My Capital
Choose your country of residence and language
BelgiumNLFREN
NetherlandsNLEN
LuxembourgFRDEEN

Juridische informatie

België Nederland

Onze MiFID Brochure

Onze MiFID Brochure

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden Portefeuillesite

Voorwaarden Portefeuillesite

Inducementbeleid

Inducementbeleid

Beleid inzake Belangenconflicten

Beleid inzake Belangenconflicten

Risico's verbonden aan beleggingsinstrumenten

Risico's verbonden aan beleggingsinstrumenten

Best Execution Policy

Best Execution Policy

Remuneration Policy

Remuneration Policy

Beleid inzake behandeling van klachten

Beleid inzake behandeling van klachten

Privacy Charter

Privacy Charter

  • België

Indien u als cliënt van  CapitalatWork Foyer Group een klacht heeft aangaande onze dienstverlening, gelieve dit onmiddellijk en per schrijven te richten ter attentie van de afdeling compliance of de directie op het adres:

Kroonlaan 153 - 1050 Brussel - België of via email naar compliance.be@capitalatwork.be

Deze afdeling en de directie zullen de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen alsook de manier waarop de klacht zal worden behandeld.

Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

  • Nederland

Indien u als Cliënt van CapitalatWork een klacht heeft in het kader van (de uitvoering van) de vermogensbeheerovereenkomst gelieve dit onmiddellijk en per schrijven te richten ter attentie van de directie van ons bijkantoor Breda, op het adres:

Bijster 16 - 4817 HX Breda - Nederland of via email naar s.faber@capitalatwork.com

Indien de klacht gaat over de dienstverlening in het kader van het depot en de bewaring van uw tegoeden, dient de klacht gericht te worden t.a.v. ons hoofdkantoor België waar uw rekening en uw tegoeden zijn aangehouden. In dit laatste geval kan de klacht ook rechtstreeks gericht worden op het volgend adres van CapitalatWork :

Kroonlaan 153 - 1050 Brussel - België.

De directie en complianceafdeling zullen de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigen alsook de manier waarop de klacht zal worden behandeld. Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork op uw klacht, kan u, inzoverre u niet is gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan:

wat betreft de dienst vermogensbeheer in Nederland: Ombudsman Financiële Dienstverlening.
Informatie over het KiFID, het Reglement Ombudsman Financiële Dienstverlening en het Reglement Geschillencommissie Financiële Dienstverlening zijn te vinden op de website van het KiFID: www.kifid.nl.

wat betreft de diensten bewaring en orderuitvoering in België: Ombudsman in Financiële Geschillen (Ombudsfin), North Gate II, Koning Albert II laan 8 bus 2, 1000 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be).

Deze bemiddelingsdiensten kunnen oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.