De burgerlijke maatschap en het UBO-register: deadline 30/09

09.09.2019

Wij verwijzen naar onze eerdere berichtgeving inzake de inschrijving van uw maatschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (deadline was 1 mei 2019). Wij willen u eraan herinneren dat u tegen uiterlijk 30 september 2019 de uiteindelijke begunstigde(n) van de maatschap voor de eerste maal moet registreren in het UBO-register.

Wie dient de inschrijving te doen?

De vervulling van deze verplichting rust op de zaakvoerder van de maatschap (“de wettelijke vertegenwoordiger”). U kan hiervoor ook mandaat geven aan bijvoorbeeld uw boekhouder of accountant.

Waar?

U dient zich aan te melden via https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register en dan via de link van het MyMinFin-portaal. De volgende gebruikershandleiding voor het correct doorvoeren van de registratie kan u raadplegen via: https://financien.belgium.be/sites/default/files/Wettelijke_Vertegenwoordiger.pdf

Tips en advies

Voordat u aan deze registratie begint, geven wij u enkele tips mee:

 • Hou uw identiteitskaart en de pincode van uw identiteitskaart bij de hand
 • U kan ook inloggen via de applicatie “itsme”
 • Bepaal wie de “uiteindelijk begunstigden” zijn vooraleer u de registratie doet (op basis van de meest actuele gegevens van uw maatschap) en zorg dat u hun identiteitsgegevens binnen handbereik hebt, alsook hun graad van controle (bijvoorbeeld: percentage eigendomsrechten en percentage stemrechten).
 • Druk achteraf een bewijsstuk af van de registratie.

Wie is “uiteindelijk begunstigde”?

3 categorieën:

 1. natuurlijke personen die meer dan 25% van het eigendomsbelang aanhouden of meer dan 25% van de stemrechten bezitten;
 2. natuurlijke personen die zeggenschap uitoefenen over de maatschap via andere middelen (bv: zaakvoerder die vetorecht heeft); Categorie 1 en 2 zijn cumulatief: Indien u een persoon hebt gevonden in categorie 1, dient u alsnog de personen in categorie 2 in te voeren.
 3. natuurlijke personen die behoren tot het hoger leidinggevend personeel, indien geen van de personen onder i) of ii) is geïdentificeerd, of indien er enige twijfel bestaat of de geïdentificeerde persoon(en) de uiteindelijke begunstigde(n) is/zijn.

Een FAQ met de meest gestelde vragen is ook beschikbaar via de website van de FOD Financiën: https://financien.belgium.be/sites/default/files/20190826_FAQ_UBO_NL_FINAL_Add.pdf Men zal u ook vragen vanaf wanneer deze personen uiteindelijk begunstigden geworden zijn (begindatum).

 • Daar verwijst u naar de datum van de inschrijving van uw maatschap in het KBO-register.
 • U kan de datum van oprichting van uw maatschap eventueel bij de opmerkingen aangeven.

Besluit

 • Indien u de registratie in het UBO-register nog niet heeft doorgevoerd, doe dit zo snel mogelijk, zodat u eventuele boetes kan vermijden.
 • U kan professionele hulp inroepen van uw accountant/boekhouder.
 • Onthoud dat u elk jaar de informatie zal moeten bevestigen en dat wijzigingen binnen de maand in het UBO-register moet worden geregistreerd.
 • Indien u onze begeleiding wenst bij de UBO-registratie, gelieve onze fiscale juristen te contacteren om een afspraak in te plannen in één van onze kantoren.

Voor meer toelichting en advies, neemt u best contact op met een van onze (fiscaal) juristen-vermogensplanners:

Vincent Lambrecht, Director Estate Planning, v.lambrecht@capitalatwork.com
Jeroen Reyntjens, Senior Estate Planner, j.reyntjens@capitalatwork.com
Bénédicte Vanderheyde, Estate Planner, b.vanderheyde@capitalatwork.com
Christine Monfort, Estate Planner, c.monfort@capitalatwork.com
Gauthier Bienfait, Director Legal, g.bienfait@capitalatwork.com

Vincent  Lambrecht – Director Estate Planning

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
 • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
  Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.