Update over onze investeringsstrategie

“A test of great intelligence is the ability to hold two opposed ideas in mind at the same time, and still retain the ability to function”(F. Scott Fitzgerald) Bovenstaande quote van F. Scott Fitzgerald, uit zijn gebundelde essays de “Crack-Up” uit 1935, is de perfecte beschrijving van de mentale ingesteldheid die vereist is voor een […]

Terugblik op webinar 25/06/2020: Crisissen zijn uitdagingen

Terugblik op onze allereerste webinar over de uitdagingen van deze coronacrisis op de economie en de financiële markten. De Covid-19 crisis was een labo voor het beleid in ons land. En dat kan stukken beter. We moeten de recepten van het verleden durven loslaten en naar de toekomst kijken. Onze economie heeft nu investeringen en […]

Wij zijn vermogensbewakers, geen vermogensjagers

Een vermogen cultiveren vraagt werk, toewijding en tijd. Het tot wasdom laten komen ook. Een gesprek met Maarten Rooijakkers, General Manager van CapitalatWork Foyer Group: over de waarde van langetermijndenken, duurzaamheid, digitalisering en vermogensplanning. Een vermogen duurzaam doen groeien vraagt een bijzondere instelling van een succesvolle vermogensbeheerder. Vertrouwen, toewijding en geduld zijn cruciaal volgens Maarten […]

De liquidatiereserve

Wat is een liquidatiereserve? Sedert aanslagjaar 2015 kan een KMO (een deel van) haar winst na belasting van het voorbije boekjaar op een zgn. liquidatiereserve boeken, mits betaling van 10% aanvullende vennootschapsbelasting naast de gewone vennootschapsbelasting. De liquidatiereserve is een maatregel die voorbehouden is voor KMO’s: vennootschappen die tijdens hun laatste en voorlaatste boekjaar op […]

Update over onze investeringstrategie

Erwin Deseyn, Chief Investment Officer CapitalatWork Foyer Group, geeft een update over onze investeringsstrategie. ‘We weten nog niet of het herstel van onze economie een V-shape recovery, een U-shape recovery of een W-shape recovery met een terugval zal zijn. Niemand weet het vandaag de dag. Wel is duidelijk dat de steun van de centrale banken […]

Schenken tijdens de Corona-crisis: notarieel of onderhands?

De voorbije dagen heeft u misschien tijd gehad om u te bezinnen over uw successieplanning en vraagt u zich af welke de beste manier is om een deel van uw effectenportefeuille over te dragen. U wilt immers niet, indien u komt te overlijden, dat uw vermogen voor een groot deel belast wordt met successierechten. Er […]

Buitengewone tijden vragen om buitengewone aandacht

Het beleggingslandschap is de afgelopen maanden ingrijpend veranderd. De verspreiding van het coronavirus heeft een enorme impact gehad op de economische activiteit over de hele wereld. Dit vereist een buitengewone focus en zorg voor de investeringen die wij hebben gedaan. Onze analisten blijven continu uitgebreid onderzoek doen naar de beleggingen die wij in onze portefeuilles […]

Vermogensplanning tijdens deze Corona-crisis?

We bevinden ons in een periode waarbij het sociaal leven tot een stilstand gekomen is. Deze verplichte sociale ontgifting geeft u de mogelijkheid om even te reflecteren over uw vermogenssituatie. Samen met de grootorde van uw vermogen, neemt de complexiteit namelijk exponentieel toe. Ook de vermogenssamenstelling wordt diverser. Het is onze missie om transparantie en […]

Fiscale steunmaatregelen

Ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden door de snelle verspreiding van het COVID-19 virus kunnen steunmaatregelen aanvragen. De regering Wilmès heeft bijkomende maatregelen genomen om financiële ademruimte te creëren voor de bedrijven, ondernemers en gezinnen. De bedoeling is de financiële gevolgen van het virus zoveel mogelijk te verzachten. Deze maatregelen zijn vooral gericht op het toekennen […]

CapitalatWork Foyer Group – Onze continuïteitsmaatregelen inzake het Coronavirus

Onze allergrootste prioriteit in deze Coronacrisis is om de gezondheid en de veiligheid van u en onze medewerkers te waarborgen. Daarom heeft CapitalatWork Foyer Group reeds ruime tijd geleden de nodige interne maatregelen en digitale voorzieningen getroffen om, in dergelijke crisissituaties, de continuïteit en de kwaliteit van onze dienstverlening in de breedste zin van het […]

Financiële nieuwsbrief: Actief en dagelijks in de weer met uw kapitaal

We kunnen het niet genoeg herhalen. Correcties zoals we vandaag meemaken, zijn een onvermijdelijk deel van beleggen. Het gemiddelde van de correcties, zoals we die elk jaar wel eens meemaken, bedraagt circa 14%. De huidige daling van circa -30% is uitzonderlijk. De snelheid waarmee het gebeurt is evenwel zeer uitzonderlijk te noemen. De reden is […]

Geen fiscale taboes meer, bereid u voor.

Een regering van lopende zaken heeft één groot voordeel. Zolang we in zo’n overgangsperiode zitten, worden de wetten niet gewijzigd. Rechtszekerheid voor de langere termijn is nochtans een belangrijke voorwaarde voor de internationale aantrekkelijkheid van België voor buitenlandse investeerders. Wanneer straks de onderhandelingen opstarten voor een federale regering, zullen er ongetwijfeld opnieuw enkele fiscale aanpassingen […]

Financiële nieuwsbrief: Coronavirus in perspectief

Het zal u niet zijn ontgaan dat er momenteel turbulentie is op de markten als gevolg van het Coronavirus. Deze week moeten de aandelenbeurzen flink inleveren. Wij vinden het van groot belang om in deze tijden hierover goed met u te communiceren.  We mogen spreken van een zwarte zwaan aangezien niemand tot vorige week verwachtte […]

Market Update December 2019

Wat mogen we verwachten voor 2020? De sterren zijn op dit moment gunstig geplaatst. Naast het wegvallen van enkele grote bezorgdheden, profileert zich ook een potentieel sterk herstel van de Europese economie.  

