Reflatie

10.03.2021

Nu het stof van de Coronacrisis langzaam maar zeker begint neer te dalen en de vaccinatieprogramma’s wereldwijd in snel tempo worden uitgerold, rijst de vraag hoe we de enorme schuldenberg kunnen afbouwen.

Schuldenberg

Met ongekende steunpakketten en fiscale stimuli hebben centrale banken en overheden zich opgesteld als dé grote redders en de economie overeind gehouden. Dit was de kurk waar het herstel van de aandelenbeurzen op dreef, maar heeft tegelijkertijd ook geleid tot een sterk opgelopen wereldwijde schuldenlast. De totale schuldenlast van de overheden en het bedrijfsleven is in 2020 met bijna 10% gestegen tot $ 281.000 miljard. Dit komt neer op 3,55 keer het bedrag dat de hele wereld in een jaar verdient.

Beproefd middel

Onder beleidsmakers geldt ‘reflatie’ als een beproefd middel om de schuldenlast te lijf te gaan. Reflatie staat voor een beleid waarbij de centrale banken de rente over een lange periode kunstmatig laag houden om de economie te stimuleren en de inflatie aan te wakkeren. Bij dit fenomeen worden de korte en lange rente onder de nominale groeivoet van de economie gehouden. De economie groeit dan feitelijk harder dan de schulden.

De centrale banken van de VS en Europa hebben aangeven de rente tot zeker 2023 laag te houden. Dat doen zij direct door hun korte rentetarieven laag te houden en indirect door het opkopen van obligaties, waardoor ook de lange rente laag blijft. Hierdoor blijven de schulden betaalbaar en wordt tegelijkertijd de schuldenberg door inflatie vanzelf lager. Daarbij heeft de Amerikaanse centrale bank aangeven haar inflatiedoelstelling van 2% te verlaten en tijdelijk ook een hogere inflatie te accepteren.

Hoe uw kapitaal te beschermen tegen inflatie?

Ten eerste spelen wij hierop in door te beleggen in ‘inflation linked’ obligaties. Dit zijn obligaties waarvan het rendement samenhangt met het inflatieniveau. Ten tweede beleggen wij in aandelen van sterke bedrijven om uw vermogen te beschermen tegen inflatie. U profiteert immers van een waardestijging van de activa van deze bedrijven. Bovendien kunnen sterke bedrijven door hun pricing power de oplopende inflatie doorberekenen aan hun klanten. En de huidige ‘cocktail’ van blijvend lage rente, monetaire en fiscale stimuli en een aantrekkende economische groei biedt een zeer goede voedingsbodem voor aandelen.

 

Artikel gepubliceerd in RegioBusiness

Reading tips

Bekijk hier alle berichtenLeft Text
teambreda1

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over ons financieel en fiscaal nieuws.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.