Nu snap ik het eindelijk

26.05.2021

Het is best rustig in het kantoor van CapitalatWork. De boosdoener? Corona. ‘Maar’, zo stelt managing director Steven Faber ‘we hebben het kantoor ook niet echt nodig om ons werk goed te doen. Ons kan­toor heeft eigenlijk de functie van een club­huis. Hier verzamelen we voor de wedstrijd en bespreken we hoe we het gaan doen. Daarna komen we hier weer samen om te beoordelen of we het goed hebben gedaan. We komen nu bij toerbeurt op kantoor en ontmoeten elkaar online.’

Wallstreet en Mainstreet

Maurits Berendschot, senior portfolio ma­nager, schetst de situatie een jaar geleden: ‘De beurzen daalden met dertig procent. Daarop hebben we crashtests gedaan op de bedrijven in onze portefeuille. We con­cludeerden dat deze op korte termijn aan hun verplichtingen konden voldoen en dus geen risico vormden. We adviseerden onze klanten: ‘Blijf zitten. Dit gaat een keer over.’ We geloofden er heilig in dat er een vaccin zou komen. Toen dat in novernber gebeurde, hadden we een zeer goede beursmaand. Het herstel kwam snel daarna. Tegelijk stonden de kranten nog bol van verhalen over stij­gende werkloosheid en hoge overheidsuit­gaven. Dal is lastig uit le leggen. Dal heb ik wel eens omschreven als het verschil tussen Wallstreet en Mainstreet. Wallstreet is al hersteld, maar in Mainstreet – dus bij jou in de straat – zie je dat mensen het moei­lijk hebben. In zo’n periode moet je aanha­ken bij je klant, daarom hebben we veel gecommuniceerd.’

Mandjes

‘Ons succes is deels te danken aan het feit dat wij goed voor onze bestaande klanten zorgen’, vertelt Steven. ‘Voor we beleggen in een onderneming, doen we gedegen on­derzoek. Dal doen we op de manier waarop onze klant een bedrijf zou kopen. We kij­ken: Heeft het bedrijf een hoge en stabiele kasstroom? Wordt er niet te veel gefinan­cierd? En betaal je er minder voor dan het waard is? Dan ga je er namelijk op verdienen. Onze eigen analisten voeren die onderzoeken uit.’ Maurits: ‘Het is echt ambachtswerk. We kopen geen mandjes met aandelen, want dan weet je zeker dat er een paar niet goed zijn. Ook als je je eigen aandelen selecteert, weet je zeker dat er altijd een de slechtste is. Dal kan niet anders. Wij kijken dan kri­tisch of we nog steeds vertrouwen hebben in deze belegging en het potentieel en ma­ken uitvoerige analyses. De meeste vermo­gensbeheerders doen dat niet omdat ze bun research uitbesteden en dat onderzoek te tijdrovend is.’

Mensenwerk

Laat je niet misleiden door de term am­bachtswerk. Om tot een goede investerings­beslissing te komen gebruiken ze bij CapitalatWork de nieuwste digitale midde­len. ‘Maar’, zo bezweert Steven, ‘Het blijft mensenwerk. Dat betekent in de eerste plaats dat onze klant altijd contact heeft met een van ons. Hij weet wie hem belt en hij kan ook terugbellen zonder dat hij eindeloos wordt doorverbonden. Bovendien wordt de uiteindelijke beleggingsbeslis­sing ook door een mens gedaan.’ Maurits vertelt: ‘Alle neuzen staan hier dezelfde kant op. Daarom ga ik ook elke dag met plezier naar mijn werk. Tijdens mijn studie bedrijfskunde kreeg ik belangstelling voor een functie in de financiële wereld. Bij een aandeelhoudersvergadering realiseerde ik me dat alles wat er in de wereld gebeurt te herleiden is naar dit vak. Als de prijzen in de supermarkt stijgen, dan heeft dat gevol­gen voor het vermogen van onze klant want die kan dan minder kopen voor zijn geld.’ Steven voegt eraan toe: ‘Ik vind het interes­sant om inzicht te bieden in die ongeloof­lijke complexiteit van beleggen. Waar moet ik zijn om mee te profiteren en hoe doe ik dat op de goede manier? Ik vind het leuk om dat in Jip en Janneketaal uit te leggen. Ik ben na een afspraak met een klant wel eens gebeld door diens partner: ‘Nu snap ik het eindelijk’.’

Bitcoins

Voor je gaat beleggen moet je jezelf volgens Steven twee vragen stellen: kan ik waarde geven aan mijn belegging en snap ik wat er gebeurt? Daarom stopt CAW het geld van haar klanten niet in bitcoins. Steven: ‘Het is een hype. Ik geloof heel erg in de cryp­tomunt als betaalmiddel, maar niet als be­legging. Ik begrijp hoe de prijs tot stand komt, maar je kunt er geen waarde op plak­ken. Die is gebaseerd op de waan van de dag, daarom investeer ik er niet in.’ Maurits: ‘Wij selecteren onze bedrijven op winstgevendheid. De waarde van crypto­munten stijgt en daalt zonder dat je daar invloed op hebt. Als je een miljoen belegt en je koopt voor vijfduizend euro bitcoins, dan loop je niet zoveel risico. Maar ik zou niemand adviseren zijn hele vermogen in bitcoins te stoppen.’

Saai

Maurits besluit: ‘Ik geef wel eens een presentatie over mijn werk en dan vragen mensen soms: Vind je je werk niet saai? Nou, nee. Een gesprek met een klant gaat voor de helft over beleggen en voor de rest over zijn werk, zijn vakantie en zijn dro­men.’ Steven: ‘Wat nou saai? Je kunt beter saai beleggen en opwindend leven, dan andersom.’

 

Artikel gepubliceerd in RegioBusiness

 

 

Reading tips

Bekijk hier alle berichtenLeft Text
teambreda1

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte over ons financieel en fiscaal nieuws.

Close

Schrijf u in

Vul uw emailadres in om up-to-date te blijven.
  • U ontvangt onze nieuwsbrief 1 maal per kwartaal.
    Wij gaan uiteraard voorzichtig om met uw gegevens. In onze Privacy Charter kan u nalezen waarvoor wij uw gegevens kunnen gebruiken.