Uw roerend vermogen is voortaan bekend

22.02.2021

Heel recent werd de nieuwe Effectentaks goedgekeurd waardoor effectenportefeuilles vanaf 1 mio euro geviseerd worden. Belangrijker nog is dat er eind vorig jaar een wet goedgekeurd werd die een vermogensregister in het leven roept.

Nieuwe effectentaks

In oktober 2019 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de toenmalige taks op effectenrekeningen, die een jaar daarvoor werd ingevoerd, vanuit verschillende oogpunten ongrondwettelijk was. Initieel leek het goed nieuws voor veel belastingplichtigen, maar die vreugde was zoals verwacht van korte duur.

Gezien de taks toch ruim 240 miljoen euro opgebracht heeft, was het eerder te verwachten dat de wetgever deze taks wenst te behouden. Bovendien verliep de berekening en de inning volledig via de financiële instellingen.

Solidariteitsbijdrage

Om de nieuwe Effectentaks beter te laten verteren, spreekt men ook over een ‘solidariteitsbijdrage’ die de kosten van de Coronacrisis mee moet financieren.

De grote lijnen blijven dezelfde. In se is het een soort vermogensbelasting op de spaartegoeden die beleggers aanhouden in effectenportefeuilles. Zodra de gemiddelde waarde van een effectenportefeuille meer bedraagt dan één miljoen euro, is een jaarlijkse taks van 0,15% verschuldigd. De financiële instellingen staan opnieuw in voor de berekening, afhouding en doorstorting naar de Schatkist.

Wie betaalt?

De huidige effectentaks is iets rechtlijniger dan de eerste editie. Het aantal titularissen van de effectenrekening speelt niet langer een rol. Ook het toepassingsgebied werd uitgebreid. Voortaan zijn ook de Belgische beleggingsverzekeringen onderhevig aan de taks van 0,15%. Door een juridische kronkel zijn die polissen belastbaar vanaf de eerste euro, ook al betreft het kapitalen lager dan 1 miljoen euro.

Opnieuw aanvechtbaar?

Er gaan stemmen op om de grondwettelijkheid van de nieuwe Effectentaks in twijfel te trekken, maar verwacht wordt dat deze versie beter stand zal houden. Een aantal belastingplichtigen verkiezen overigens deze — vaak te relativeren — taxatie, boven een algemene vermogensbelasting. En dit is nu net waar het schoentje begint te wringen.

Overzicht roerende vermogens

Terwijl de aandacht zich focust op de pandemie, werd eind december een wet goedgekeurd die de rol van het CAP (Centraal Aanspreekpunt) gevoelig uitbreidt.

Het CAP werd opgericht in 2011 als afzonderlijke entiteit binnen de Nationale Bank van België in het kader van de strijd tegen de fiscale fraude. Sindsdien geven alle financiële instellingen jaarlijks alle rekeningnummers en contractnummers van hun klanten door aan het CAP. Het wetgevend kader werd intussen uitgebreid waardoor de buitenlandse rekeningen door de belastingplichtige zelf moeten gemeld worden. Ook beleggingsverzekeringen en gehuurde bankkluizen worden opgelijst in deze elektronische databank.

Vanaf 2020

Aan die lijst met namen en rekeningen wordt voortaan ook het saldo van de rekeningen, de bedragen van effectenrekeningen en de afkoopwaarde van de beleggingsverzekeringen toegevoegd. Uiterlijk eind januari 2022 moeten alle banken deze bedragen overmaken aan het CAP. Niet alleen de gegevens betreffende het huidige kalenderjaar 2021, maar ook de bedragen voor het voorbije jaar 2020. De aanleg van een “roerend kadaster” is bij deze beslist.

Vermogenskadaster

De database van het CAP bevat dus het financieel vermogen aangehouden bij alle Belgische financiële instellingen en beleggingsverzekeringen. Daarnaast zorgt de CRS (Common Reporting Standards) ervoor dat alle gegevens over buitenlandse financiële activa jaarlijks overgemaakt worden aan de Belgische fiscus. Een Belgisch onroerend kadaster met opgave van alle vastgoedeigenaars bestaat reeds langere tijd.

In huidige tijden waarbij de gezondheidszorg en het relanceplan gefinancierd moet worden, bestaat de vrees dat dit vermogenskadaster het pad effent voor andere vormen van taxatie.

De belangrijkste vraag is wat er nu volgen zal?

Vincent Lambrecht – Director Estate Planning

Arikel gepubliceerd in Voka Ondernemen West-Vlaanderen

 

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.