Kies uw land van
verblijf en taal

Do you agree to these conditions?

Please read this page carefully before continuing

Notice - Legal information

The information contained on this site is not in any way intended for those people who come under a jurisdiction where, due to their nationality, their place of residence or for any other reason, publication or access to this information is legally prohibited.

Access to the site automatically assumes the agreement of the user with the information menioned in the topic disclaimer (http://www.capitalatwork.com/en/disclaimer)

For any information about the countries where the funds are registered, it is up to those people accessing the information provided by CapitalatWork Group on this site to refer to the most recent prospectuses, which are also accessible on this site.

The information published on this site cannot be regarded as investment advice.

This site provides information only. Any decision to invest must be made after reading the most recent prospectuses, KIID and financial information thoroughly.

Potential investors are asked to find out from their professional advisers about the content of the laws and regulations which apply to them as regards subscriptions, purchases or sales of financial instruments. It is up to users to use their critical judgment as to how to use the information in the light of their personal situations, being aware that any investment in financial instruments is risky.

Past performance is not a guarantee of future performance. The value of investments can go down as well as up. As a general rule, the performance figures accessible are shown before management fees.

The information on this site may only be used for personal and non-commercial purposes. It may only be distributed in its entirety or in part following written permission from CapitalatWork Group.

Do you agree to these conditions?

SICAV

CapitalatWork Foyer Group

CapitalatWork Foyer Group, in haar hoedanigheid van promotor, heeft een beperkt maar compleet gamma van beleggingscompartimenten ontwikkeld.

Deze compartimenten zijn onze werkinstrumenten om onze beleggingsfilosofie, met een weloverwogen en consistente beleggingsmethodologie, om te zetten naar een transparant beleggingsproces.

Deze compartimenten dekken:

  • bijna alle regio’s: Amerika, Europa, Azië;
  • de belangrijkste asset categorieën: liquiditeiten, obligaties, inflatiegebonden obligaties, aandelen, afgeleide producten, long/shorts;
  • de voornaamste risicoprofielen: zoals defensief, gemengd en dynamisch.

De potentiële resultaten van deze compartimenten, en zodoende ook van het vermogensbeheer, zijn toe te schrijven aan een duidelijke waarderingsmethodologie en een heel duidelijk beleggingsproces.

De sleutel van ons succes is de consistentie in de implementatie hiervan.CapitalatWork Foyer Umbrella

Kapitalisatie
Kapitalisatie
Distributie

equity

Naam
Munt
Datum
NIW
Naam
Munt
Datum
NIW
American Equities at Work - Kapitalisatie
USD
15.11.2018
375.63
lees over dit fonds
Gestart op 17.11.1997
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal in Amerikaanse dollar door voornamelijk te beleggen in aandelen van Amerikaanse bedrijven die aan een beurs zijn genoteerd of op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld. Het Compartiment belegt op basis van een analyse van de cashflows van Amerikaanse bedrijven en probeert tegelijkertijd een gediversifieerde spreiding van zijn beleggingen te behouden. Deze analyse stelt het Compartiment in staat om bedrijven te identificeren met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Deze bedrijven bieden dus een sterke potentiële groei. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − Het Compartiment belegt in aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (USD) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
-0.31 %
3 maand
cum. **
-5.97 %
1 jaar
act. **
3.38 %
3 jaar
act. **
10.91 %
5 jaar
act. **
7.20 %
10 jaar
act. **
12.99 %
sinds lancering
act. **
4.13 %
Rendement per kalenderjaar %
Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
2.04 %
3 maand
cum. **
-5.52 %
1 jaar
act. **
7.78 %
3 jaar
act. **
5.15 %
5 jaar
act. **
27.40 %
10 jaar
act. **
26.81 %
sinds lancering
act. **
3.94 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

NOTE : Het compartiment kan slechts worden aangekocht in USD. Het rendement van dit compartiment in EURO kan dus worden verlaagd of verhoogd afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers. Deze prestaties in euro worden weergegeven louter en alleen ter informatie en om een indicatie te geven van het effect van de wisselkoers EUR/USD op de prestaties in EUR. De wisselkoers die wordt gebruikt voor de berekening van deze weergave is de WMCO London 4 PM.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 1,00%
Lopende kosten 1,36%
Prestatievergoeding 5% van het positieve rendement dat het Fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 5%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden moeten eerst worden gecompenseerd.
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks Niet Belastbaar
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Niet Belastbaar
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0078275558

Het rendement van dit compartiment in EURO kan worden verlaagd of verhoogd afhankelijk van de schommelingen van de wisselkoers.


