Wall of worry

08.10.2019

Wij beginnen deze newsflash met het gekende overzicht van de “wall of worry”. Waar liggen beleggers momenteel wakker van?

Heel actueel is de opstart van een “impeachment”- procedure door de Democraten tegen President Trump. Wij spreken ons zeker niet uit over de ernst van deze zaak. Immers deze procedure zal maanden aanslepen, zo niet zelfs tot aan de verkiezingen in november 2020. De kans is echter heel klein dat het effectief tot een afzetting van Trump zal komen. Denken wij hierbij maar aan Bill Clinton, de laatste president waartegen zonder succes een dergelijke procedure is aangespannen. Overigens de beurzen stegen dat jaar met meer dan 30%. Dit alleen maar om te illustreren dat de aandacht beter zou besteed worden aan de kracht van de economie en de bedrijfsresultaten.

Vertraging economische groei

Ondertussen is het duidelijk dat de economische groei al een jaar aan het vertragen is. Niet zozeer in de Verenigde Staten, maar zeer duidelijk in China en Europa. Dit is niet verwonderlijk daar beide veel gevoeliger zijn voor de escalerende handelsoorlog dan de Verenigde Staten. Wij blijven ervan overtuigd dat er een oplossing gevonden zal worden. De belangen zijn immers voor alle betrokken partijen te groot. Daarnaast zorgt, meer specifiek dan voor het Europese continent, de Brexit-saga voor extra kopzorgen. Dit alles is echter geen echt nieuws meer.

Sinds het begin van dit jaar hebben de Centrale Banken wereldwijd acties ondernomen om de groeivertraging af te remmen. Ook de voorbije weken verlaagden zowel de ECB als de FED opnieuw hun rentetarieven. Het is hiermee duidelijk dat, zeker in Europa, het maximum op vlak van de monetaire politiek is bereikt. Nu is het aan de regeringen van landen zoals bijvoorbeeld Duitsland en Nederland om de stok over te nemen en de zwakke Europese economie een fiscale stimulans te geven.

Negatieve rentevoeten

Tevens is het duidelijk dat wij in Europa nog vele jaren zullen moeten leven met negatieve rentevoeten. De particuliere spaarder wordt voorlopig nog afgeschermd tegen deze negatieve rentevoeten. Het is echter de vraag hoe lang dit stand zal houden en, met andere woorden, wanneer ons spaargeld ook met negatieve rentes zal moeten afrekenen? De zoektocht naar een positief rendement op vermogen wordt dan alleen nog maar lastiger. En dit brengt ons bij uw vermogen dat bij ons hard “at work” wordt gezet.

Zo zetten wij nog steeds een obligatieportefeuille voor u aan het werk met een positief rendement. Hoe is dit mogelijk kunt u zich afvragen wanneer bijvoorbeeld een 10 jarige Duitse staatsobligatie een negatief rendement van circa -0.5% heeft?

Dit doen wij door een deel van de obligatieportefeuille aan het werk te zetten in US Dollar en andere niet-euro munten. In US Dollar zijn de rendementen immers nog ruim 2% hoger dan in Euro. Ook dit jaar heeft deze strategie ons geen windeieren gelegd. En ook voor iemand met een beleggingshorizon van 5 jaar is deze strategie nog steeds aangewezen.

Wat onze aandelenportefeuille betreft, weet u dat wij bijzonder veel belang hechten aan de kwartaalresultaten van onze bedrijven. En hierover hebben wij goed nieuws voor u.

De meeste bedrijven waarin wij uw vermogen hebben belegd, hebben opnieuw goede resultaten laten zien. Het is onze overtuiging dat deze resultaten het gevolg zijn van de kwaliteit van hun business model. In vaktermen wordt dat wel eens “moats” genoemd. Letterlijk vertaald is een “moat” een slotgracht; een verdediging tegen indringers. Dat kunnen netwerkeffecten zijn. Deze zijn bijzonder krachtig. Het business model wordt alleen maar sterker met elke nieuwe gebruiker. Ook patenten kunnen een dergelijke slotgracht vormen. Deze “moats” zorgen ervoor dat de cashflows van deze bedrijven beter beschermd zijn bij tegenslag en doorheen de economische conjunctuur.

In een klimaat van negatieve rentevoeten voelt het zelfs geruststellend aan om belegd te zijn in deze bedrijven. Wat niet wil zeggen dat beursschommelingen te vermijden zijn. Volatiliteit is onvermijdelijk. Maar zoals wij eind 2018 duidelijk hebben aangegeven, zijn zeer zware correcties opportuniteiten om (bij) te kopen. Immers, wie zou er begin dit jaar verwacht hebben dat de beurzen zich zo sterk zouden herpakken.

Naar de toekomst verandert er op zich niet zoveel. De “wall of worry” is zoals steeds aanwezig. Maar eveneens ook de waarschijnlijkheid dat u met een goed opgebouwde en gespreide portefeuille een hoger rendement zult behalen dan de negatieve rentes die de ECB ons nog jaren zal opleggen.

CapitalatWork is een actieve vermogensbeheerder wiens investeringsproces niet gebouwd is rond beleggen in beursindexen en vele ingewikkelde statistische cijfers die risico proberen te vatten. Wij hebben een uitgesproken bottom-up proces waarin wij beleggen in bedrijven die wij tot op het bot kennen en analyseren. Wij diversifiëren uitgesproken internationaal en in vele sectoren. Wij blijven trouw aan deze filosofie die ons al bijna 30 jaar gidst doorheen de vele marktturbulenties die we sindsdien hebben meegemaakt. Omdat wij overtuigd zijn dat onze focus op gezonde balansen en het genereren van cash flow op de lange termijn een winnende strategie zal zijn.

Hoogachtend,

De Directie van CapitalatWork Foyer Group

Disclaimer : Dit document is een marketingcommunicatietool. Dit document vormt noch een persoonlijk advies, een aanbod of een uitnodiging tot het kopen of verkopen, noch het deelnemen aan een beleggingsstrategie. De inhoud is gebaseerd op informatiebronnen die betrouwbaar worden geacht. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Er wordt door CapitalatWork geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie, waarborg of verklaring gegeven omtrent de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. De gepresenteerde informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De informatie vermeld in dit document kan niet beschouwd worden als beleggingsadvies. Voor aanvullende informatie betreffende de risico’s die verbonden zijn aan het financieel instrument, verwijzen wij u naar CapitalatWork. Alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, wordt de belegger aangeraden na te gaan of de beoogde belegging voor hem geschikt is en dit rekening houdend met zijn beleggingskennis en -ervaring, zijn beleggingsdoelstellingen en zijn financiële situatie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor de prestatie in de toekomst. Alle rechten zijn voorbehouden. Zonder voorafgaande toestemming van de houder van het auteursrecht is het niet toegestaan om enig deel van deze publicatie in enige vorm of op enige wijze (mechanisch, door middel van fotokopie, opname of anderszins) te kopiëren, op te slaan in een informatiesysteem of te verzenden.

Leestips

Bekijk hier alle berichten
groepfoto_expert_blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze financiële en fiscale nieuwsberichten.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.