Quarterly update – Q1 2023

05.04.2023

Na een moeilijk 2022 leek zich in het eerste kwartaal van 2023 een herstel op de financiële markten in te zetten. Doch enkele weken geleden kregen we een wake-up call die ons even deed terugdenken aan de financiële crisis van 2008. Enkele Amerikaanse banken kregen af te rekenen met een ouderwetse ‘bank run’, waarbij deposito’s met één muisklik werden getransfereerd. En Crédit Suisse, toch één van ’s werelds 30 grote systeembanken, werd onder druk van de Zwitserse autoriteiten opgeslokt door collega UBS. 

Wat betekent dit nu concreet voor een portefeuille beheerd door CapitalatWork?

Het toeval wil, dat we dit perfect kunnen toelichten aan de hand van de onderstaande slide. Die hebben we de voorbije maanden in “tempore non suspecto” uitgebreid toegelicht aan onze cliënten die aanwezig waren op één van onze vele presentaties.

Diversifieer

Niemand staat stil bij het simpele feit dat een deposito bij een bank in feite een lening is aan die ene bank. Uw geld staat op de balans van die bank, en in geval van problemen bij die bank, zijn die deposito’s niet 100% gegarandeerd. Er is een staatsgarantie van 100.000 Euro, maar bedragen daarboven kunnen worden meegesleurd in een eventueel faillissement van een bank. Er is met andere woorden heel weinig sprake van diversificatie van uw vermogen, als u het onder de vorm van een deposito aanhoudt. Uw portefeuille bij CapitalatWork is daar net het tegenovergestelde van. U bent belegd in een ruim gespreide portefeuille van aandelen en obligaties. Dit gebeurt voornamelijk onder de vorm van onze fondsen, of indien u dat verkiest, via individueel aangehouden aandelen en obligaties. Deze bevinden zich allemaal op een effectenrekening op uw naam en staan buiten de balans van CapitalatWork, of uw bank. Een faillissement zal uw belegde spaartegoeden dan ook niet rechtstreeks in gevaar brengen. En, zoals reeds aangehaald, u bent zeer ruim gespreid.

Balans

Eigen aan het businessmodel van de meeste banken, is het feit dat ze over het algemeen werken met een beperktere basis aan Eigen Vermogen. Voor de meeste banken schommelt dat over het algemeen tussen de 5% en de 10%. Veel banken zullen zelden een krediet verschaffen aan een industrieel bedrijf met circa 10% Eigen Vermogen en circa 90% aan Vreemd Vermogen (=schuld). De balansen van veel banken, eigen aan hun businessmodel, zijn met andere woorden kwetsbaarder. Indien mogelijke verliezen op hun actiefkant, het Eigen Vermogen zouden overtreffen, dan zou de bank in feite de facto failliet kunnen gaan, en moet ze worden geherkapitaliseerd of worden overgenomen. Ook de onmiddellijke opvraagbaarheid van de deposito’s is problematisch. Deze deposito’s bedragen gemiddeld genomen tussen de 20% à 30% van de balans, of anders gezegd, vormen de funding van de bank. De bedrijven waar wij voor u in beleggen, hebben over het algemeen gezondere balansen met een aanzienlijk groter Eigen Vermogen dan de meeste banken.

Free Cash Flow en Waardering

Het is een ingewikkeld en intensief werk om de free cash flow te berekenen van de bedrijven waarin wij voor u beleggen. Het is evenwel onbegonnen werk om de free cash flow van een bank te berekenen, met een zekere graad van betrouwbaarheid en visibiliteit. Vooraleer de aandeelhouder van een bank kan rekenen op een vergoeding moet alles goed gaan. En moet de overige 90% van de balans (= het Vreemd Vermogen) reeds zijn vergoeding hebben ontvangen. Het saldo wordt dan uitgekeerd aan de aandeelhouder. Wat dus onvoorspelbaar is gezien de complexiteit van de balans van een bank. Onze portefeuille van bedrijven waarin we voor u beleggen, genereert momenteel een rendement van ongeveer 4% voor het obligatiegedeelte en circa 7% free cash flow wat het aandelengedeelte betreft. Ook deze free cash flows zijn niet in steen gebeiteld en zullen schommelen. Maar deze free cash flows zijn volgens ons veel stabieler, transparanter en voorspelbaarder. Alsook gespreid over vele sectoren.

Contrarian instelling

Wat we niet willen doen, is in de huidige omstandigheden paniek te zaaien over het banksysteem.  Rationeel blijven is de boodschap! Ondanks al de bovenstaande argumenten dat een gespreide effectenportefeuille verkiesbaar is boven een groot bankdeposito, is het zeer onwaarschijnlijk dat we afstevenen op een grote crisis zoals we in 2008 hebben gekend. Banken zijn beter gekapitaliseerd (5% à 10% in plaats van 3% in 2008), staan onder strikter toezicht (zeker in Europa), hebben veel liquiditeit geparkeerd bij de Europese Centrale Bank en hebben, het belangrijkste van allemaal, voorlopig weinig problematische kredieten. Ook al zijn we niet belegd in banken, wil dit niet zeggen dat we niet in andere financiële instellingen zijn belegd, zoals beursgenoteerde Private Equity investeerders en vermogensbeheerders, die zelfs zullen profiteren van de huidige crisis. Beursgenoteerde vermogensbeheerders (zoals CapitalatWork, maar dan in het groot) zien hun businessmodel alleen maar versterkt en nog meer gevalideerd.

Actief en vooral unconstrained (ongebonden)

Zoals u weet, is CapitalatWork een echte actieve belegger. Ons investeringsproces is niet gebaseerd op én niet geïnspireerd door indices en benchmarks. Wij voelen ons met andere woorden niet verplicht om te doen wat de meeste beleggers doen. We hebben onze overtuigingen en we beleggen enkel in wat we zelf hebben bestudeerd. Dat is onmogelijk in de meeste andere investeringsprocessen, die ingemetseld zijn door allerlei, zelf opgelegde beperkingen en verplichtingen. Zo is het geen toeval dat wij bijna geen enkele exposure hebben naar obligaties en aandelen van banken. We zijn gewoonweg geen fan van hun businessmodel. Het is dan ook al vele jaren een duidelijke keuze niet in deze sector belegd te zijn. Ons investeringsproces en onze overtuigingen doorstaan deze test van de bankencrisis dan ook met glans.

 

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.