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Asian Equities at Work - Kapitalisatie
EUR
16.11.2018
201.40
lees over dit fonds
Gestart op 01.07.2005
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork Foyer Group S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal in euro door te beleggen in aandelen van Aziatische (inclusief Japanse) bedrijven die aan een beurs zijn genoteerd of op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld. Het Compartiment belegt op basis van een analyse van de cashflows van Aziatische bedrijven en probeert tegelijkertijd een gediversifieerde spreiding van zijn beleggingen te behouden. Deze analyse stelt het Compartiment in staat om bedrijven te identificeren met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Deze bedrijven bieden dus een sterke potentiële groei. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − Het Compartiment belegt in aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. − Beleggen op de Aziatische beurzen kan gepaard gaan met risico’s die inherent zijn aan de politieke stabiliteit in de betreffende landen, hun economische situatie en/of de reglementaire en fiscale context die de prijs van het Compartiment kunnen beïnvloeden. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 16.11.2018
1 maand
cum. **
2.28 %
3 maand
cum. **
-5.01 %
1 jaar
act. **
-6.47 %
3 jaar
act. **
4.48 %
5 jaar
act. **
5.31 %
10 jaar
act. **
7.87 %
sinds lancering
act. **
3.63 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 1,00%
Lopende kosten 1,69%
Prestatievergoeding 5% van het positieve rendement dat het Fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 5%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden moeten eerst worden gecompenseerd.
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks Niet Belastbaar
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Niet Belastbaar
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0216386259


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Contrarian Equities at Work - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
609.98
lees over dit fonds
Gestart op 01.09.1998
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal in euro door te beleggen in aandelen van Amerikaanse en Europese bedrijven die aan een beurs zijn genoteerd of op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld. Deze aandelen worden meestal verwaarloosd door de markten, maar bieden wel interessante vooruitzichten. Het Compartiment belegt daarnaast ook een kleiner deel van zijn vermogen in bedrijven uit andere delen van de wereld. Het Compartiment belegt op basis van een analyse van de cashflows van Aziatische bedrijven en probeert tegelijkertijd een gediversifieerde spreiding van zijn beleggingen te behouden. Deze analyse stelt het Compartiment in staat om bedrijven te identificeren met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Deze bedrijven bieden dus een sterke potentiële groei. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − Het Compartiment belegt in aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
-1.41 %
3 maand
cum. **
-8.40 %
1 jaar
act. **
-1.02 %
3 jaar
act. **
5.64 %
5 jaar
act. **
7.76 %
10 jaar
act. **
13.73 %
sinds lancering
act. **
8.45 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 1,00%
Lopende kosten 1,31%
Prestatievergoeding 5% van het positieve rendement dat het Fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 5%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden moeten eerst worden gecompenseerd.
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks Niet Belastbaar
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Niet Belastbaar
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0090697987


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Equities at Work - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
159.28
lees over dit fonds
Gestart op 01.01.2014
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork Foyer Group S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal in euro door voornamelijk te beleggen in aandelen van bedrijven uit de hele wereld die aan een beurs zijn genoteerd of op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld. Ook kan het fonds beleggen in andere beleggingsfondsen die zelf beleggen in bedrijfsaandelen. Het Compartiment belegt op basis van een analyse van de cashflows van bedrijven en probeert tegelijkertijd een gediversifieerde spreiding van zijn beleggingen te behouden. Deze analyse stelt het Compartiment in staat om bedrijven te identificeren met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op demarkt verhandeld worden tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Deze bedrijven bieden dus een sterke potentiële groei. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen. Aanbeveling: dit Compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − Het Compartiment belegt in aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
-1.03 %
3 maand
cum. **
-8.77 %
1 jaar
act. **
-4.84 %
3 jaar
act. **
2.69 %
5 jaar
act. **
 
