Filantropie

De VZW Goods to Give verzamelt non-food producten van bedrijven ten voordele van mensen in nood!

Binnen de industriële sector worden duizenden non-food overschotten vernietigd (douche gels, zeep, wasproducten, onderhoudsproducten, etc.). Hun marktwaarde wordt op zo’n 100 miljoen euro geraamd, terwijl 1,6 miljoen mensen (bijna één Belg op zeven) onder de armoedegrens leven en zich deze basisproducten niet kunnen veroorloven.

Om deze problemen aan te pakken werd de vzw Goods to Give in december 2011 opgericht. Goods to Give is operationeel sinds 2013 en heeft als doel het inzamelen van onverkochte non-food producten bij de bedrijven om deze te herverdelen bij sociale organisaties die strijden tegen de armoede en de sociale uitsluiting (OCMW’s, VZW’s, CPAS).

Meer informatie over Goods to Give via www.goodstogive.be  of hun jaarverslag 2019.

‘Olivia was tweeënhalf toen ze aan een hersentumor bezweek. Dàt mag geen enkel kind meer overkomen.’

Daarom steunt het Olivia Hendrickx Research Fund vernieuwend kankeronderzoek dat jonge patiëntjes betere overlevingskansen geeft en concreet bij hun genezing helpt.

Meer informatie over Olivia Fund via www.olivia.be