Geen fiscale taboes meer, bereid u voor.

04.03.2020

Een regering van lopende zaken heeft één groot voordeel. Zolang we in zo’n overgangsperiode zitten, worden de wetten niet gewijzigd. Rechtszekerheid voor de langere termijn is nochtans een belangrijke voorwaarde voor de internationale aantrekkelijkheid van België voor buitenlandse investeerders. Wanneer straks de onderhandelingen opstarten voor een federale regering, zullen er ongetwijfeld opnieuw enkele fiscale aanpassingen doorgevoerd worden. Al dan niet onder budgettaire druk.

Hoge Raad van Financiën

Om de verschillende politieke partijen wegwijs te maken uit de mogelijke fiscale bijsturingen heeft de Hoge Raad voor Financiën enkele fiscale taboes doorbroken. Het is hoogst onzeker of onderstaande voorstellen de onderhandelingstafel zullen overleven, maar het brengt de beleidsmakers alvast op ideeën.

De hoofdbetrachting is om de lasten op arbeid te verlagen zodat werken fiscaal gestimuleerd wordt, en om de concurrentiepositie van de bedrijven te ondersteunen. De keerzijde is dat in tijden van budgettaire tekorten een dergelijke belastingverlaging op een andere manier gefinancierd moet worden. Men spreekt dan van een ‘taxshift’. De Hoge Raad streeft naar een “dual income tax” waarbij beroepsinkomsten progressief belast worden, aangevuld met forfaitaire belastingen op vermogen en vermogenswinsten. Hieronder slechts een selectie van maatregelen die een impact kunnen hebben op uw vermogen.

Taxatie op vastgoed

Het meest ambitieuze voorstel betreft een nieuwe taxatie van 30% op de werkelijk verkregen huuropbrengsten. Wie residentieel vastgoed verhuurt wordt momenteel slechts belast op basis van het kadastraal inkomen, en zoals iedereen weet ligt dit veel lager dan het werkelijk huurinkomen. Minstens even opmerkelijk is dat de meerwaarde verkregen na de verkoop van vastgoed eveneens geviseerd wordt, met een meerwaardetaks van 15%. De verkoop van de woning die dienst doet als gezinswoning blijft vrijgesteld.

Taxatie pensioenkapitaal

Wie dicht bij zijn pensioen staat rekent misschien op een voordelige belasting van 10% op het pensioenkapitaal die een groepsverzekering of IPT (Individuele Pensioentoezegging) zal uitkeren op zijn 65ste. Het plan stelt voor om de toekomstige uitkeringen te onderwerpen aan de progressieve tarieven van de personenbelasting, tenzij men kiest voor een uitkering onder de vorm van een pensioenrente.

Meerwaardebelasting

Het mag niemand verwonderen dat opnieuw roerend vermogen en kapitaal geviseerd worden. Er gaan stemmen op om de meerwaardebelasting uit de doden te laten herrijzen (herinner u de na 1 jaar terug afgevoerde ‘speculatietax’). Men denkt aan een forfaitair tarief van 15% voor gerealiseerde (netto)meerwaarden op aandelen, of zelfs 25% indien deze meerwaarde gerealiseerd wordt binnen de 12 maanden na aankoop. In het verleden opgebouwde meerwaarden zouden niet meetellen.

Dividenden goedkoper

Het vooropgestelde plan brengt de roerende voorheffing op dividenden (momenteel 30%) terug op een verantwoordbaar niveau van 15%. Dit is goed nieuws want België bekleedt op vandaag reeds de betreurenswaardige 2de plaats wat de belastingdruk op vermogen en vermogenswinsten aankomt.

Verplichte weddetoekenning

Het lijkt er dus op dat bepaalde vermogenswinsten in de personenbelasting (hoger) belast zullen worden. Om te vermijden dat men massaal het vermogen onderbrengt in vennootschappen, willen de experten een verplicht belastbaar minimumloon invoeren. Als maatstaf voor de verplichte loontoekenning voor de bedrijfsleider, kijkt men naar wat een bediende met gelijkaardige opleiding en ervaring zou verdienen.

BTW

Merkwaardig genoeg wordt weinig gesproken over de BTW. Het principe is nochtans eenvoudig: wie (meer) consumeert, betaalt (meer) belastingen. Het Belgische BTW-tarief ligt weliswaar in lijn met de buurlanden, maar de lijst aan uitzonderingen en afzonderlijke tarieven zijn een rem op de fiscale opbrengsten.

En de Effectentaks ?

Hoewel sommige bovenstaande ideeën op zijn minst een kans moeten krijgen, is het nog maar de vraag of dit tot een taxshift of een rechtvaardiger maken van ons belastingstelsel zal leiden.

De twee noodzakelijke ingrediënten voor een succesvol fiscaal recept, zijn enerzijds een aanvaardbaar tarief, die anderzijds door zoveel mogelijk belastingplichtigen gedragen wordt. In de aanbevelingen van deze experten kan elke partij zijn gading vinden om de achterban tevreden te houden. Het gevaar bestaat dat men opnieuw het totaalbeeld verliest door politieke trofeeën na te streven. Wie weet komt ook de nietigverklaarde Effectentaks terug?

 

Vincent Lambrecht, Director Estate Planning CapitalatWork Foyer Group

Artikel gepubliceerd in Voka Ondernemen

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.