10 jaar
act. **
 
sinds lancering
act. **
5.10 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 1,00%
Lopende kosten 1,61%
Prestatievergoeding NVT
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks Niet Belastbaar
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Niet Belastbaar
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0974686213


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
European Equities at Work - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
538.00
lees over dit fonds
Gestart op 22.09.1994
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

"CapitalatWork S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal in euro door te beleggen in aandelen van Europese bedrijven die aan een beurs zijn genoteerd of op een andere gereglementeerde markt worden verhandeld. Het Compartiment belegt op basis van een analyse van de cashflows van Europese bedrijven en probeert tegelijkertijd een gediversifieerde spreiding van zijn beleggingen te behouden. Deze analyse stelt het Compartiment in staat om bedrijven te identificeren met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Deze bedrijven bieden dus een sterke potentiële groei. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen."

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − Het Compartiment belegt in aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
-2.27 %
3 maand
cum. **
-9.67 %
1 jaar
act. **
-11.02 %
3 jaar
act. **
-0.33 %
5 jaar
act. **
2.14 %
10 jaar
act. **
8.66 %
sinds lancering
act. **
2.46 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 1,00%
Lopende kosten 1,37%
Prestatievergoeding 5% van het positieve rendement dat het Fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 5%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden moeten eerst worden gecompenseerd.
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks Niet Belastbaar
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Niet Belastbaar
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0078275129


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds

fixed income

Naam
Munt
Datum
NIW
Naam
Munt
Datum
NIW
Cash+ at Work - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
154.68
lees over dit fonds
Gestart op 17.05.2007
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft ernaar hoge lopende inkomsten te bieden met behoud van een sterke liquiditeit. Om zijn doel te verwezenlijken, belegt het Compartiment in kortlopende obligaties (leningen) met een looptijd van minder dan drie jaar. Deze obligaties worden uitgegeven door staten en bedrijven. Deze obligaties worden voor het grootste deel aan de beurs genoteerd of verhandeld op een andere gereglementeerde markt, en luiden vooral in euro. Het Compartiment analyseert de belangrijkste gegevens van de bedrijven waarin het wil beleggen en baseert zich daarbijopde volgende criteria: de rating toegekend door de ratingbureaus, de cashflow en de tijd die nodig is voor de terugbetaling van de obligaties via deze stromen, de vervaldatum van de door de geselecteerde bedrijven uitgegeven obligaties en het gemak waarmee deze obligaties kunnen worden doorverkocht. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
0.05 %
3 maand
cum. **
-0.16 %
1 jaar
act. **
0.06 %
3 jaar
act. **
0.10 %
5 jaar
act. **
0.69 %
10 jaar
act. **
1.65 %
sinds lancering
act. **
1.87 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) 0,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,40%
Lopende kosten 0,49%
Prestatievergoeding NVT
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Informatie uitwisseling
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0291670288


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Corporate Bonds at Work - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
275.22
lees over dit fonds
Gestart op 15.09.2000
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

"CapitalatWork S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal door te beleggen in obligaties (leningen), die in hoofdzaak zijn uitgegeven door Europese en Amerikaanse bedrijven, genoteerd aan de beurs of verhandeld op een andere gereglementeerde markt. Het Compartiment belegt ook een kleiner deel van zijn vermogen in liquiditeiten en geldmarktinstrumenten en in beleggingsfondsen die zelf beleggen in obligaties. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op onze analyse van de ontwikkeling van de financiële situatie van de bedrijven (met name hun cashflow over de komende 5 jaar). Zo analyseert het Compartiment het vermogen van deze bedrijven om hun schulden terug te betalen, door hun beschikbare kasmiddelen met hun marktwaarde te vergelijken. Via deze analyse kan het Compartiment het groeipotentieel beoordelen van de bedrijven die het selecteert, met behoud van een evenwichtige spreiding tussen de verschillende activiteitensectoren waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen."

