Halfjaarlijkse Update – Juli 2021

In deze update neemt Erwin Deseyn, Chief Investment Officer CapitalatWork Foyer Group NV, u mee naar het voorbije boeiend halfjaar in de financiële markten. Hij weidt onder meer uit over de risicovrije rente, de kredietmarkten en de koers/winstverhouding van het voorbije eerste kwartaal van 2021.

Financiële markten na de storm

Langzaam maar zeker wordt de coronapandemie dankzij het kleine mirakel genaamd “vaccin” overwonnen. Bovendien komt onze economie, dankzij massale fiscale en monetaire stimulus, opnieuw volop op kruissnelheid. Heel snel na het uitbreken van de pandemie in 2020 hebben we de onvermijdelijke impact hiervan op de financiële markten en uw portefeuilles correct ingeschat. Uw portefeuille profiteert […]

Buitenlands onroerend goed

De fiscus belast de inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen zwaarder dan de inkomsten uit Belgische onroerende goederen. België werd hiervoor op de vingers getikt door het Hof van Justitie. Daarom zal er een kadastraal inkomen worden toegekend aan uw buitenlandse onroerende goederen zodat de Belgische en de buitenlandse onroerende inkomsten voortaan op dezelfde voet worden […]

Market Update Juni 2021

Inflatie is, zoals u weet, belangrijk voor de financiële markten omwille van de mogelijke impact op uw obligatie- en uw aandelenbeleggingen. Een brandend actueel debat dat momenteel wordt gevoerd omwille van de stijgende inflatie in zowel de Verenigde Staten als in Europa. Is deze opstoot van inflatie tijdelijk of eerder van permanente duur en wat […]

Market Update april 2021

In deze video heeft Erwin Deseyn, onze Chief Investment Officer, het over de fiscale en monetaire stimulus en de renteevolutie in deze bijzondere tijden. De rentevoeten staan extreem laag en alle overheden wereldwijd wedijveren met elkaar om de grootste fiscale pakketten in onze economieën te injecteren. Wat betekent dit alles? U verneemt het hier in […]

Filip Faes, nieuwe Senior Wealth Manager bij CapitalatWork

Filip Faes versterkt het commerciële team van vermogensbeheerder CapitalatWork Foyer Group. Filip Faes gaat aan de slag als Senior Wealth Manager voor de regio Antwerpen. CapitalatWork is meer dan 30 jaar actief in de Benelux en heeft ondermeer een kantoor in Antwerpen. Het Antwerps kantoor is intussen uitgegroeid tot een belangrijk trefpunt voor de klanten […]

Enkele bijzondere weetjes over de nieuwe effectentaks

In november vorig jaar berichtten wij u reeds over de op stapel staande effectentaks 2.0. Op 26 februari 2021 is deze vernieuwde taks in werking getreden onder de noemer “jaarlijkse taks op effectenrekeningen”. Hoewel de huidige taks qua vorm op de vorige lijkt, zijn er toch wezenlijke verschillen: 1/ De nieuwe effectentaks viseert niet langer […]

Uw roerend vermogen is voortaan bekend

Heel recent werd de nieuwe Effectentaks goedgekeurd waardoor effectenportefeuilles vanaf 1 mio euro geviseerd worden. Belangrijker nog is dat er eind vorig jaar een wet goedgekeurd werd die een vermogensregister in het leven roept. Nieuwe effectentaks In oktober 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de toenmalige taks op effectenrekeningen, die een jaar daarvoor werd ingevoerd, […]

Hoe doorsta je een coronacrisis?

Wie alleen naar de stand van de wereldindex kijkt op 1 januari en 31 december 2020 kijkt, zou kunnen denken dat er niet zoveel is gebeurd in 2020. Maar niets is minder waar. Het beursjaar 2020 was een woelig beursjaar en gaat de geschiedenis in als het jaar van de Coronacrisis waarin de wereldwijde economie […]

Liquidatiereserve

De liquidatiereserve is een fiscaalvriendelijke manier om geld uit uw KMO te halen. Sedert aanslagjaar 2015 kan een KMO een deel van haar winst na belasting van het voorbije boekjaar mits het betalen van 10% aanvullende vennootschapsbelasting op een zgn. liquidatiereserve boeken. Wat is het concreet en hoe gaat u hiermee het best om, ontdekt […]

Het einde van de complexe vermogensplanning

De tijd van de ingewikkelde vermogensstructuren is voorbij. Mensen zoeken meer dan ooit de eenvoud en de transparantie op voor hun vermogen, zo merkt vermogensbeheerder CapitalatWork Foyer Group. De voorbije maanden hebben meer mensen dan gewoonlijk hun vermogensplanning onder de loep genomen. ‘Geregeld kregen we vragen van bezorgde cliënten die wilden weten wat de gevolgen […]

We evolueren steeds meer in de richting van wealth manager

Met nieuwe digitale tools werpt vermogensbeheerder CapitalatWork Foyer Group zich steeds meer op als de centrale spelverdeler van vermogende families. Vermogende families zijn meer dan ooit op zoek naar eenvoudige en transparante oplossingen voor hun vermogensplanning. ‘De tijd van de nodeloos ingewikkelde constructies is voorbij. Vandaag willen onze cliënten hun vermogen vooral op een eenvoudige, […]

Vermogensbelasting

Momenteel wordt er hevig gedebatteerd over het invoeren van een bijkomende vermogensbelasting. De voorstanders argumenteren dat het tot een rechtvaardige verdeling van de belastingdruk zou leiden. Vanuit politiek standpunt beoogt men hoge belastingsinkomsten, waarbij slechts een kleine groep kiezers getroffen wordt . Bekijk hier enkele kritische bemerkingen die we hieraan willen toevoegen.

