Vlaanderen: Einde van het duo-legaat: wat zijn de alternatieven?

18.05.2021

De Vlaamse Regering neemt zich voor om vanaf 1 juli 2021 een aantal fiscale hervormingen door te voeren. Zo is de afschaffing van het fiscaal voordeel van het duo-legaat voorzien, zal u belastingvrij kunnen schenken of legateren aan goede doelen, en wordt de vriendenerfenis ingevoerd. Initieel had men het voornemen om  de verdachte periode te verlengen van drie naar vier jaar. We geven u graag wat toelichting.

Wat is een duo-legaat?

Wie geen partner of kinderen heeft, en iets nalaten wil aan een familielid of een goede vriend, kan de hoge tarieven (tot 55%) in de erfbelasting vermijden, door een beroep te doen op de techniek van het duo-legaat. Met dit legaat duidt u in uw testament meerdere begunstigden aan, bijvoorbeeld een familielid, en een goed doel dat u nauw aan het hart ligt. Het goede doel dient niet enkel erfbelasting te betalen op haar deel, maar ook op het deel dat toekomt aan het familielid. Hierdoor houdt niet alleen het familielid netto meer over, ook het goede doel krijgt een mooi bedrag.

Fiscaal voordeel verdwijnt

De Vlaamse Regering voorziet het fiscaal voordeel van het duo-legaat af te schaffen voor alle overlijdens vanaf 1 juli 2021. Er zal dus geen rekening worden gehouden met de datum waarop het testament werd opgemaakt.

Onbelast schenken of legateren aan goede doelen

Met het verdwijnen van het fiscaal voordeel, dreigen heel wat goede doelen inkomsten te verliezen. Om dat te vermijden, zullen vzw’s, stichtingen van openbaar nut, en mutualiteiten, vanaf 1 juli 2021, geen schenk- en erfbelasting meer verschuldigd zijn. Voor schenkingen en legaten aan private stichtingen en beroepsverenigingen blijven de huidige tarieven wel behouden (resp 5,5% en 8,5%).

De vriendenerfenis

Wilt u iets nalaten aan een familielid of een goede vriend, dan kan u vanaf 1 juli 2021 beroep doen op de “vriendenerfenis”.

De erfbelasting op een bedrag van maximaal 15.000 euro wordt verlaagd van 25% naar 3%. Boven dit bedrag blijven de gewone tarieven (tot 55%) van toepassing. Het maximum voordeel is dus beperkt tot 3.300 euro. Voorziet u dat meerdere ‘vrienden’ dit moeten ontvangen, dan wordt dit bedrag onder hen verdeeld.

Geen verlenging van de verdachte periode

Niet-geregistreerde schenkingen van roerende goederen, worden alsnog onderworpen aan erfbelasting als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking.

Oorspronkelijk was voorzien dat die risicoperiode in Vlaanderen zou verlengd worden tot vier jaar.

De Nederlandse ‘kaasroute’ op het federale niveau werd intussen afgeschaft, waardoor schenkingen voor buitenlandse notaris voortaan ook geregistreerd dienen te worden in België. De voorgenomen verlenging van die verdachte periode werd terug ingetrokken.

Schenken als alternatief?

Als alternatief op een begunstiging via testament, kan u overwegen om uw familielid of uw goede vriend reeds bij leven een bepaald bedrag te schenken.

Op fiscaal vlak is een schenking een interessant planningsinstrument. Zo kan u in Vlaanderen roerend vermogen schenken aan ‘een derde’ aan een vlak tarief van 7 %, of zelfs aan 0 %, op voorwaarde dat u nog minstens drie jaar na de schenking in leven blijft.

Schenken heeft evenwel andere gevolgen dan iets nalaten via een testament. Zo doet u meteen en onherroepelijk afstand van uw vermogen.

Desgewenst kan u enkele voorwaarden aan de schenking koppelen die u toch een zekere vorm van controle-en/of inkomen garanderen op het geschonken vermogen.

Conclusie:

Als u in uw testament een duo-legaat heeft opgenomen, is het aangewezen om uw testament vóór 1 juli 2021 te (laten) herbekijken.

Doordat het fiscale voordeel verdwijnt, kan u alternatieve technieken, zoals een schenking, overwegen in het kader van uw vermogensplanning.

 

Voor meer informatie kan u rechtstreeks contact opnemen met ons team van (fiscaal) juristen-vermogensplanners via estateplanning@capitalatwork.com

 

 

Disclaimer: CapitalatWork Foyer Group heeft dit document louter ter informatie van en gebruik door haar cliënten opgesteld. Het vormt geen enkel juridisch of fiscaal advies zoals bedoeld in de wet van 25 april 2014 inzake Raad van Financiële planning. De verdere uitwerking en toetsing van deze informatie dient te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur. Dit document mag, zelfs gedeeltelijk, noch gereproduceerd noch verdeeld worden zonder voorafgaandelijke toestemming van de auteur. Hoewel gebaseerd op betrouwbare bronnen kan CapitalatWork Foyer Group niet verantwoordelijk gesteld worden wat betreft de juistheid of de waarachtigheid van de in dit document verstrekte informatie. Anti-misbruikmaatregelen werden ingevoerd in onze fiscale wetgeving door de wet van 29 maart 2012 en latere circulaires. Die maatregelen kunnen tot gevolg hebben dat bepaalde planningstechnieken die tot op de dag van vandaag werden aanvaard door de fiscale administratie in vraag zouden kunnen gesteld worden. Het is zeer aangewezen om de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen inzake bepaalde planningsstructuren.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.