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
0.17 %
3 maand
cum. **
-1.01 %
1 jaar
act. **
-0.80 %
3 jaar
act. **
0.92 %
5 jaar
act. **
3.69 %
10 jaar
act. **
5.98 %
sinds lancering
act. **
4.44 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,60%
Lopende kosten 0,88%
Prestatievergoeding NVT
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Informatie uitwisseling
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0116513721


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Fixed Income at Work - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
139.96
lees over dit fonds
Gestart op 01.01.2014
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork Foyer Group S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal door direct of indirect (via andere fondsen) te beleggen in obligaties (leningen). Deze obligaties zijn uitgegeven door zowel privé-emittenten als publieke emittenten, voornamelijk gevestigd in een lidstaat van de OESO. De obligaties kunnen in alle valuta’s luiden en een vaste of variabele rente betalen. Zij zijn genoteerd aan een beurs of worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van de ontwikkeling van de financiële situatie van de staten waarin het belegt, de inflatie, de rente en de economische situatie in de wereld. Via deze analyse kan het Compartiment het vermogen van de staten of bedrijven om hun schulden terug te betalen beoordelen, en daarbij een evenwichtige spreiding handhaven tussen de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen. Aanbeveling: dit Compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
0.20 %
3 maand
cum. **
-1.54 %
1 jaar
act. **
-1.10 %
3 jaar
act. **
0.02 %
5 jaar
act. **
 
10 jaar
act. **
 
sinds lancering
act. **
2.35 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,60%
Lopende kosten 1,12%
Prestatievergoeding NVT
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Informatie uitwisseling
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0974685322


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Government Bonds at Work - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
164.10
lees over dit fonds
Gestart op 19.06.2009
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal door te beleggen in obligaties (leningen), uitgegeven door staten of financiële instellingen die expliciet worden gegarandeerd door een staat. Deze obligaties worden aan de beurs genoteerd of verhandeld op een andere gereglementeerde markt. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van de ontwikkelingen van de financiële situatie van de betreffende staten, de inflatie, de rente en de economische situatie in de wereld. Via deze analyse kan het Compartiment het vermogen van staten om hun schulden terug te betalen beoordelen, en daarbij een evenwichtige spreiding handhaven tussen de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − Het Compartiment belegt in obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
1.07 %
3 maand
cum. **
-0.59 %
1 jaar
act. **
-0.71 %
3 jaar
act. **
-2.14 %
5 jaar
act. **
0.86 %
10 jaar
act. **
 
sinds lancering
act. **
2.93 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,40%
Lopende kosten 0,71%
Prestatievergoeding NVT
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Informatie uitwisseling
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0424231065


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
High Yield at Work - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
153.49
lees over dit fonds
Gestart op 15.01.2014
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal door direct of indirect (via andere fondsen) te beleggen in hoogrentende obligaties (leningen). Deze obligaties zijn uitgegeven door zowel privé-emittenten als publieke emittenten. Zij zijn genoteerd aan een beurs of worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt. Het Compartiment kan ook een kleiner deel van zijn vermogen in liquiditeiten en geldmarktinstrumenten beleggen. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van de ontwikkeling van de financiële situatie van de staten waarin het belegt, de inflatie, de rente en de economische situatie in de wereld. Via deze analyse kan het Compartiment het vermogen van de staten of bedrijven om hun schulden terug te betalen beoordelen, en daarbij een evenwichtige spreiding handhaven tussen de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
-0.03 %
3 maand
cum. **
-2.22 %
1 jaar
act. **
-2.24 %
3 jaar
act. **
1.90 %
5 jaar
act. **
 
10 jaar
act. **
 
sinds lancering
act. **
4.34 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,80%
Lopende kosten 1,11%
Prestatievergoeding NVT
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Informatie uitwisseling
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0974684515


