Hoe de risicovrije rente bepalend is voor de waardering van beleggingen?

11.07.2022

Wanneer wij onze analyses maken van de financiële markten, is het vertrekpunt steeds hetzelfde. We starten namelijk altijd vanuit het ankerpunt voor alle markten: de risicovrije rente. Deze is namelijk bepalend voor de waardering van aandelen en obligaties.

Laten we eerst de Europese Centrale Bank (ECB) onder de loep nemen. Eind vorig jaar was er nog geen enkele indicatie dat de ECB van haar beleid van officiële negatieve rentevoeten zou afstappen. De stijging van inflatie bleek evenwel veel minder tijdelijk dan gedacht. Om de schijn hoog te houden dat ze de inflatie wil bestrijden, dient de ECB nu ook haar rentevoeten te verhogen. Binnenkort volgen de eerste renteverhogingen en verwacht wordt dat de ECB deze optrekt van de huidige -0,5% naar 1% tegen midden volgend jaar.

De Amerikaanse Centrale Bank (FED) heeft al, op een vrij agressieve manier, haar rentevoeten aangepast. Onlangs verhoogde ze haar rentetarieven in één klap met 0,75% tot 1,5%. Het was voor het eerst sinds 1994 dat de FED een dergelijk grote rentestap nam. De FED is dus volop in oorlogsmodus gegaan om de inflatie te bestrijden. Er wordt verwacht dat de rentevoeten zelfs zullen oplopen tot boven de 3% tegen begin volgend jaar.
Alle segmenten van de financiële markten hebben zich het voorbije half jaar aangepast aan deze nieuwe realiteit.

Laten we beginnen met de obligatiemarkten. De rente op 10-jarige US-dollar staatsobligaties is dit jaar opgelopen van 1,5% bij de start van het jaar tot momenteel 3,2%. De rente op de 10-jarige staatsobligaties van Duitsland is opgelopen van -0,2% tot 1,6% vandaag. Deze forse rentestijgingen zorgden het voorbije half jaar voor negatieve rendementen van circa 10% tot circa 15% voor obligatiebeleggers die gewoon indexmatig belegden.
Wij hebben de schade in onze obligatieportefeuilles evenwel aanzienlijk kunnen beperken door:

  •  de relatief korte looptijd van onze portefeuille,
  •  een grote internationale spreiding waarbij we hebben geprofiteerd van de verzwakking van de euro en tot slot
  •  onze circa 40% allocatie in inflatie gelinkte obligaties.

De rentevoeten op bedrijfsobligaties zijn, vanwege de vrees voor een nakende recessie en het aangekondigd stopzetten van het aankoopprogramma van de ECB, zelfs nog meer gestegen dan de rentevoeten op staatsobligaties. De renteverschillen tussen staats- en bedrijfsobligaties zijn zodanig opgelopen dat we vandaag veel kansen zien in bedrijfsobligaties. De rendementen van bedrijfsobligaties kunnen nu zelfs tot circa 5% oplopen. We hebben het gewicht van deze bedrijfsobligaties in onze portefeuilles dan ook recent verhoogd.

Tot slot hebben ook de aandelenmarkten deze rentestijgingen moeten verwerken. Gekoppeld aan de vrees voor een nakende recessie heeft dit voor een forse beurscorrectie gezorgd. De S&P500 is gedaald met circa -20% sinds het begin van dit jaar. De Euro Stoxx 50 index met een vergelijkbare circa -17%. Maar aangezien de bedrijfswinsten niet zijn afgenomen, zijn de waarderingen van de aandelenmarkten fors gedaald. De koers/winst-verhouding van de S&P 500 is gedaald van 22 op het einde van vorig jaar tot circa 15 vandaag. Of omgekeerd bekeken, de winst/koers-verhouding (of earnings yield) is gestegen van 4,5% tot 6,6%. In Europa is de earnings yield zelfs gestegen van 7,6% tot 9%. Het lijkt er dus op dat de beurzen reeds een forse recessie verwachten.

Conclusie

Onze focus op bedrijven met sterke balansen gekoppeld aan een sterke generatie van free cash flows is altijd een winnende strategie in moeilijke financiële markten. De neerwaartse correctie van bedrijven die nauwelijks of geen cashflow genereren, is zeer uitgesproken. Onze robuuste portefeuille, goed gespreid over een 75-tal bedrijven, haalt haar kracht uit die 75 motoren die samen meer dan 600 miljard US Dollar aan free cash flow genereren in 2022.

Geduldig beleggen wordt op termijn beloond. Er is immers een heel duidelijke “Silver Lining” die zich aftekent aan de beleggershorizon. Voor het eerst in meer dan 10 jaar kan men opnieuw een degelijk rendement verwachten voor het obligatiegedeelte. Het verwacht rendement voor een obligatieportefeuille ligt opnieuw boven de circa 3% voor de komende 5 à 10 jaar. En ook de earnings yield van de aandelenbeleggingen is met bijna 2% gestegen. Het gemiddelde van de earnings yield in de Verenigde Staten (6,6%) en Europa (9%) is momenteel bijna 8%. De geduldige aandelenbelegger met een horizon van 10 jaar zal hiervoor worden beloond.

U heeft wellicht ook vastgesteld dat we in deze niewsbrief niet echt ingaan op de vooruitzichten voor de korte termijn. De verwachting, of misschien eerder de hoop, is dat de inflatie fors afkoelt naar het einde van het jaar toe. Het is evenwel onmogelijk te zeggen of dit effectief zo zal zijn. De oorlog in Oekraïne kan nog voor verrassingen zorgen. Indien de inflatie inderdaad zou afkoelen naar het einde van het jaar toe, kunnen we redelijkerwijs een herstel verwachten van zowel de aandelen- als de obligatieportefeuille. In het andere geval staat ons team, zoals steeds, klaar om in te spelen op de volatiliteit in de markten.

Uiteraard blijven wij de markten en portefeuilles op de voet volgen en blijven wij u op de hoogte houden over de verdere ontwikkelingen.

Hoogachtend,
De Directie en medewerkers van CapitalatWork Foyer Group NV

 

Disclaimer: Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.