2019 start opwaarts !

27.02.2019

Macro Context

Na een gitzwarte decembermaand, waarbij aandelenmarkten wereldwijd verder de dieperik ingingen, heeft de maand januari een mooie rebound opgetekend. Zo werd één van de slechtste beursmaanden van de voorbije decennia, afgewisseld door één van de betere maanden. Ter illustratie, de S&P500 tekende de slechtste decembermaand op sinds de grote depressie van 1931, terwijl 2018 voor deze index het zwakste jaar was sinds de financiële crisis van 2008. Door een plotse positieve wending in het sentiment hebben we niettemin al een deel van de verliezen in januari kunnen goedmaken.

Bron : Bloomberg

Bron : Bloomberg

Vanwaar deze ommekeer ?

Er zijn een aantal hoopvolle tekenen dat een oplossing voor de handelsoorlog tussen China en de VS dichterbij komt, iets wat waarschijnlijk het hardst heeft gewogen op de financiële markten vorig jaar. Als teken van goede wil, heeft China onlangs beslist om voor een belangrijk bedrag aan landbouw-, energie -en industriële producten in te zullen voeren vanuit de VS. Verder heeft China de importtarieven op een groot aantal producten verlaagd naar 0%, ook voor de VS. Daarnaast worden op verschillende strategische punten gesprekken gevoerd tussen beide landen, zoals op de bescherming van Intellectual Property, wat uiteindelijk tot een globaal akkoord zou moeten leiden. Na een lange periode van onzekerheid zou een handelsakkoord voor een verdere opluchting kunnen zorgen. Een verdere escalatie daarentegen zou dan weer voor woelige tijden op de financiële markten kunnen zorgen. Februari wordt in dit opzicht een heel belangrijke maand omdat de overeengekomen 90 dagenperiode begin maart eindigt.

Een deal is niet enkel in het belang van beide landen maar vanzelfsprekend ook essentieel voor de wereldeconomie. Het is duidelijk dat de handelsoorlog en de daarbij gepaard gaande onzekerheid gewogen heeft op de economische groei van China en in de rest van de wereld. De financiële media waren alvast gretig te melden dat de Chinese economie in het vierde kwartaal verder vertraagd is en dat de totale groei voor 2018 met 6.6% de traagste expansie heeft gekend sinds 1990. Dit verdient toch enige nuance gezien deze groei nog altijd substantieel is en op een veel grotere basis wordt berekend. Dit maakt dat de groei en bijdrage aan de mondiale economie, in absolute termen gewoon heel groot blijft.

Niettemin werden de voorbije weken een aantal winstwaarschuwingen de wereld ingestuurd waarbij de handelsoorlog als belangrijkste oorzaak werd aangehaald. Apple heeft de Iphone verkoop in China zien kelderen. Chipbedrijven zoals Intel en NVidia hebben expliciet China aangehaald als de belangrijkste schuldige voor de lager dan verwachte groei in het vierde kwartaal vorig jaar en voor dit jaar.

Andere sectoren lijken dan weer minder getroffen. Bedrijven zoals LVMH, Nike, Adidas en JC Decaux hebben wel goeie resultaten in China aangekondigd en zien voorlopig weinig effect van de handelsoorlog.

De vertraging van de Chinese economie kan echter niet louter en alleen op de handelsoorlog afgewimpeld worden. Een andere belangrijke oorzaak, die onder de radar is gebleven, is het feit dat China de voorbije jaren een rem heeft gezet op de kredietverlening, waarbij het systeem van schaduwbankieren aan banden werd gelegd. Dit heeft druk gezet op leningen aan de private sector wat eveneens de groei heeft gesmoord. Hoe dan ook, een akkoord is heel belangrijk voor China en de wereld en we blijven dan ook geloven dat het gezond verstand uiteindelijk zal zegevieren.

Voorlopig einde renteverhogingen in de VS ?

In de meest recente meeting van de Federal Reserve (FED), werd duidelijk gesteld dat verdere renteverhogingen voorlopig ‘on hold’ worden gezet, omwille van een inflatie die matig blijft en toegenomen economische onzekerheden wereldwijd, waaronder de handelsoorlog, een groeivertraging in China en Europa, en de nakende Brexit. De toon van deze meeting was daarmee in schril contrast tot de vorige meeting waar nog een aantal renteverhogingen in het vooruitzicht werden gesteld vooraleer het neutrale niveau te bereiken. Daarnaast stelde de FED voorzichtig te werk te gaan in de verdere afbouw van de balans van de centrale bank. Iets wat duidelijk werd gesmaakt door de financiële markten. Belangrijk hierbij is dat Powell eveneens wist te vermelden dat de Amerikaanse economie, ondanks de recente shutdown, gewoon heel sterk blijft, iets wat eveneens bevestigd werd door een uitstekend recent jobrapport.