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Inflation at Work - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
185.88
lees over dit fonds
Gestart op 09.10.2003
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een positief rendement van uw kapitaal door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties (leningen) die gekoppeld zijn aan de inflatie en voornamelijk uitgegeven zijn door Europese en Amerikaanse emittenten. Deze obligaties worden aan de beurs genoteerd of verhandeld op een andere gereglementeerde markt. Het Compartiment belegt ook een kleiner deel van zijn vermogen in obligaties van andere emittenten, alsook in liquiditeiten en geldmarktinstrumenten. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van de ontwikkeling van de financiële situatie van de emittenten, de inflatie, de rente en de economische situatie in de wereld. Via deze analyse kan het Compartiment het vermogen van de emittenten om hun schulden terug te betalen beoordelen, en daarbij een evenwichtige spreiding handhaven tussen de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. − Beleggen op de opkomende markten kan gepaard gaan met risico’s die inherent zijn aan de politieke stabiliteit op deze markten, de economische situatie en/of de reglementaire en fiscale context die de prijs van het Compartiment kunnen beïnvloeden. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
0.41 %
3 maand
cum. **
-1.39 %
1 jaar
act. **
-0.18 %
3 jaar
act. **
-0.30 %
5 jaar
act. **
1.63 %
10 jaar
act. **
3.56 %
sinds lancering
act. **
2.66 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,60%
Lopende kosten 0,91%
Prestatievergoeding NVT
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Informatie uitwisseling
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0175696946


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds

mixed

Naam
Munt
Datum
NIW
Naam
Munt
Datum
NIW
Balanced - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
149.07
lees over dit fonds
Gestart op 04.06.2013
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork Foyer Group S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft ernaar een evenwicht te bewaren tussen de bescherming en de groei van uw kapitaal. Het Compartiment handhaaft dan ook een evenwichtige verhouding tussen obligaties (leningen), met vaste of vlottende rente, uitgegeven door staten of bedrijven, en aandelen (maximaal 50%). Deze verhouding kan ofwel direct worden bereikt, ofwel door te beleggen in andere beleggingsfondsen die zelf beleggen in obligaties of aandelen. Het grootste deel van de emittenten van deze aandelen en obligaties, die aan de beurs worden genoteerd of worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt, is gevestigd in Europa en de Verenigde Staten. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van het verwachte risico en rendement per categorie van instrumenten, type emittent en geografische zone. Het Compartiment selecteert vervolgens bedrijven met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een lage prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen. Aanbeveling: dit Compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 4 jaar op te nemen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties en aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
-0.12 %
3 maand
cum. **
-4.65 %
1 jaar
act. **
-2.55 %
3 jaar
act. **
1.78 %
5 jaar
act. **
3.74 %
10 jaar
act. **
 
sinds lancering
act. **
3.27 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,80%
Lopende kosten 1,46%
Prestatievergoeding NVT
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in 10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Informatie uitwisseling
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0617431035


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Defensive - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
160.45
lees over dit fonds
Gestart op 18.05.2011
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork Foyer Group S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft ernaar uw kapitaal te beschermen tegen de wisselvalligheden van de financiële markten. Het Compartiment belegt dan ook voornamelijk in obligaties (leningen), met vaste of vlottende rente, uitgegeven door staten of bedrijven. Een kleiner deel (maximaal25%)van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in aandelen. Deze verhouding kan ofwel direct worden bereikt, ofwel door te beleggen in andere beleggingsfondsen die zelf beleggen in obligaties of aandelen. Het grootste deel van de emittenten van deze obligaties en aandelen, aan de beurs genoteerd of verhandeld op een andere gereglementeerde markt, is gevestigd in een lidstaat van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van het verwachte risico en rendement per categorie van instrumenten, type emittent en geografische zone. Het Compartiment selecteert vervolgens bedrijven met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen. Aanbeveling: dit Compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties en aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
0.10 %
3 maand
cum. **
-2.99 %
1 jaar
act. **
-2.01 %
3 jaar
act. **
0.83 %
5 jaar
act. **
2.90 %
10 jaar
act. **
 
sinds lancering
act. **
3.34 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,60%
Lopende kosten 1,36%
Prestatievergoeding NVT
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Informatie uitwisseling
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0617430730


