Vermogensbelasting

Momenteel wordt er hevig gedebatteerd over het invoeren van een bijkomende vermogensbelasting. De voorstanders argumenteren dat het tot een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk zou leiden. Vanuit politiek standpunt beoogt men hoge belastingsinkomsten, waarbij slechts een kleine groep kiezers getroffen wordt . Bekijk hier enkele kritische bemerkingen die we hieraan willen toevoegen.

De financiële markten in staat van genade

De aandelenmarkten zijn inmiddels uit hun as herrezen. De presidentsverkiezingen zijn achter de rug, positieve nieuwsberichten met betrekking tot vaccins lopen binnen, het resultatenseizoen van het derde kwartaal was bijzonder sterk… Laten we hierop ingaan en het kader van onze communicaties, die we sinds het begin van deze crisis hebben gehanteerd, aanhouden en inzoomen op […]

Taks op effectenrekeningen 2.0

Op 2 november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, die voorziet in de invoering van een (nieuwe) jaarlijkse taks op effectenrekeningen. We geven u hierbij graag wat meer toelichting. Waarover gaat het? De afgelopen dagen zijn er in de media heel wat berichten verschenen omtrent de invoering van een jaarlijkse belasting op […]