Doorgeefschenking (Vlaams Gewest)

23.03.2023

Iemand die recent geërfd heeft, kan onder bepaalde voorwaarden de geërfde goederen doorschenken aan zijn kinderen met vrijstelling van schenkbelasting.

Waarom zou u dit doen? Omdat u zelf reeds een mooi vermogen heeft opgebouwd. Uw kinderen daarentegen kunnen een financieel duwtje in de rug gebruiken. Tevens vermijdt u dat op deze goederen erfbelasting betaald wordt bij uw overlijden.

Voorwaarden 

1) Erfenis onder tarief rechte lijn of tussen partners

Enkel de goederen afkomstig uit een erfenis van uw ouder(s) of partner kunnen doorgeschonken worden onder het gunstregime. De geërfde goederen moeten belast zijn in de Vlaamse erfbelasting onder het tarief in de rechte lijn. Het gaat bijgevolg niet om de goederen afkomstig uit een erfenis van uw zus/broer, tante, neef, … Bovendien moet de erfbelasting betaald zijn alvorens de schenking kan plaatsvinden. 

2) Schenking binnen 1 jaar

De doorgeefschenking moet binnen het jaar na het overlijden gebeuren. Dit is een relatief korte termijn, houd hier rekening mee. Vaak zijn er al ruim zes maanden verstreken vooraleer u, na indiening van de aangifte van nalatenschap, het aanslagbiljet tot betaling van de erfbelasting heeft ontvangen. U doet er dus goed aan om uw notaris tijdig op de hoogte te brengen.

3)  Begiftigde is een afstammeling

De begiftigde van de schenking moet uw afstammeling (of een daarmee gelijkgestelde) zijn. U kan dus enkel de geërfde goederen schenken aan uw kinderen.

Hoe?

De schenking dient via notariële akte te gebeuren. De vrijstelling van schenkbelasting moet uitdrukkelijk gevraagd worden in de akte.

U kan de goederen schenken in volle eigendom of in blote eigendom. Zo kan u door het vruchtgebruik voor te behouden zeker zijn van controle en eventuele inkomsten op het geschonken vermogen.

Voorwerp

U kan alle of slechts een deel van de geërfde goederen doorschenken. U bent niet verplicht om alles door te schenken (dit in tegenstelling tot een verwerping van de nalatenschap die enkel volledig kan zijn). Ook kan u zelf kiezen welke goederen u schenkt.

Indien u roerende goederen wenst te schenken, hoeven deze niet noodzakelijk dezelfde te zijn als de door u geërfde goederen. U kan juwelen geërfd hebben en een geldsom schenken. Wel dienen de geschonken goederen dezelfde waarde te hebben als de geërfde goederen.

Schenkt u daarentegen een onroerend goed dan dient dit onroerend goed, om van de vrijstelling te kunnen genieten, exact hetzelfde te zijn als hetgeen u geërfd heeft.

Vrijstelling schenkbelasting

De vrijstelling van schenkbelasting is aan twee limieten onderworpen:

De totale waarde van de goederen die geschonken worden, roerend of onroerend, mag niet hoger zijn dan de waarde waarop erfbelasting betaald werd. Dit betekent dat de vrijstelling proportioneel gereduceerd zal worden indien de geschonken waarde hoger is dan de waarde waarop erfbelasting is betaald.

Het voordeel van de vrijgestelde schenkbelasting mag niet hoger zijn dan de erfbelasting die de schenker betaald heeft. Opnieuw zal er ook hier een proportionele berekening gemaakt worden.

Waals en Brussels gewest

In het Waals Gewest werd de techniek van doorgeefschenking ingevoerd bij decreet van 6 mei 2019, maar de regering moet de datum van inwerkingtreding nog vastleggen. In het Brussels Gewest werd nog geen regeling uitgewerkt. 

Conclusie

Via de techniek van ‘doorgeefschenking’ heeft u de keuze om alle of slechts een deel van de door u geërfde goederen belastingvrij over te dragen aan uw kinderen. Om van de vrijstelling te kunnen genieten dient u de termijn van 1 jaar te respecteren en dient de schenking te voldoen aan de voorwaarden zoals voormeld.

 

Benedicte Sanders

Estate Planner CapitalatWork NV

 

Voor meer informatie kan u rechtstreeks contact nemen met ons team van (fiscaal) juristen-vermogensplanners via estateplanning@capitalatwork.com

Disclaimer: CapitalatWork Foyer Group heeft dit document louter ter informatie van en gebruik door haar cliënten opgesteld. Het vormt geen enkel juridisch of fiscaal advies zoals bedoeld in de wet van 25 april 2014 inzake Raad van Financiële planning. De verdere uitwerking en toetsing van deze informatie dient te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur. Dit document mag, zelfs gedeeltelijk, noch gereproduceerd noch verdeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur. Hoewel gebaseerd op betrouwbare bronnen kan CapitalatWork Foyer Group niet verantwoordelijk gesteld worden wat betreft de juistheid of de waarachtigheid van de in dit document verstrekte informatie. Anti-misbruikmaatregelen werden ingevoerd in onze fiscale wetgeving door de wet van 29 maart 2012 en latere circulaires. Die maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde planningstechnieken die tot op de dag van vandaag werden aanvaard door de fiscale administratie in vraag zouden kunnen gesteld worden. Het is zeer aangewezen om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen inzake bepaalde planningsstructuren.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.