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Dynamic - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
162.19
lees over dit fonds
Gestart op 18.05.2011
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork Foyer Group S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een zo hoog mogelijk positief rendement van uw kapitaal in euro, door te beleggen in bedrijfsaandelen (maximaal 75%). Een kleiner deel van het vermogen van het Compartiment wordt belegd in obligaties (leningen), met vaste of vlottende rente. Deze verhouding kan ofwel direct worden bereikt, ofwel door te beleggen in andere beleggingsfondsen die zelf beleggen in aandelen of obligaties. Het grootste deel van de emittenten van deze aandelen en obligaties, die aan de beurs worden genoteerd of worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt, is gevestigd in Europa en de Verenigde Staten. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van het verwachte risico en rendement per categorie van instrumenten, type emittent en geografische zone. Het Compartiment selecteert vervolgens bedrijven met solide kerngegevens, die een grote zichtbaarheid bieden en die op de markt verhandeld worden tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Het Compartiment kan financiële termijncontracten of derivaten afsluiten die genoteerd zijn aan beurzen of die onderhands worden verhandeld. Deze contracten worden ook gebruikt om het portefeuillebeheer te optimaliseren en zijn waarde te beschermen tegen ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen. Aanbeveling: dit Compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − Het Compartiment belegt in obligaties en aandelen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
-0.29 %
3 maand
cum. **
-6.31 %
1 jaar
act. **
-3.07 %
3 jaar
act. **
2.69 %
5 jaar
act. **
4.34 %
10 jaar
act. **
 
sinds lancering
act. **
4.93 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 obligatie
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0,80%
Lopende kosten 1,66%
Prestatievergoeding NVT
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden NVT
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Europese roerende voorheffing
Distributie NVT
Terugverkoop Informatie uitwisseling
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores

Morningstar** Rating

Awards
Codes
ISIN LU0617431381


** Voor meer informatie over de ratings en/of categorie Morningstar kan u terecht in dit document of bij de instelling die zich inlaat met de financiële dienstverlening (article 43 § 1st KB van 12/11/2012).

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds
Naam
Munt
Datum
NIW
Patrimonium At Work - Kapitalisatie
EUR
15.11.2018
229.95
lees over dit fonds
Gestart op 11.12.2015
1
2
3
4
5
6
7
Lager risico
Doorgaans lagere opbrengsten
Hoger risico
Doorgaans hogere opbrengsten

CapitalatWork S.A. beheert de portefeuille van dit Compartiment. Het Compartiment streeft naar een optimale groei op langetermijn van uw kapitaal door direct of indirect (via andere fondsen) te beleggen in aandelen en obligaties (leningen). De aandelen en obligaties zijn uitgegeven door emittenten van alle nationaliteiten en zijn uitgedrukt in alle mogelijke valuta’s. De aandelen en obligaties waarin het Compartiment belegt, zijn genoteerd aan een beurs of worden verhandeld op een andere gereglementeerde markt. De beleggingsstrategie van het Compartiment berust op een analyse van de ontwikkeling van de financiële situatie van de bedrijven waarin het belegt, de inflatie, de rente en de economische situatie in de wereld. Deze analyse stelt het Compartiment in staat om het schuldaflossingsvermogen van bedrijven te beoordelen en bedrijven te selecteren die solide fundamenten hebben, transparant zijn en op de markt worden verhandeld tegen een prijs die het Compartiment aantrekkelijk vindt. Het Compartiment maakt gebruik van koop- of verkoopopties op aandelen of beursindexen, die beursgenoteerd zijn of onderhands worden verhandeld. Het doel van deze opties is munt te slaan uit de volatiliteit van de aandelen en het beheer van de portefeuille te optimaliseren. Gezien hun eigenschappen kunnen ze een grote invloed op het rendement van het Compartiment hebben. Deze aandelencategorie keert geen opbrengsten uit. U kunt elke bankwerkdag in Luxemburg aandelen van deze categorie kopen en verkopen.

