Vermogensplanning tijdens deze Corona-crisis?

23.04.2020

We bevinden ons in een periode waarbij het sociaal leven tot een stilstand gekomen is. Deze verplichte sociale ontgifting geeft u de mogelijkheid om even te reflecteren over uw vermogenssituatie.

Samen met de grootorde van uw vermogen, neemt de complexiteit namelijk exponentieel toe. Ook de vermogenssamenstelling wordt diverser.

Het is onze missie om transparantie en duidelijkheid te creëren, niet alleen op het gebied van uw portefeuilles, maar ook in de fiscale jungle. Wij zijn, net zoals u, niet gebaat met complexiteit.

Samenstelling vermogensbalans

Het loont de moeite om even stil te staan bij het totaaloverzicht van uw vermogen. Dit is een  nuttige oefening al was het maar om te kunnen verifiëren of uw toekomstvisie met betrekking tot uw financiële situatie wel behaald kan worden.

Dit vergt een degelijke begeleiding waarbij alle facetten van het vermogen in kaart gebracht worden, ook de eventuele passiva of schulden.

Meteen zal u kunnen vaststellen hoe uw financiële situatie er uitziet, met een opdeling tussen financieel netto vermogen, vastgoed en vennootschapsactiva.

Berekening erfbelasting

Deze visualisatie van uw vermogen heeft als bijkomend voordeel dat wij u een gedetailleerde successieberekening kunnen bezorgen. Meteen wordt duidelijk welke vermogensbestanddelen het meest doorwegen in de successieberekening. Onze fiscaal-juristen kunnen u de richting wijzen in de verschillende mogelijkheden tot successieplanning.

Successiebesparing

Indien u na bovenstaande oefening tot de vaststelling komt dat een successieplanning zich opdringt, dan zijn er enkele eenvoudige technieken die wij zelfs tijdens deze periode van verplichte afzondering voor u kunnen toepassen.

Het notariaat heeft noodgedwongen haar activiteiten een tijdje opgeschort tijdens deze crisis, maar sedert 20 april jl. kan de notaris opnieuw aktes verlijden op kantoor mits het naleven van bepaalde veiligheidsmaatregelen.

Wij denken daarbij vooral aan testamenten, (wijzigingsaktes van) huwelijkscontracten, zorgvolmachten en vooral ook schenkingen.

Voor de niet-dringende situaties zijn er nog ‘onderhandse’ alternatieven mogelijk.

De hand-/bankgift, onderhandse zorgvolmachten, beding van aanwas of zelfs een handgeschreven testament, zijn enkele eenvoudige technieken van vermogensplanning die in bepaalde situaties een (al dan niet tijdelijke) oplossing kunnen zijn.

In een latere nieuwbrief zullen wij enkele van deze mogelijkheden nader toelichten.

Maar ook zonder concrete schenkingen in het vooruitzicht is deze periode het uitgelezen moment om uw vermogensbalans op te maken en na te denken over uw financiële (en fiscale) toekomst.

Conclusie

Uw vertrouwenspersoon kan u bijstaan in bovenstaande 360° denkoefening, samen met uw externe adviseur.

Via gespecialiseerde tools kunnen wij uw vermogensbalans grafisch weergeven en u adviseren in de stappen die u moet nemen om uw doelstellingen te bereiken.

Ook tijdens deze coronacrisis zijn wij er voor u. 

Vincent Lambrecht – Director Estate Planning                             

Voor meer toelichting en advies, neemt u best contact op met één van onze (fiscaal) juristen-vermogensplanners via estateplanning@capitalatwork.com

Disclaimer : CapitalatWork Foyer Group heeft dit document louter ter informatie van en gebruik door haar cliënten opgesteld en vormt geen enkel juridisch of fiscaal advies of Raad zoals bedoeld in de wet van 25 april 2014 inzake Raad van Financiële planning. De verdere uitwerking en toetsing van deze informatie dient te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur. Dit document mag, zelfs gedeeltelijk, noch gereproduceerd noch verdeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur. Hoewel gebaseerd op betrouwbare bronnen kan CapitalatWork Foyer Group niet verantwoordelijk gesteld worden wat betreft de juistheid of de waarachtigheid van de in dit document verstrekte informatie. Anti-misbruikmaatregelen werden ingevoerd in onze fiscale wetgeving door de wet van 29 maart 2012 en latere circulaires. Die maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde planningstechnieken die tot op de dag van vandaag werden aanvaard door de fiscale administratie in vraag zouden kunnen gesteld worden. Het is zeer aangewezen om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen inzake bepaalde planningsstructuren.

 

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.