Hoe het vermogen beschermen tegen inflatie en tegen de grote economische gevolgen van de Russische invasie?

13.04.2022

Exact twee jaar geleden zaten we allemaal samen in de eerste algemene lockdown uit ons leven. Het bedrijfsleven leek stil te vallen. En de verwachtingen waren dat de economische schade onoverzienbaar groot zou zijn. De snelle respons van de overheden (fiscale stimulus) en de centrale bankiers (monetaire stimulus) zorgde er evenwel voor dat

  • het vertrouwen in de financiële markten snel terugkwam en
  • de bedrijfswereld werd ondersteund.

In die setting tekenden wij een investeringsstrategie uit waarvan wij het objectief herdefinieerden als: “Hoe het vermogen beschermen tegen de mogelijkheid van hogere inflatie ten gevolge van die massale monetaire en fiscale stimuli.” We vonden de perfecte combinatie in inflatie gelinkte obligaties én aandelen van bedrijven met sterke balansen en « pricing power ».

Vandaag zijn we, door de Russische agressie, genoodzaakt onze objectieven opnieuw te herdefiniëren: “Hoe het vermogen beschermen tegen inflatie voor een langere tijd én tegen de grote economische gevolgen van de Russische invasie.” Onze remedie is meer van hetzelfde. We houden vast aan dezelfde beleggingsstrategie en grote krachtlijnen, maar met nog meer volharding en overtuiging.

Welke zijn de grote krachtlijnen van ons beleggingsbeleid?

1) Eerst en vooral een internationale diversificatie. Europa mag dan meer verenigd zijn dan ooit ervoor, op geopolitieke schaal staan we in een zwakke positie. We zijn economisch zeer kwetsbaar door de combinatie van een totale afhankelijkheid van Russisch gas en een bijzonder grote en versnelde klimaatambitie. We hebben ons niet alleen op gebied van energie ontwapend de voorbije twintig jaar, maar ook op gebied van defensie letterlijk gezien. Europa staat financieel zwak met hoge staatsschulden, hoge inflatie en weinig ruimte voor renteverhogingen. En tot slot krijgen we nog een enorme humanitaire crisis te verwerken die de solidariteit binnen enkele maanden op de proef zal stellen. Europa zal economisch lijden de komende jaren. U en wij zullen waarschijnlijk nooit ergens anders leven, maar dat geldt niet voor uw effectenportefeuille.

Dat is de pracht van geïntegreerde en geglobaliseerde financiële markten. Een groot deel van uw vermogen te beleggen in aandelen en obligaties in andere munten zoals de USD, Australische dollar, Noorse kroon, etc…. kan een winnende zet zijn voor de volgende 10 jaar.

2) Vervolgens blijven wij beschermen tegen inflatie via een combinatie van inflatie gelinkte obligaties en aandelen. Beide zijn geen perfecte hedge, maar in de volatiele en onzekere wereld van vandaag, is dit de beste combinatie die er is. Vooral de risicopremie in het voordeel van aandelen boven obligaties blijft groot. Gezien het feit dat de rentevoeten in Europa zich ergens tussen de 0% en 1% bevinden, is de kans nog steeds bijzonder groot dat aandelen het substantieel beter gaan doen dan obligaties de komende 10 jaar.

3) Tot slot wensen wij graag nogmaals onder de aandacht brengen dat wij “unconstrained” of “ongebonden” beleggers zijn. Wij beleggen niet in indexen, fondsen van derden of Exchange traded funds (ETF’s). Wij zijn met andere woorden actieve beleggers in tegenstelling tot passieve beleggers, die de hele markt kopen zonder onderscheid proberen te maken. Wij maken er een heilig punt van alles zelf te analyseren waarin we beleggen.

Ons investeringsproces is daar helemaal op gebaseerd. Wij zijn bv. niet belegd in Franse of Italiaanse staatsobligaties. Immers, wie belegt via indexen zal net wel veel belegd zijn in deze obligaties omdat Frankrijk en Italië een groot gewicht hebben in de index. Dat grote gewicht is paradoxaal, want het komt voort uit het feit dat ze heel veel staatsschulden hebben. En, dat is net de reden waarom wij ze willen vermijden.

Ook wat betreft onze aandelenbeleggingen proberen we ons te vrijwaren van hypes, trends en gewoonweg te dure bedrijven. Dat investeringsproces, waarbij we in alle onafhankelijkheid, duidelijke en soms contraire keuzes maken, is wat CapitalatWork definieert op vlak van beleggingsaanpak.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.