De volgende risico’s kunnen ook belangrijk zijn voor het Compartiment: − De mogelijkheid bestaat dat de emittenten van obligaties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse uit te voeren van de financiële situatie van de emittenten waarin het Compartiment belegt. Het Compartiment houdt ook de ontwikkeling van hun individuele rating in het oog; − De mogelijkheid bestaat dat de tegenpartijen van de opties niet in staat zijn hun betalingsverplichtingen na te komen. Het Compartiment beperkt dit risico door een grondige analyse van hun financiële situatie; − Het Compartiment belegt in aandelen, obligaties en beleggingsfondsen die in normale marktomstandigheden gemakkelijk kunnen worden verkocht. Buitengewone omstandigheden kunnen tot situaties leiden waarin deze met verlies voor u worden verkocht; − Het Compartiment belegt op de beurzen van opkomende markten, wat gepaard kan gaan met risico’s die inherent zijn aan de politieke stabiliteit, de economische situatie en/of de reglementaire en fiscale context die de prijs van het Compartiment kunnen beïnvloeden. Meer informatie over de risico’s die u kunt lopen door in dit Compartiment te beleggen, kunt u vinden in de delen “Dekking van de risico’s en gebruik van financiële instrumenten”, “Gebruik van derivaten en beheer van de geassocieerde risico’s” en “De compartimenten van de Sicav” van het prospectus.

Rendementen* (EUR) op 15.11.2018
1 maand
cum. **
-0.26 %
3 maand
cum. **
-5.23 %
1 jaar
act. **
-5.72 %
3 jaar
act. **
-0.03 %
5 jaar
act. **
3.16 %
10 jaar
act. **
 
sinds lancering
act. **
5.18 %
Rendement per kalenderjaar %

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen betrouwbare indicatie voor toekomstig rendement. Alle kosten en beheerscommisies zijn meegeteld bij het berekenen van de historische prestaties met uitzondering van de eventuele instapkosten.

*bron : CapitalatWork Management Company
**cum. : cumulatief / act. : actuarieel
Kosten
Minimum aanvangsbedrag 1 aandeel
Instapkosten (max.) 3,00%
Uitstapkosten (max.) 0,00%
Beheerkosten 0.80 %
Lopende kosten 1,29%
Prestatievergoeding 5% van het positieve rendement dat het Fonds boekt boven het jaarlijkse rendement van 5%. De eventuele relatieve verliezen uit het verleden moeten eerst worden gecompenseerd.
Bewaring van stukken De bewaring van de Sicavs van CapitalatWork Foyer Umbrella is gratis bij het aanhouden van een rekening bij CapitalatWork
Looptijd van het product Onbeperkt
Documenten
KIIDJaarrapportHalfjaarlijks rapportStatutenProspectus

Belangrijk Elke beleggingsbeslissing moet worden gemaakt na grondige lectuur van de recentste prospectussen, KIID en financiële informatie.
Taksen
Belgische roerende voorheffing op dividenden N/a
Belgische meerwaardetaks 30%* (* Indien het compartiment is belegd in >10% in schuldvorderingen, dan is er 30% meerwaardetaks verschuldigd op de meerwaarde van het vastrentende gedeelte.)
Europese roerende voorheffing
Distributie N/A
Terugverkoop N/A
Beurstaks ingeval van terugkoop of omzetting van compartiment 1,32% (Max. 4000Eur)
Scores
Awards
Codes
ISIN LU1157188944

Disclaimer : Het compartiment van de SICAV naar Luxemburgs recht CapitalatWork Foyer Umbrella heeft het statuut van een ICBE en is beschikbaar in België, Nederland, Luxemburg, Zwitserland en Spanje. De bewaarder van dit compartiment is RBC Investor Services Bank S.A.
De netto inventariswaarde van de verschillende compartimenten worden gepubliceerd via verschillende bronnen, waaronder de Tijd en L’Echo in België, De Telegraaf in Nederland, Wort in Luxembourg en zijn tevens terug te vinden op onze website www.capitalatwork.com. U kunt kosteloos de laatste prospectus, KIID en jaar-en halfjaarverslagen van het compartiment in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans verkrijgen bij de bewaarder of op www.capitalatwork.com.

In geval van een klacht, gelieve u tot onze compliance afdeling te wenden. U vindt de contactgegevens via de link www.capitalatwork.com/nl/legal.
Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van CapitalatWork Foyer Group  op uw klacht, kan u, inzoverre u niet bent gerangschikt in de categorie van professionele beleggers, uw klacht voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 Brussel (internetsite: www.ombudsfin.be en e-mailadres: ombudsman@ombudsfin.be). Deze bemiddelingsdienst kan oplossingen voorstellen om het geschil te beëindigen.

lees over dit fonds