Herijking van onze beleggingsstrategie

01.06.2022

In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u over de herijking van onze strategie naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne: internationale diversificatie, bescherming tegen inflatie en actief management. In feite betekende dit een voortzetting van de strategie die we al begin 2020, bij het uitbreken van de coronacrisis, hadden ingezet maar dan met een nog sterkere overtuiging van de noodzaak van deze drie componenten. De oorlog in Oekraïne heeft het belang hiervan nog eens extra benadrukt.

1. De oorlog in Oekraïne lijkt te stagneren

Terwijl onze eerste zorg het verlies van mensenlevens en de verwoesting van Oekraïne is, zal de oorlog ook vergaande economische gevolgen hebben. In het bijzonder zal Europa economisch zwaar getroffen worden. Het stagneren van de oorlog lijkt daarom geen goed nieuws te zijn. Voor het eerst sinds 1945 is Europa verwikkeld in een oorlog waarbij zij haar eigen vrede en democratie probeert te beschermen. Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 is Rusland tot haar grote frustratie nooit meer in staat geweest om een economisch blok van enige betekenis te zijn.

Bovendien heeft de expansie in de afgelopen decennia van de NATO richting het Oosten, met de Verenigde Staten als belangrijkste kracht achter de schermen, veel kwaad bloed gezet bij de Russen. Het verlies aan invloed op het wereldtoneel sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was voor Rusland een ware vernedering. Deze vernedering, in combinatie met de opkomst van een blok van dictaturen, heeft Rusland aangemoedigd tot expansiedrift. De wereldbeelden van enerzijds dat blok van dictaturen en anderzijds de democratieën liggen mijlenver uit elkaar. Het wantrouwen tussen deze twee wereldbeelden is erg groot.

2. China’s stringente coronabeleid

Ondanks de toenemende economische pijn, mogen we niet verwachten dat president Xi zijn zero-Covid-beleid gemakkelijk zal versoepelen. Veel waarnemers begrijpen dit beleid echter niet, maar dit heeft alles te maken met macht. In een poging om later dit jaar zijn derde ambtstermijn veilig te stellen, zal hij bereid zijn het huidige strenge beleid te handhaven. Hij zal daarmee de trouw binnen de communistische partij testen. Ook als dat enkele procenten economische groei kost. En als dit leidt tot supply chain-problemen in de rest van de wereld, wordt dat gezien als nevenschade.

Voor Europa en de Verenigde Staten zou een goed uitgangspunt een beter begrip van deze geopolitieke situatie zijn. Uiteindelijk zullen we Rusland, China en de rest van de wereld anders moeten behandelen, zonder afbreuk te doen aan onze democratische principes, die wij als zeer belangrijk ervaren. “Voorbij het gevecht ligt het grotere gevecht” zeiden de Ottomaanse sultans: de strijd voor een duurzame vrede. Daarvoor is echter wederzijds begrip nodig en dat lijkt nu verder weg dan ooit.

3. Asset Allocatie

Inflatie en stijgende rente zijn vooralsnog de belangrijkste thema’s op de financiële markten. De huidige geopolitieke situatie is voor veel waarnemers de belangrijkste oorzaak van de inflatie die nu hoogtij viert. Zonder twijfel dragen stijgende energieprijzen en problemen in de toeleveringsketen bij aan de inflatie. Maar het is bovenal de mix met zeer agressieve monetaire en fiscale stimuleringsmaatregelen, gelanceerd in 2020, die tot de huidige situatie van zeer hoge inflatie heeft geleid. Econoom Milton Friedman zei het al: “Inflatie is een monetair fenomeen en wordt veroorzaakt door een snellere stijging van de geldhoeveelheid dan de productie-output”.

De inflatie in de Verenigde Staten staat nu op het hoogste niveau sinds 1982 en bedraagt momenteel circa 8,3%. In Europa (eurozone) bedraagt de inflatie circa 8,1%. Het is nog te vroeg om te zeggen dat we de piek in inflatie hebben gezien. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de trend nu een brede basis heeft en alle sectoren worden geraakt. Ondanks de enorme monetaire en fiscale steunmaatregelen die de centrale banken en overheden in het voorjaar van 2020 hebben ingezet om de coronacrisis te bezweren, bleef inflatie tot het voorjaar van 2021 uit. Centrale banken maakten er geen geheim van dat ze hogere inflatie wilden en pasten hun inflatiedoelstellingen aan. Toen de inflatie uiteindelijk in de tweede helft van 2021 snel begon te stijgen, dachten centrale banken aanvankelijk dat dit slechts van tijdelijke aard was. Maar de oorlog in Oekraïne en het zero-covid-beleid in China hebben de situatie veranderd. Centrale banken zijn overvallen door het snelle tempo waarmee de inflatie is gestegen. Zij hebben hun expansieve monetaire beleid versneld afgebouwd en diverse renteverhogingen liggen voor de rest van 2022 in het verschiet. Beleggers verwachten dat de korte rente in de Verenigde Staten zal worden verhoogd tot 3% tegen het eind van dit jaar. En verwacht wordt dat de Europese Centrale bank haar beleid van negatieve rente begin volgend jaar zal hebben verlaten.

4. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons beleid?

Wij hebben eind 2021 de rentegevoeligheid van onze obligatieportefeuille substantieel verlaagd en daarmee de risico’s teruggebracht. Daarnaast hebben we nog steeds een substantieel deel (40%) van onze obligatiebeleggingen in inflatiegelinkte obligaties belegd. Deze combinatie heeft in het eerste kwartaal van 2022, waarin de lange rente sterk steeg en ook de inflatie verder steeg, erg goed uitgepakt. Uit oogpunt van diversificatie hebben wij verder een aanzienlijke deel buiten Europa belegd en vertrouwen erop dat deze strategie zich de komende jaren gaat uitbetalen. Bovendien worden obligaties bij de huidige hogere renteniveaus aantrekkelijker voor nieuwe investeringen van beleggers.

In de aandelenmarkten hebben we over een breed front beter dan verwachte resultaten gezien van onze bedrijven over het eerste kwartaal. Voor het eerst sinds 2011 hebben we echter negatieve koersreacties gezien terwijl de resultaten beter waren dan verwacht. De oorzaak hiervan ligt in de onzekerheid over de winstontwikkeling in de komende kwartalen door de impact van inflatie en stijgende rente, de oorlog in Oekraïne en knelpunten in de supply chains en de arbeidsmarkt. Deze combinatie van stijgende winsten en dalende aandelenkoersen, betekenen feitelijk een herwaardering van aandelen. Aandelen zijn dan ook aanzienlijk goedkoper geworden. Dit was voor ons de aanleiding om winst te nemen op onze eerder aangekochte beschermingsstrategie.

Conclusie

Onze focus is en blijft op bedrijven die een aantrekkelijke free cash flow genereren, in combinatie met een sterke balans en een onderwaardering op de beurs. De ‘shake-out’ in alles wat geen cash flow oplevert (crypto-munten) of dat veel te hoog was gewaardeerd (bepaalde Tech aandelen) is de afgelopen maanden enorm geweest. Als actieve managers zijn wij niet gebonden aan indices, waardoor wij niet ‘gedwongen’ zijn om aandelen te kopen die veel te hoog gewaardeerd zijn. Met een beleggingsproces en waarderingsmethodiek die hun veerkracht hebben bewezen, gaan wij vol vertrouwen de toekomst in.

 

 

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.