De financiële markten in staat van genade

De aandelenmarkten zijn inmiddels uit hun as herrezen. De presidentsverkiezingen zijn achter de rug, positieve nieuwsberichten met betrekking tot vaccins lopen binnen, het resultatenseizoen van het derde kwartaal was bijzonder sterk… Laten we hierop ingaan en het kader van onze communicaties, die we sinds het begin van deze crisis hebben gehanteerd, aanhouden en inzoomen op […]

Taks op effectenrekeningen 2.0

Op 2 november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, die voorziet in de invoering van een (nieuwe) jaarlijkse taks op effectenrekeningen. We geven u hierbij graag wat meer toelichting. Waarover gaat het? De afgelopen dagen zijn er in de media heel wat berichten verschenen omtrent de invoering van een jaarlijkse belasting op […]

Actuele update op de financiële markten sinds de coronacrisis

In deze update willen wij even stilstaan bij iets wat enorm belangrijk is voor de financiële markten, ‘de monetaire stimulus’. In de Verenigde Staten werden de rentevoeten naar nul gebracht en bovendien werden er obligaties gekocht die op de balans terechtkwamen van de centrale bank, met de bedoeling om ook de langetermijn rentevoeten zo laag […]

Rentevoeten zullen nog vele jaren extreem laag blijven

Doorheen het dagelijkse geruis en de ontelbare opiniestukken in deze bijzondere tijden, blijft de belangrijkste boodschap voor de belegger: “Rentevoeten zullen nog vele jaren extreem laag blijven.” Terwijl de overheden wereldwijd geld uitgeven dat ze niet hebben, staan de centrale banken klaar om dit te faciliteren. Er kan hevig worden gedebatteerd over het nut en […]

De zorgvolmacht

De coronacrisis geeft stof tot nadenken over de mogelijke gevolgen van plotse gezondheidsproblemen. Als u op een gegeven moment (tijdelijk) onbekwaam zou worden, zal de vrederechter maatregelen nemen om uw vermogen verder te beheren. In geval van onbekwaamheid kunnen uw familieleden niet zomaar in uw plaats optreden en vervallen uw gewone volmachten. De wetgever komt […]

Anouk Schouppe wordt kantoordirecteur van CapitalatWork Antwerpen

Anouk Schouppe is aangeworven om als kantoorverantwoordelijke de activiteiten van CapitalatWork in de regio van Antwerpen verder uit te bouwen. Anouk kwam na haar studies ‘Marketing en Economische Wetenschappen’ en haar master ‘Audit & Finance’ in de Private Banking sector terecht. Als directeur Private Banking bij Degroof Petercam was ze verantwoordelijk voor het segment Family […]

Naar een verplichte registratie van schenkingen via buitenlandse notaris?

Recent heeft de Kamercommissie Financiën een wetsvoorstel goedgekeurd dat voorziet in de verplichte registratie van buitenlandse schenkingsakten. We geven u hierover graag wat meer toelichting. Waarover gaat het? Op vandaag bestaan er 3 manieren om roerende goederen te schenken : via Belgische notaris via buitenlandse notaris onderhands De vorm van de schenking is afhankelijk van […]

Update over onze investeringsstrategie

“A test of great intelligence is the ability to hold two opposed ideas in mind at the same time, and still retain the ability to function”(F. Scott Fitzgerald) Bovenstaande quote van F. Scott Fitzgerald, uit zijn gebundelde essays de “Crack-Up” uit 1935, is de perfecte beschrijving van de mentale ingesteldheid die vereist is voor een […]

Terugblik op webinar 25/06/2020: Crisissen zijn uitdagingen

Terugblik op onze allereerste webinar over de uitdagingen van deze coronacrisis op de economie en de financiële markten. De Covid-19 crisis was een labo voor het beleid in ons land. En dat kan stukken beter. We moeten de recepten van het verleden durven loslaten en naar de toekomst kijken. Onze economie heeft nu investeringen en […]

Wij zijn vermogensbewakers, geen vermogensjagers

Een vermogen cultiveren vraagt werk, toewijding en tijd. Het tot wasdom laten komen ook. Een gesprek met Maarten Rooijakkers, General Manager van CapitalatWork Foyer Group: over de waarde van langetermijndenken, duurzaamheid, digitalisering en vermogensplanning. Een vermogen duurzaam doen groeien vraagt een bijzondere instelling van een succesvolle vermogensbeheerder. Vertrouwen, toewijding en geduld zijn cruciaal volgens Maarten […]

