CapitalatWork Foyer Group – Onze continuïteitsmaatregelen inzake het Coronavirus

16.03.2020

Onze allergrootste prioriteit in deze Coronacrisis is om de gezondheid en de veiligheid van u en onze medewerkers te waarborgen. Daarom heeft CapitalatWork Foyer Group reeds ruime tijd geleden de nodige interne maatregelen en digitale voorzieningen getroffen om, in dergelijke crisissituaties, de continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening in de breedste zin van het woord te garanderen.

Vorige week hebben wij ons bestaand ‘Business Continuity Plan’ geactiveerd waarmee wij een aantal van onze medewerkers, over de diverse afdelingen heen, hebben verzocht om vanuit thuis te werken. Alle nodige digitale tools waren hiervoor reeds voorhanden en functioneren optimaal.

Gezien de laatste ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om deze werkwijze van thuiswerk uit te breiden naar bijna alle medewerkers van CapitalatWork Foyer Group. Wij waarborgen echter wel een minimale bezetting per kantoor.

Ons team van analisten en fund managers blijft dagelijks uw portefeuilles in detail opvolgen en beleggingsacties uitvoeren per telefoon en middels andere moderne communicatiemiddelen (WhatsApp, Facetime, Skype,…).

Daarnaast zijn ook onze wealth managers en portfolio managers steeds telefonisch of digitaal bereikbaar voor het beantwoorden van al uw mogelijke vragen. Uiteraard kunt u op ieder moment uw portefeuille raadplegen via onze MyCapital en CatW Mobile App.

Omwille van uw gezondheid en deze van onze medewerkers stellen wij voor om de geplande afspraken op kantoor of bij u naar een latere datum te verplaatsen.

CapitalatWork Foyer Group blijft ten alle tijde operationeel en bereikbaar. Aarzelt u niet om ons te contacteren, indien u vragen heeft of bijkomende toelichting wenst.

Draag zorg voor uzelf en uw naasten!

Hoogachtend,

Maarten Rooijakkers
General Manager CapitalatWork Foyer Group

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

 

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.