Buitenlands onroerend goed

22.06.2021

De fiscus belast de inkomsten uit buitenlandse onroerende goederen zwaarder dan de inkomsten uit Belgische onroerende goederen. België werd hiervoor op de vingers getikt door het Hof van Justitie. Daarom zal er een kadastraal inkomen worden toegekend aan uw buitenlandse onroerende goederen zodat de Belgische en de buitenlandse onroerende inkomsten voortaan op dezelfde voet worden belast.

De wet treedt in werking vanaf inkomstenjaar 2021. Deze personenbelastingaangifte wordt pas in 2022 ingediend, maar u moet dit jaar reeds aangifte doen van uw buitenlands onroerend goed.

Aangifte buitenlands onroerend goed?

Bij wie?

Administratie Opmetingen en Waarderingen (AOW) (het vroegere kadaster)

Hoe?

Via MyMinFin of via een formulier beschikbaar op de website van FOD Financiën. U kunt het formulier ook per mail aanvragen via foreigncad@minfin.fed.be of per brief op het adres ‘Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI – Koning Albert II laan 33, bus 459 – 1030 Brussel’.

Wanneer?

Dit is afhankelijk van het moment waarop u het onroerend goed hebt verworven, vóór 01/01/2021 of erna, en of u het onroerend goed reeds hebt aangegeven in uw personenbelastingaangifte.

1. U bezit het onroerend goed al vóór 01/01/2021 en het is nog niet aangegeven in uw personenbelastingaangifte:
–> Aangifte vanaf juni via bovenvermelde applicaties of formulieren tegen uiterlijk 31/12/2021

2. Het buitenlands onroerend goed is al aangegeven in uw personenbelastingaangifte van inkomstenjaar 2019:
–> De Administratie zal u contacteren, zo niet doet u best zelf aangifte tegen uiterlijk 31/12/2021

3. U heeft het onroerend goed verworven sinds 01/01/2021?
–> Aangifte binnen de 4 maanden na verwerving, tenzij:
– verwerving tussen 31/12/2020 en 25/02/2021: aangifte uiterlijk 30/06/2021
– bepaalde gebeurtenissen zoals bv. voltooiing van de werken, verhuring, buitengebruikstelling, …: aangifte binnen de 30 dagen na gebeurtenis

Vaststelling van het kadastraal inkomen?

Gebouwen:

Indien niet kan vastgesteld worden wat de normale huur- of verkoopwaarde is van het gebouw op 1 januari 1975 (referentietijdstip), zal het kadastraal inkomen als volgt berekend worden:
–> Actuele normale verkoopwaarde x 5,3% (kapitalisatiefactor) / 15,036 (correctiefactor 2020)

De correctiefactor zal jaarlijks bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.

Gronden:

Hiervoor werd het kadastraal inkomen forfaitair bepaald op 2 euro per hectare.

Administratieve boetes?

De boetes bij niet-naleving van de aangifteverplichting kunnen oplopen van 250 euro tot 3.000 euro.

Personenbelastingaangifte?

Voor de personenbelastingaangifte die dit jaar wordt ingediend (over inkomstenjaar 2020) wijzigt er niets. Vanaf volgend jaar zal u dit Belgisch kadastraal inkomen moeten opnemen in uw aangifte.

Impact?

Dit kadastraal inkomen zal dienen als grondslag voor de berekening van uw buitenlandse onroerende inkomsten.

België heeft met heel wat landen een dubbelbelastingsverdrag afgesloten, waardoor het buitenlands onroerend goed niet belast kan worden in België (enkel in het buitenland). Hoewel er geen Belgische belasting geheven kan worden, zullen deze buitenlandse inkomsten bij uw inkomsten in België gerekend worden waardoor uw totale inkomsten in een hoger belastingtarief zullen terechtkomen (= progressievoorbehoud).

 

Benedicte Sanders

Estate Planner CapitalatWork NV

 

Bij vragen of opmerkingen kan u rechtstreeks contact nemen met ons team van (fiscaal) juristen-vermogensplanners via estateplanning@capitalatwork.com

Disclaimer: CapitalatWork Foyer Group heeft dit document louter ter informatie van en gebruik door haar cliënten opgesteld. Het vormt geen enkel juridisch of fiscaal advies zoals bedoeld in de wet van 25 april 2014 inzake Raad van Financiële planning. De verdere uitwerking en toetsing van deze informatie dient te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur. Dit document mag, zelfs gedeeltelijk, noch gereproduceerd noch verdeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur. Hoewel gebaseerd op betrouwbare bronnen kan CapitalatWork Foyer Group niet verantwoordelijk gesteld worden wat betreft de juistheid of de waarachtigheid van de in dit document verstrekte informatie. Anti-misbruikmaatregelen werden ingevoerd in onze fiscale wetgeving door de wet van 29 maart 2012 en latere circulaires. Die maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde planningstechnieken die tot op de dag van vandaag werden aanvaard door de fiscale administratie in vraag zouden kunnen gesteld worden. Het is zeer aangewezen om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen inzake bepaalde planningsstructuren.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.