Taks op effectenrekeningen 2.0

10.11.2020

Op 2 november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd, die voorziet in de invoering van een (nieuwe) jaarlijkse taks op effectenrekeningen. We geven u hierbij graag wat meer toelichting.

Waarover gaat het?

De afgelopen dagen zijn er in de media heel wat berichten verschenen omtrent de invoering van een jaarlijkse belasting op het aanhouden van een effectenrekening. Deze zou kaderen binnen de afspraken gemaakt in het regeerakkoord. In politieke kringen spreekt men over de ‘sterkeschoudertaks’ of een ‘solidariteitsbijdrage’.

De oude taks op de effectenrekeningen, die door de vorige regering werd ingevoerd, werd uiteindelijk door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Reden waarom de nieuwe taks er op bepaalde vlakken wat anders zou uitzien.

De jaarlijkse taks viseert de effectenrekening als dusdanig en betreft bijgevolg in principe alle effectenrekeningen.

Belastingplichtigen

De taks zou verschuldigd zijn door:

  • Natuurlijke personen: inwoners en niet-inwoners
  • Rechtspersonen: binnenlandse en buitenlandse
  • Juridische constructies

Drempel

De vernieuwde effectentaks zou slechts verschuldigd zijn indien de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten die worden aangehouden op een effectenrekening meer dan 1.000.000 euro bedragen.

Tarief

Het tarief van de taks zou behouden blijven op 0,15%.

Algemene antimisbruikbepaling

Om te vermijden dat beleggers bepaalde handelingen gaan stellen om de drempel van 1 miljoen euro te omzeilen, is er voorzien in een antimisbruikbepaling.

Zo worden onder meer de volgende situaties geviseerd:

  1. het splitsen en/of het openen van effectenrekeningen om zo onder de grens van 1 miljoen euro te blijven;
  2. de omzetting van aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten, op naam;
  3. het onderbrengen van een effectenrekening in een buitenlandse rechtspersoon die de effecten boekt op een buitenlandse effectenrekening;
  4. het onderbrengen van een effectenrekening in een fonds waarvan de deelbewijzen op naam worden geplaatst.

In bovenvermelde situaties is er sprake van een weerlegbaar vermoeden van belastingontwijking waarbij de belastingschuldige het tegenbewijs zal moeten leveren.

Er is voorzien dat deze nieuwe antimisbruikbepaling met terugwerkende kracht van toepassing is vanaf 30 oktober 2020.

Next steps

Dit voorontwerp zal zo spoedig mogelijk worden voorgelegd voor advies van de Raad van State, teneinde binnen de kortste termijn te worden ingediend bij het Parlement.

We volgen de verdere evolutie over deze nieuwe effectentaks op de voet. Van zodra er meer informatie beschikbaar is, informeren we u.

 

Voor meer toelichting en advies, neemt u best contact op met één van onze (fiscaal) juristen-vermogensplanners via estateplanning@capitalatwork.com

 

Disclaimer : CapitalatWork Foyer Group heeft dit document louter ter informatie van en gebruik door haar cliënten opgesteld. Het vormt geen enkel juridisch of fiscaal advies of Raad zoals bedoeld in de wet van 25 april 2014 inzake Raad van Financiële planning. De verdere uitwerking en toetsing van deze informatie dient te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur. Dit document mag, zelfs gedeeltelijk, noch gereproduceerd noch verdeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur. Hoewel gebaseerd op betrouwbare bronnen kan CapitalatWork Foyer Group niet verantwoordelijk gesteld worden wat betreft de juistheid of de waarachtigheid van de in dit document verstrekte informatie. Anti-misbruikmaatregelen werden ingevoerd in onze fiscale wetgeving door de wet van 29 maart 2012 en latere circulaires. Die maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde planningstechnieken die tot op de dag van vandaag werden aanvaard door de fiscale administratie in vraag zouden kunnen gesteld worden. Het is zeer aangewezen om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen inzake bepaalde planningsstructuren.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.