Legal

Indien u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kan u een klacht of claim indienen. Wij zullen er de nodige aandacht aan schenken.

U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met uw contactpersoon bij CapitalatWork of uw klacht sturen naar onze afdeling ‘Complaints’, Kroonlaan 153 – 1050 Brussel – België of per e-mail via complaints.be@capitalatwork.com

Wij beantwoorden u zo spoedig mogelijk.

Indien u niet akkoord gaat met ons antwoord of indien u het niet eens bent met ons standpunt, kunt u contact opnemen met de Ombudsman voor Financiële Conflicten (Ombudsfin) North Gate II, Koning Albert II laan 8 bus 2, 1000 Brussel (website: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be.)