Summer Market Update Juli 2023

10.07.2023

Er is onzekerheid, maar ook opportuniteit op de financiële markten.

1. Uw vermogen wordt beheerd in een onzekere tijd. De geopolitieke ontwikkelingen blijven verbazen, met de recente ontwikkelingen in Rusland als laatste verrassende wending. Het is onmogelijk te voorspellen welke richting het zal uitgaan in Oekraïne. Maar, zelfs als dit een versnelling van het einde van de oorlog kan betekenen, dan nog zullen geopolitieke verhoudingen een invloed blijven hebben op de financiële markten. De gevolgen zijn immers ingrijpend. Het is belangrijk, als belegger en Europeaan, vandaag de dag, de wereld niet langer te bekijken alsof wij het centrum van de wereldkaart zijn. Europa wordt op het geopolitieke toneel, spijtig genoeg, langzaam maar zeker naar de zijkant van het schaakbord geschoven. Het is in de Zuidoost Chinese Zee, dat de belangen van de twee grootste machtsblokken tegen elkaar botsen.

De relaties tussen China en de Verenigde Staten zijn al vele jaren onder het vriespunt beland. Deze situatie opent daardoor onvermijdelijk ook een opportuniteit om deze relatie te zien verbeteren. Er is zelfs een argument te maken dat de relaties tussen beide recent aan het verbeteren zijn. Er zijn opnieuw regelmatige contacten op hoog niveau, waarvan de exponent de ontmoeting tussen Blinken en Xi Jinping in Beijing was. Het is bovendien mogelijk dat Xi in het najaar een bezoek brengt aan de Verenigde Staten naar aanleiding van de APEC-conference in San Francisco.

2. Ook de ontwikkeling van inflatie en de reactie van de centrale banken daarop, zorgt voor onzekerheid. Het is evenwel onmiskenbaar dat inflatie de voorbije maanden gevoelig is afgekoeld. Het discours van de FED en de ECB wordt dan ook stilaan gematigder. Er komen nog enkele renteverhogingen, maar het einde van de monetaire verstrakking lijkt in zicht. Deze onzekerheid met betrekking tot de evolutie van de rentevoeten heeft in 2022 zwaar gewogen op de koersen van aandelen en obligaties. Dat er een einde komt aan de onzekerheid over de mate van een mogelijke verdere monetaire verstrakking, die op ons afstevent, is positief nieuws. Het opent een mooie opportuniteit voor de obligatiebelegger, die voor het eerst in lange tijd terug een behoorlijke vergoeding krijgt. Wie vandaag zijn geld gewoon op een spaarboekje laat staan, moet beseffen dat hij een lucratief alternatief aan de kant schuift. Immers, een mooi gespreide portefeuille van obligaties, heeft een rendement dat minstens 3% hoger ligt.

3. De aandelenmarkten hebben een sterk eerste jaarhelft achter de rug.

Wat zijn evenwel de vooruitzichten voor de tweede helft van het jaar? Laat ons beginnen met naar de waardering te kijken van de belangrijkste graadmeter, de S&P500. De belegger betaalt vandaag 18 maal de winsten van die 500 bedrijven. Deze waardering biedt weinig houvast en is een bron van onzekerheid met betrekking tot de prestatie van de beurs in de tweede jaarhelft. Immers, 18 maal de winst is noch goedkoop, en eerder wat aan de dure kant, zoals je op de onderstaande grafiek kan zien.

 

Maar, gemiddelden kunnen evenwel een onderliggende realiteit verbergen. Gedreven door ondermeer de hype van artificiële intelligentie, zijn de koersen van Microsoft, Apple, Google, NVIDIA, Amazon, Meta Platforms en Netflix enorm gestegen. Deze “Magic 7” zijn duur geworden. Je betaalt 34 keer de winst van deze bedrijven. Tezamen vertegenwoordigen zij bijna 30% van de S&P500. Deze 7 megacaps zijn goed gepositioneerd, hebben een zeer sterke balans en genereren massa’s cashflow. Misschien blijft hun beurskoers verder stijgen, ook al ligt de lat nu al hoog. De sterkere boodschap ligt evenwel in de waardering van de 493 andere bedrijven. De gemiddelde waardering van die bedrijven is slechts 13 maal de winst. Dat is niet duur. Als we kijken naar historische returns, dan hebben beleggers die de beurs kochten aan die waardering, mooie rendementen behaald. Bovendien is de waardering van Europese bedrijven ook 13 maal de winst. De vijver waaruit kan worden gevist, van bedrijven met zeer redelijke waarderingen, is bijzonder groot.

4. Er zijn drie motoren aan het werk die return generen voor uw vermogen: asset allocation, security selection en actief beheer.

a) Wat betreft asset allocation, de grote beslissingen, hebben we enkel goed nieuws. Ongeacht uw risicoprofiel, met veel of weinig obligaties, en veel of weinig aandelen, uw vooruitzichten voor een gemengde portefeuille die gebruik maakt van beide bouwstenen, zijn gevoelig beter dan 18 maanden geleden. Dat is gewoon gezond verstand. Immers, de rentevoeten zijn fors hoger, en de waardering van de aandelenmarkten (waarbij we voor de eenvoud even abstractie maken van de Magic 7) is beloftevol.

b) Wat betreft security selection, wordt het debat vandaag overheerst door de vergelijking te maken tussen belegd blijven in de mooiste en meest succesvolle bedrijven (Magic 7), of de portefeuille vooral op te bouwen met bedrijven die veel goedkoper zijn. Het lijkt op het eerste zicht een gemakkelijk debat, maar dat is het voor allerlei redenen niet.

c) Wat beteft de derde motor, actief beheer, kunnen wij u ook geruststellen. Wij bekijken dagelijks het dashboard waarop we varen. Het is het dashboard waar we de link leggen tussen de risicovrije rente, de rente op staatsobligaties, de rente op bedrijfsobligaties, de kredietspread, de break-even inflation, de risicopremie voor de aandelenmarkten en de waardering van de bedrijven waarin we beleggen. Het is een dashboard dat ons garandeert van een vaste koers te varen met een continue inschatting van welke de meest aantrekkelijke havens zijn om aan te meren.

 

Disclaimer: Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.