Voortschrijdende inzichten in ongewone tijden

17.04.2020

De financiële markten zijn nu reeds verschillende weken aan het “genezen” van de Coronacrisis. Het dieptepunt van 23 maart ligt reeds enige tijd achter ons. Het virus evenwel bevindt zich ondertussen in zijn dodelijkste fase. Laat ons de toestand overschouwen op de drie slagvelden:

1) De gezondheidsoorlog

Dit is de belangrijkste. Niet alleen vanuit een menselijk perspectief. Maar ook vanuit een economisch perspectief. Als consumenten en bedrijven zich niet veilig voelen, vergeet dan immers al de rest.

Stilaan krijgen we meer inzicht in het karakter van het virus en zijn er een paar interessante observaties te maken:

 1. We constateren dat de overgrote meerderheid van de overlijdens zich situeert in de leeftijdscategorie van 70-plussers, waarbij de gemiddelde leeftijd rond 80 jaar ligt.
 2. Er blijkt bij een overgrote meerderheid sprake te zijn van ‘onderliggend lijden’ als diepere oorzaak.
 3. Tot slot blijkt uit de cijfers dat er veel meer mannen dan vrouwen overlijden als gevolg van het virus: de man-vrouwverhouding is twee derde man en een derde vrouw.

Deze drie observaties zetten aan tot reflectie, over hoe we onze maatschappij in de toekomst robuuster kunnen maken. Dat zijn evenwel problematieken voor een volgende fase.

In deze sanitaire oorlog is er veel vooruitgang geboekt op de volgende fronten:

 1. De publieke bewustwording
 2. De wetenschappelijke mysteries van het virus
 3. De capaciteit in de hospitalen
 4. De beschermingsmaterialen

Ook al is hier de nieuwsstroom elke dag beter, nog meer vooruitgang is toe te juichen op de volgende fronten:

 1. De capaciteit om te testen op het virus
 2. De therapeutische oplossingen
 3. Het contact-tracing

Veel mensen en bedrijven zijn hier ongelooflijke bergen werk aan het verzetten. Het ultieme doel is uiteraard een vaccin. De consensus is, dat dit pas te verwachten is in 2021. Dit is de joker die we misschien achter de hand hebben. De WHO (Wereldgezondheidorganisatie) heeft aangegeven dat momenteel zo’n 70 molecules reeds in testfase zitten. Sarah Gilbert, de befaamde virologe van Oxford University, stelt dat een vaccin misschien zelfs haalbaar is voor … september.

2) De reële economie (Main Street)

Het kan worden beargumenteerd dat we veel dichter bij de afgrond waren in 2008. Echter de recessie waar we ons momenteel in bevinden, is dieper dan toen. De GFC (Great Financial Crisis) zorgde voor een korte recessie op jaarbasis gedurende 2 kwartalen (Q4 2008/Q1 2009). Opdat onze economieën terug op het niveau zouden komen van eind 2019, is er een enorm herstel nodig in de tweede helft van dit jaar.

Dat lijkt echter onwaarschijnlijk omdat de economische klap voor sommige sectoren (toerisme, entertainment, luchtvaart etc.) zich zal uitstrekken tot voorbij de zomer. Om u een idee te geven, toerisme vertegenwoordigt 14% van de Spaanse economie en 50% van de Turkse economie. Tenzij er veel sneller dan verwacht een vaccin op de markt komt, gaan we toch iets langer moeten wachten op een volledig economisch herstel.

Belangrijk is dat de wereldwijde overheden ondertussen zoveel mogelijk bedrijven overeind houden en de koopkracht van de consumenten intact blijft. Zonder hier in detail op in te gaan kan evenwel zonder enige twijfel worden gesteld dat de interventies van de Centrale Banken en de overheden zeer efficiënt zijn geweest. De snelheid, de omvang en de focus van deze interventies hebben toegelaten dat onze economische, sanitaire en financiële toekomst is gevrijwaard. Wat ons betreft, een dikke pluim voor deze beleidmakers. Het kan altijd beter, evenwel perfectie is niet van deze wereld. Dat brengt ons naar het derde deelterrein, de financiële markten.

3) De financiële markten (Wall Street)

De aandelenmarkten hebben enorm veel vertrouwen gehaald uit de ondersteuning vanuit de Centrale Banken en de overheden. Het opmerkelijke is dat dit voor 90% psychologie is, aangezien de steun nog concreet moet worden gemaakt. En waarschijnlijk zullen zelfs veel van deze steunprogramma’s niet eens geactiveerd hoeven te worden. Programma’s die wel worden geactiveerd, hebben het potentieel om net zoals in 2008, de overheid veel geld te laten verdienen op hun kapitaalinjecties. Denk maar aan de grote winsten die de Europese overheden hebben gemaakt op de steun aan de banken bij de financiële crisis in 2008. Maar de grote verdienste, ook al is ze vooral psychologisch, kan niet worden onderschat.

Onze portefeuilles hebben een mooi herstel opgetekend de afgelopen weken. Wij blijven onze focus houden op een uitgebreide analyse van al de bedrijven waarin wij voor u zijn belegd. Afhankelijk van uw risicoprofiel, aangevuld met staatsobligaties van de hoogste kwaliteit. Onze focus blijft op een uitvoerige analyse van de balans en de schuldgraad, Staying Power; een analyse van de capaciteit om positieve cash flows te genereren, Earnings Power én een analyse van wie er sterker uit deze crisis kan komen, Growth Power.

Ook deze sanitaire crisis gaat over. Het economisch herstel daarna zal sterk zijn. En veel van onze bedrijven gaan hier sterk uitkomen. Wat evenwel ook gegarandeerd is, is dat we zullen moeten wennen aan volatiliteit. Het is belangrijk dat u persoonlijk aanvoelt dat u zich in het juiste risicoprofiel bevindt. Dat u die volatiliteit kan verdragen en het virus kan doorstaan.

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
 • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
  Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.