Effectentaks geannuleerd, what’s next ?

Half oktober heeft het Grondwettelijk Hof zich uitgesproken over de grondwettelijkheid van de effectentaks. In haar arrest d.d. 17 oktober 2019 heeft het Hof geoordeeld dat de taks op de effectenrekeningen die in 2018 werd ingevoerd, vanuit verschillende oogpunten ongrondwettelijk is. Enerzijds lijkt het goed nieuws voor veel belastingplichtingen, maar die vreugde is misschien van […]

De echte overnameprooien? Grote vermogensbeheerders zonder focus.

Vermogensbeheerders moeten vooral heel veel zaken niét doen. Dat is alvast de filosofie van CapitalatWork. Een gesprek met Maarten Rooijakkers (CEO) en Erwin Deseyn (CIO) (foto). CapitalatWork is een onderdeel van de Luxemburgse verzekeringsgroep Foyer. Kan een vermogensbeheerder vandaag nog overleven zonder de ruggensteun van een sterke aandeelhouder? ROOIJAKKERS: ‘Dat is toch veel belangrijker geworden. […]

België – Uw aangifte personenbelasting: uw buitenlands vermogen

Met deze newsflash trachten wij u te informeren bij de aangifte van uw personenbelasting, en willen we u wijzen op een aantal verplichtingen, om u te behoeden voor fiscale, administratieve en/of strafrechterlijke boetes. U heeft namelijk tijd tot en met 24 oktober om uw aangifte in te dienen, indien uw boekhouder/accountant daartoe gemandateerd werd. Wij […]

De burgerlijke maatschap en het UBO-register: deadline 30/09

Wij verwijzen naar onze eerdere berichtgeving inzake de inschrijving van uw maatschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (deadline was 1 mei 2019). Wij willen u eraan herinneren dat u tegen uiterlijk 30 september 2019 de uiteindelijke begunstigde(n) van de maatschap voor de eerste maal moet registreren in het UBO-register. Wie dient de inschrijving te doen? […]

CapitalatWork Summer Reading List 2019

Erwin Deseyn, Chief Investment Officer van CapitalatWork, stelt zijn favoriete Summer Readings aan jullie voor. Deze leestips en luistertips zijn absoluut het ontdekken waard voor iedereen die inspiratie en nieuwe inzichten zoekt tijdens de zonnige zomermaanden. 1) Against the Gods (Tegen de Goden) – Peter Bernstein. Dit is een boek vol interessante ideeën over risico: […]

Market Update Mei 2019

In deze recente video legt Erwin Deseyn, onze CIO, de belangrijkste punten uit van obligatierentes en obligatiebeleggingen. Meer specifiek zal het gaan over 4 onderwerpen: beleidsrentes, obligatierentes, inflatie en bedrijfsobligaties.

Nieuw erfrecht sinds 1 september 2018. Toch kan men nog opteren voor oude regels. Waarom zou u?

De hiernavolgende uiteenzetting is belangrijk voor zij die vóór 1 september 2018 schenkingen hebben gedaan. Het Burgerlijk Wetboek bevat veel bepalingen die de nalatenschap van een persoon regelen. Sommige zijn van dwingend recht; van andere bepalingen kan een persoon (toekomstige erflater) afwijken. Een groot deel van deze regels was al lang aan grondige herziening toe, […]

Een vermogensbelasting invoeren is een capitulatie

Laat de vermogensbelasting, dat gereanimeerd monster van Frankenstein, voor wat het is en laat ons vaart maken met een transparant, fair en eenvoudig belastingsysteem. Aan ideeën voor nieuwe overheidsuitgaven ontbrak het in de kiescampagne niet. Elke dag werd een nieuw blik plannen, initiatieven of maatregelen geopend. Over hoe al dat allemaal moet worden gefinancierd was […]

Vermogensbelastingen in België

Het is u niet ontgaan dat in België de vermogensbelasting weer op de politieke agenda staat. Wat zijn de bestaande vormen van deze belasting en wat is het gewicht in ons BNP?” Vincent Lambrecht, Director Estate Planning legt het haarfijn uit in deze video.

CapitalatWork breidt team in Brussel uit met jong talent

Brussel, 31 januari 2019 – Vermogensbeheerder CapitalatWork Foyer Group breidt haar team in Brussel uit met de aanwervingen van vier beloftevolle profielen. Het jong en ambitieus talent zal de dienstverlening van CapitalatWork versterken op essentiële vlakken: relatiebeheer, research & analyse, communicatie en personeelszaken. “CapitalatWork trekt hiermee duidelijk de kaart van expansie en groei in de […]

Optimaliseer uw beleggingen, ook in uw vennootschap

DBI-BEVEKS (Definitief Belaste Inkomen) zijn zeker geen nieuwigheid, maar als gevolg van het Zomerakkoord van 2017, zijn ze wel interessanter geworden. Inderdaad sinds 1 januari 2018 zijn de meerwaarden, die een vennootschap realiseert op individuele beursgenoteerde aandelen, enkel fiscaal vrijgesteld indien aan de voorwaarden voor de DBI-aftrek is voldaan,… lees meer hierover via onderstaande pdf