Financiële nieuwsbrief: Actief en dagelijks in de weer met uw kapitaal

13.03.2020

We kunnen het niet genoeg herhalen. Correcties zoals we vandaag meemaken, zijn een onvermijdelijk deel van beleggen. Het gemiddelde van de correcties, zoals we die elk jaar wel eens meemaken, bedraagt circa 14%. De huidige daling van circa -30% is uitzonderlijk. De snelheid waarmee het gebeurt is evenwel zeer uitzonderlijk te noemen.

De reden is u welbekend: het Coronavirus. In vakjargon noemen we dat een zwarte zwaan; een verrassend evenement, met buitensporige gevolgen en reacties, dat eigenlijk niet hoort te gebeuren. Zoals een zwarte zwaan, want zwanen horen wit te zijn.

Wat uw beleggingen betreft, is het na de forse beurscorrectie raadzaam om oplettend en voorzichtig te zijn. Maar paniek is menselijk, doch niet nodig. Net zoals de passende reactie op het virus zelf. De vaccins zijn immers in de maak.

Voor eerst zijn de olieprijzen met circa 50% gezakt. De evidente verliezers zijn de olieproducerende landen en het gehele complex van oliegerelateerde bedrijven. Voor de consumenten wereldwijd, en nog veel meer voor veel van onze bedrijven is dit evenwel een niet te onderschatten bonus.

Vervolgens is nu ook “the last man standing” gevallen. Ook de rente in US Dollar is de voorbije maanden enorm gedaald en lijkt eveneens op weg naar de nulrente zoals we die in de rest van de wereld kennen. Ook dit is de komende weken, maanden, jaren, een niet te onderschatten bonus voor veel van onze bedrijven. De rentelasten van uitstaande leningen zullen fors dalen.

Tot slot worden de bazooka’s gericht op de hoofdzetels van de centrale bankiers en op de tafels van alle regeringen wereldwijd. De monetaire en fiscale stimuli die op de economie afstevenen, kunnen wel eens ongekende proporties aannemen indien nodig :

1) Rentevoeten zullen nog worden verlaagd.

2) Centrale banken zullen krediet verlenen aan bedrijven en sectoren in moeilijkheden.

3) Politici zullen fiscale pakketten aankondigen ter ondersteuning van de economie.

Deze drie stimuli dienen steeds te worden afgewogen tegen de prijs waaraan u vandaag aandeelhouder kan worden van enkele van de sterkste bedrijven in de wereld. En deze prijs is bijzonder interessant voor wie minstens een vijfjarenplan heeft.

Onze berekeningen tonen aan dat de huidige aandelenkoersen een daling van de winsten verdisconteren van circa -33%, met daarna geen enkel herstel. Dat de winsten dit jaar met circa -33% zouden dalen, daar kunnen we ons nog iets bij voorstellen. Maar dat er na het bedwingen van deze crisis geen enkel herstel van rendabiliteit zou komen, lijkt ons een veel te pessimistisch scenario.

Conclusie

Volatiliteit is van alle tijden.

Deze volatiliteit creëert opportuniteiten voor de actieve belegger. De onzekerheid en het zoeken naar een nieuw evenwicht zorgt voor zeer hevige prijsschommelingen. Wij zijn evenwel belegd in aandelen en obligaties waar de liquiditeit zeer hoog is. Met andere woorden, we kunnen op elk moment inspelen op overdrijvingen. Zo zijn wij actief aan het beheren, en dit niet alleen in onze aandelenportefeuilles, waar bedrijven nu aan zeer interessante koersen kunnen worden gekocht. Ook in onze obligatieportefeuilles beheren we op een opportunistische manier onze duration (rentegevoeligheid). We hebben eveneens onze dollargevoeligheid in onze obligatieportefeuilles serieus afgebouwd.

Een zwarte zwaan is zeer zeldzaam en geeft steeds aanleiding tot korte hevige en, voor velen, pijnijke beursmalaises. De huidige koersen verdisconteren reeds een groot pessimisme. Voor de geduldige belegger met een horizon die langer is dan 1 week, 1 maand, of 1 jaar is dit een aankoopmoment. Op korte termijn evenwel zal de volatiliteit aanhouden tot dit virus is bedwongen.

Uiteraard volgen wij de markten en uw portefeuilles dagelijks op, zijn we zeer actief in het beheer van uw vermogen en communiceren wij u ten gepaste tijde over verdere ontwikkelingen. Zoals steeds staan wij tot uwer beschikking voor het beantwoorden van uw mogelijke vragen en te luisteren naar uw eventuele bekommernissen.

Hoogachtend,

De Directie van CapitalatWork Foyer Group

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.