Europese groei blijft afkoelen

In Europa daarentegen is het duidelijk dat de economie verder afkoelt (zie grafiek hieronder). Zelfs Duitsland, traditioneel de motor voor de Europese groei, is in het vorig kwartaal nipt aan een recessie ontsnapt. De groei werd vooral gefnuikt door een vertraging in de export, gedreven door de onzekerheid rond de handelsoorlog. Daarnaast kenden sommige grote Duitse sectoren een moeilijk jaar, waaronder de autobouwers. De groei in Frankrijk werd dan weer gedempt door de ‘Gele Hesjes’ beweging, terwijl Italië –na de politieke problemen in de eerste jaarhelft- in een technische recessie is verzeild voor de tweede helft van het jaar. Met de nakende Brexit in aantocht en ook de Europese verkiezingen in het verschiet, blijft het sentiment op Europa alvast op een heel laag peil.

EuroZone GDP Growth

Goedkopere waarderingen

Een andere reden voor de sterke start van dit jaar is het feit dat waarderingen opmerkelijk lager staan dan vorig jaar. De koersniveaus van vele bedrijven lijken daarbij al rekening te houden met een globale recessie, iets waar we momenteel nog ver vanaf staan. Daarnaast werden winstverwachtingen reeds gevoelig neerwaarts bijgesteld, waardoor de markt gewoon een veel lager verwachtingspatroon heeft dan op hetzelfde moment vorig jaar. Ondanks het feit dat er opmerkelijk meer winstwaarschuwingen de wereld worden ingestuurd, blijven de meeste resultaten gewoon degelijk, wat voor opluchting zorgt bij veel beleggers. De koers van Apple bijvoorbeeld heeft na zijn omzetwaarschuwing begin dit jaar een opmerkelijk herstel gekend.

Hoewel de eerste kwartaalresultaten zoals verwacht een scherpe daling lieten optekenen in de iPhone verkoop, vooral in China, blijft de groei van andere producten (Mac, iPad, Apple Watch) en voornamelijk de diensten op een heel hoog niveau. Dit en het feit dat de vooruitzichten voor het tweede kwartaal geen verdere verslechtering laat zien, heeft duidelijk voor opluchting bij de beleggers gezorgd.

Obligatiemarkten

Ook de obligatiemarkten, kenden een opvering in V-vorm sinds de start van het jaar, vooral omwille van het groeiende optimisme omtrent de VS/China handelsbesprekingen.

Het belangrijkste positieve gevolg, voor de rendementen althans, is een vernauwing van de credit spreads, of de vergoeding voor het nemen van risico in bedrijfsobligaties. Euro Investment Grade credit spreads namen af met ongeveer 20bp, terwijl Euro High Yield credit spreads met ongeveer 60bp afnamen.

De donderwolken boven de Eurozone groeivooruitzichten hebben echter tot gevolg dat de overheidsrente weer lagere regionen opzoekt. De Duitse tien-jarige rente noteert intussen weer beneden de 0.20%. Van die dalende rente hebben we uiteraard de vruchten kunnen plukken, gezien de duratie van onze investeringen ongeveer 5.1 bedraagt. Het verwachte lopend rendement van onze obligatie investeringen bij deze duratie bedraagt momenteel ongeveer 2.60%.

De break-even inflaties noteren nog steeds op de lage niveau’s van afgelopen december, bijvoorbeeld de Duitse verwachte inflatie voor de komende 10 jaar noteert beneden! 1.0% gemiddeld per jaar, werk aan de winkel voor Mario Draghi en zijn opvolger, terwijl in de VS de verwachte inflatie voor de komende 10 jaar op ongeveer 1.80% gemiddeld per jaar noteert, ook al beneden de verwachtingen van de FED. Dit maakt investeringen in inflatiegelinkte obligaties vandaag weer heel interessant. Een kwart van onze allocatie is geïnvesteerd in inflatiegelinkte obligaties.

Wat de munten betreft valt er op het eerste gezicht minder te vertellen. Over de maand januari lijkt de USD/EUR amper bewogen. Echter bijna alle andere munten waaraan we blootstelling hebben, hebben het jaar positief ingezet ten opzichte van de Euro. Zo apprecieerden de NOK, AUD, CAD, MXN allen ongeveer 3%. Uiteraard investeren we in de eerste plaats omwille van de hogere rendementen die we kunnen capteren op de curves van deze overheden, maar de muntappreciatie is mooi meegenomen.

Door onze langetermijn focus, onze manier van risicomanagement en door het feit dat wij kunnen terugvallen op doorgedreven eigen analyses, kijken wij met vertrouwen uit naar de toekomst. Vertrouwen dat wij in staat zullen zijn om, in de dynamische en onvoorspelbare wereld van vandaag, op een voorzichtige maar toch opportunistische manier om te gaan met het door u aan ons toevertrouwde vermogen.

In de hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij.

Hoogachtend,

De Directie van CapitalatWork Foyer Group

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.