Fund vernieuwend kankeronderzoek dat jonge patiëntjes betere overlevingskansen geeft en concreet bij hun genezing helpt.

Meer informatie over Olivia Fund via www.olivia.be

In België krijgen ieder jaar zo’n 400 kinderen de diagnose van kanker. Eén op de vier overlijdt aan deze ziekte. Kinderen die wel genezen hebben later in hun leven vaak last van de gevolgen van de behandeling. Om deze kinderen zo goed mogelijk te kunnen behandelen en het onderzoek effectiever te maken, investeert het Prinses Maxima Foundation in de opleiding van onze Belgische kinderartsen. Zij willen hen een topopleiding aanbieden in het grootste Europese centrum voor Kinderoncologie.

Een initiatief van enkele enthousiaste Belgen, waarvan twee als vader getroffen zijn door een kind met kanker. Hun zoektocht naar betrouwbare informatie en optimale behandelingsopties heeft hen ertoe gebracht zich in te zetten voor de strijd tegen kanker.

Meer informatie over Prinses Maxima Foundation via www.foundation.prinsesmaximacentrum.be