De liquidatiereserve

Wat is een liquidatiereserve? Sedert aanslagjaar 2015 kan een KMO (een deel van) haar winst na belasting van het voorbije boekjaar op een zgn. liquidatiereserve boeken, mits betaling van 10% aanvullende vennootschapsbelasting naast de gewone vennootschapsbelasting. De liquidatiereserve is een maatregel die voorbehouden is voor KMO’s: vennootschappen die tijdens hun laatste en voorlaatste boekjaar op […]

Update over onze investeringstrategie

Erwin Deseyn, Chief Investment Officer CapitalatWork Foyer Group, geeft een update over onze investeringsstrategie. ‘We weten nog niet of het herstel van onze economie een V-shape recovery, een U-shape recovery of een W-shape recovery met een terugval zal zijn. Niemand weet het vandaag de dag. Wel is duidelijk dat de steun van de centrale banken […]

Schenken tijdens de Corona-crisis: notarieel of onderhands?

De voorbije dagen heeft u misschien tijd gehad om u te bezinnen over uw successieplanning en vraagt u zich af welke de beste manier is om een deel van uw effectenportefeuille over te dragen. U wilt immers niet, indien u komt te overlijden, dat uw vermogen voor een groot deel belast wordt met successierechten. Er […]

Buitengewone tijden vragen om buitengewone aandacht

Het beleggingslandschap is de afgelopen maanden ingrijpend veranderd. De verspreiding van het coronavirus heeft een enorme impact gehad op de economische activiteit over de hele wereld. Dit vereist een buitengewone focus en zorg voor de investeringen die wij hebben gedaan. Onze analisten blijven continu uitgebreid onderzoek doen naar de beleggingen die wij in onze portefeuilles […]

Vermogensplanning tijdens deze Corona-crisis?

We bevinden ons in een periode waarbij het sociaal leven tot een stilstand gekomen is. Deze verplichte sociale ontgifting geeft u de mogelijkheid om even te reflecteren over uw vermogenssituatie. Samen met de grootorde van uw vermogen, neemt de complexiteit namelijk exponentieel toe. Ook de vermogenssamenstelling wordt diverser. Het is onze missie om transparantie en […]

Fiscale steunmaatregelen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de snelle verspreiding van het COVID-19 virus kunnen steunmaatregelen aanvragen. De regering Wilmès heeft bijkomende maatregelen genomen om financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven, ondernemers en gezinnen. De bedoeling is de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk te verzachten. Deze maatregelen zijn vooral gericht op het toekennen […]

CapitalatWork Foyer Group – Onze continuïteitsmaatregelen inzake het Coronavirus

Onze allergrootste prioriteit in deze Coronacrisis is om de gezondheid en de veiligheid van u en onze medewerkers te waarborgen. Daarom heeft CapitalatWork Foyer Group reeds ruime tijd geleden de nodige interne maatregelen en digitale voorzieningen getroffen om, in dergelijke crisissituaties, de continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening in de breedste zin van het […]

Financiële nieuwsbrief: Actief en dagelijks in de weer met uw kapitaal

We kunnen het niet genoeg herhalen. Correcties zoals we vandaag meemaken, zijn een onvermijdelijk deel van beleggen. Het gemiddelde van de correcties, zoals we die elk jaar wel eens meemaken, bedraagt circa 14%. De huidige daling van circa -30% is uitzonderlijk. De snelheid waarmee het gebeurt is evenwel zeer uitzonderlijk te noemen. De reden is […]

Geen fiscale taboes meer, bereid u voor.

Een regering van lopende zaken heeft één groot voordeel. Zolang we in zo’n overgangsperiode zitten, worden de wetten niet gewijzigd. Rechtszekerheid voor de langere termijn is nochtans een belangrijke voorwaarde voor de internationale aantrekkelijkheid van België voor buitenlandse investeerders. Wanneer straks de onderhandelingen opstarten voor een federale regering, zullen er ongetwijfeld opnieuw enkele fiscale aanpassingen […]

Financiële nieuwsbrief: Coronavirus in perspectief

Het zal u niet zijn ontgaan dat er momenteel turbulentie is op de markten als gevolg van het Coronavirus. Deze week moeten de aandelenbeurzen flink inleveren. Wij vinden het van groot belang om in deze tijden hierover goed met u te communiceren.  We mogen spreken van een zwarte zwaan aangezien niemand tot vorige week verwachtte […]

Market Update December 2019

Wat mogen we verwachten voor 2020? De sterren zijn op dit moment gunstig geplaatst. Naast het wegvallen van enkele grote bezorgdheden, profileert zich ook een potentieel sterk herstel van de Europese economie.  

Effectentaks geannuleerd, what’s next ?

Half oktober heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de grondwettelijkheid van de effectentaks. In haar arrest d.d. 17 oktober 2019 heeft het Hof geoordeeld dat de taks op de effectenrekeningen die in 2018 werd ingevoerd, vanuit verschillende oogpunten ongrondwettelijk is. Enerzijds lijkt het goed nieuws voor veel belastingplichtingen, maar die vreugde is misschien van […]