Schenken via bankgift: wijziging van de fiscale gevolgen van toepassing in het Waals Gewest

26.01.2022

Een vermogen wordt vaak via bankgift naar de volgende generatie overgedragen. Hieronder volgt een toelichting over de gevolgen op vlak van schenkings- en successierechten, waarbij wij dieper ingaan op de recente wijzigingen van toepassing in het Waals Gewest met ingang vanaf 1 januari 2022.

Wij brengen hierbij eveneens onder de aandacht dat er op vandaag twee manieren zijn om een effectenportefeuille te schenken: ofwel via bankgift ofwel via notariële schenking.

De bankgift is een eenvoudige techniek die u toelaat om bepaalde vermogensbestanddelen, zoals cash of een effectenportefeuille, over te dragen zonder daarvoor beroep te doen op een notariële akte. Er bestaat geen registratieplicht en daarom is er geen schenkbelasting verschuldigd.

Voorzichtigheid blijft geboden bij een bankgift

Opteren voor een bankgift betekent wel dat u als schenker geen vruchtgebruik meer kan genieten van de bij bankgift geschonken goederen. Deze techniek kan dus enkel gebruikt worden ofwel voor kleinere bedragen ofwel wanneer het vertrouwen naar de begiftigden toe groot is. De begiftigden zullen immers zelf het geschonken vermogen beheren en de vruchten ervan innen.

We kunnen evenwel aan de bankgift een clausule van lijfrente koppelen, die u toelaat om bijvoorbeeld jaarlijks een rente te vragen op de waarde van de geschonken portefeuille (in lijn met de marktrente).

Fiscaal

Een notariële schenking van een beleggingsportefeuille geeft steeds aanleiding tot schenkingsrechten.

Het doen van een bankgift geeft op zich geen aanleiding tot schenkingsrechten omdat u niet verplicht bent deze ter registratie aan te bieden. Indien u als schenker echter zou overlijden binnen een bepaalde termijn na het uitvoeren van de bankgift zal de schenking evenwel aan successierechten onderworpen worden (ze zal bij de belastbare basis van de nalatenschap gevoegd worden en aldus belast worden met de hoogste tarieven van erfbelasting).

In het Vlaams en Brussels Gewest bedraagt deze termijn drie jaar.

Wijziging van de termijn in het Waals Gewest

In het Waals Gewest daarentegen werd deze termijn met ingang vanaf 1 januari 2022 verlengd tot vijf jaar.

Deze verlenging heeft geen gevolgen voor schenkingen uitgevoerd voor deze datum. De lopende driejaarstermijn zal voor deze schenkingen niet verlengd worden tot 5 jaar! De Waalse Decreetgever heeft uiteindelijk geen retroactief karakter toegekend aan de nieuwe fiscale wet (Decreet van 22 december 2021 en gepubliceerd op 12 januari 2022). Voor deze schenkingen geldt nog steeds de driejaarstermijn.

Spontane registratie

Indien u op enig moment ongerust bent dat de schenker de termijn van 3 of 5 jaar niet zou overleven, is het raadzaam de schenking spontaan ter registratie aan te bieden. U dient te zorgen voor de nodige bewijsstukken (bankuittreksels en de zogenaamde “pacte adjoint”). Na de registratie zal u wel de schenkbelasting moeten betalen, maar zullen er geen successierechten meer verschuldigd zijn. 

Dit zijn de tarieven:

 

Fiscale woonplaats schenker

 

 

Schenkbelasting

 

Vlaams Gewest

 

Brussels Gewest

 

 

Waals Gewest

 

– Tussen echtgenoten/

samenwonenden (wettelijk)

– Naar kinderen en kleinkinderen toe

 

3%

 

3%

 

3,3%

Tussen vreemden

7%

7%

5,5%

Wachtperiode wanneer de akte niet geregistreerd werd

3 jaar

na de schenking

3 jaar

na de schenking

– 3 jaar na de schenking (voor schenkingen uitgevoerd tot 31/12/2021)

 

– 5 jaar na de schenking (voor schenkingen uitgevoerd vanaf 01/01/2022)

 

 

Uw Estate Planner bij CapitalatWork kan u adviseren en begeleiden bij het maken van de juiste keuzes voor uw successieplanning. Hij/zij kan u ook helpen bij het opstellen van documenten die u de nodige rechtszekerheid en gemoedsrust bieden.

 

Bénédicte Vanderheyde

Estate Planner CapitalatWork NV

 

Voor meer informatie kan u rechtstreeks contact nemen met ons team van (fiscaal) juristen-vermogensplanners via estateplanning@capitalatwork.com

Disclaimer: CapitalatWork Foyer Group heeft dit document louter ter informatie van en gebruik door haar cliënten opgesteld. Het vormt geen enkel juridisch of fiscaal advies zoals bedoeld in de wet van 25 april 2014 inzake Raad van Financiële planning. De verdere uitwerking en toetsing van deze informatie dient te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur. Dit document mag, zelfs gedeeltelijk, noch gereproduceerd noch verdeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur. Hoewel gebaseerd op betrouwbare bronnen kan CapitalatWork Foyer Group niet verantwoordelijk gesteld worden wat betreft de juistheid of de waarachtigheid van de in dit document verstrekte informatie. Anti-misbruikmaatregelen werden ingevoerd in onze fiscale wetgeving door de wet van 29 maart 2012 en latere circulaires. Die maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde planningstechnieken die tot op de dag van vandaag werden aanvaard door de fiscale administratie in vraag zouden kunnen gesteld worden. Het is zeer aangewezen om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen inzake bepaalde planningsstructuren.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.